Memurlar.Net - Karar

Geçici Görev

Kanun Madde(ler) Başlık
657 99, 178 "
657 7 Aday devlet memurnun geçici süreli görevlendirilemeyeceği
5393 49 Akademik personelin belediyede geçici görevlendirilmesi
657 8, 9 Belediyede çalışan memurun başka belediyeye geçici süreli görevlendirilmesi
657 8, 9 Devlet memurlarının geçici süreli görevlendirilmesi
657 7, 8 Geçici görevlendirmede süre
657 8 Geçici görevlendirmenin mahiyeti
657 86, 177 Geçici görevlendirmeye ilişkin
657 4 Geçici personelin mali haklarının vizesinin yapıldığı kurumca ödeneceği
657 8, 9, 86 Geçici süreli atanma
647 8, 9, 86 Geçici süreli görevlendirilme hakkında
657 8, 9 geçici süreli görevlendirme
657 8, 9 Geçici süreli görevlendirme
657 8, 9 Geçici süreli görevlendirmeye ilişkin
657 8, 152, 154 Geçici sürevli görevlendirilen memurun özlük hakları
657 8, 9 Kurum içi geçici görevlendirmeye ilişkin
6245 14 Kurum içi görevlendirme
657 11, 45, 86, 87, 88 Kurum içi görevlendirme
657 8, 9 Müsteşarlık personelinin geçici süreli görevlendirmesi
657 4 Yıllık izinlerin bir sonraki seneye aktarılamayacağı
657 4 Yıllık izinlerin bir sonraki seneye aktarılamayacağı
1
İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.