Memurlar.Net - Karar

Ek Gösterge

Kanun Madde(ler) Başlık
657 43 3üncü derece okutman kadrosundan daire başkanı kadrosuna atanan memurun ek göstergesi
657 43 43/ B uygulaması ve öğretmenin ek göstergesi
657 43 926 sayılı Kanuna tabii personelin memur olarak atanması halinde uygulanacak ek gösterge
657 43 Akademik unvan ek göstergesinin kazanılmış hak aylığında esas alınması
657 43, 92 Askeri personel memur olarak atandığında uygulanacak ek gösterge
5434 48 Belediye başkanının ek göstergesi
1580 7 Belediye başkanının ek göstergesi
657 43 Belediye başkanının ek göstergesi
657 43 Belirli görevlere atananların ek göstergelerinin korunması
657 43 Daha önce mühendislik yapan müdürün ek göstergesi
657 43 Daire başkanının ek göstergesi
657 43 Demir yolları müfettişlerinin ek göstergeleri
657 43 Diğer personel Kanunları uyarınca elde edilen ek göstergeler 657 sayılı Kanuna göre kazanılmış hak olmaz
657 43, 147 Doç. Dr. ….’nun bu kadroya atanmadan ek gösterge, makam tazminatında yararlanmayacağı
3291 16 Ek gösterge uygulaması
657 43 Ek gösterge uygulaması
657 43 Ek gösterge uygulaması
657 43 Ek gösterge uygulaması
657 43 Ek göstergesi korunan görevler
657 43 Emekli veya istifa edenAstsubayın memur olması halinde ek göstergesi
657 43 Genel idareye atanan kaymakamın ek göstergesi
5434 67 Genel müdür yardımcılığı görevinden alınan ve müşavir kadrosuna atanan personelin ek göstergesi
657 43 Genel müdür yardımcılığı görevinden alınan ve müşavir kadrosuna atanan personelin ek göstergesi
657 43 Hakimlikten hukuk müşavirliğine atananın ek göstergesi
657 43 Hizmet sınıfı değişenlerin ek göstergesi
657 43 İlk 4 derece için ek gösterge
657 43 İller Bankasında Daire Başkanı unvanlı kadroda görev yapan personele +3600 ek gösterge rakamının ve en yüksek Devlet memuru aylığının %210’u oranında özel hizmet tazminatı ödenemeyeceğine
657 43 Kadro denkiği
5434 50 Kaldırılan kadroların ek göstergesi
657 43 Kaldırılan kadroların ek göstergesi
5434 50 Kaldırılan kadroların ek göstergesi ve denkliği
657 43 Kariyer olmayan kontrolörün ek göstergesi
657 43 Mesleği ile ilgili üst öğrenimi bitiren teknisyenin ek göstergesi
657 43 Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü mezunlarına uygulanacak ek göstergeler
657 43 Mühendislikten müdürlüğe atanan memurun ek göstergesi
657 43 Nakledilen personelin şahsa bağlı ek göstergesi
657 43, 147 öğretim üyesinin kadroya atanmadan ek gösterge ve makam tazminatından faydalanamayacağı
657 43 Öğretmen yetiştirmeye yönelik okul mezunlarının ek göstergesi
657 43 Öğretmenin ek göstergesi
657 43 Öğretmenin ek göstergesi
657 43 Ön lisans bitiren hemşirenin ek göstergesi
657 43 Ön lisans mezunlarının ek göstergeleri
657 43 Önlisan mezunu hemşirenin ek göstergesi
657 43 Savunma sekreterinin ek göstergesi
657 43 Subaylıktan memuriyete geçen kişinin ek göstergesi
657 43 Tekniker unvanına sahip teknisyenin ek göstergesi
657 43 Teknisyen kadrosunda görevli yüksek öğrenimlinin intibakı
657 43 Teknisyen unvanıyla görev yapan Teknik Öğretmen unvanına haiz kişinin ek göstergesi
657 43 Uzman kadrosunan atanların daha önceki görevlerrine ilişkin ek göstergelerden faydalanacağı
1
İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.