Memurlar.Net - Karar

Görevde Yükselme

Kanun Madde(ler) Başlık
657 3 “Belediye Başkan Yardımcısı” nın “İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü” kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanabileceği
657 3 “hemşire” unvanlı kadrodan, “mühendis” unvanlı kadroya atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiği
657 3 “savunma uzmanı” unvanı ile “şube müdürü” unvanın aynı düzeyde görevler olarak değerlendirilmediği, sınav yapılmaksızın söz konusu unvana atanmanızın mümkün olmadığı,
657 3, 92 “Topçu Kıdemli Üsteğmen” olarak istifa eden kişinin “Şef” ve “Amir” unvanlı kadrolara atanması
657 3 “Unvan değişikliği sınavı sonuçlarının, sadece sınavı yapan Kuruma ait personelden unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için geçerli olduğu
657 3 “Vergi Denetmeni” unvanını ihraz etmiş “Şube Müdürü” unvanlı kadroya ve bu kadroyla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere atanabileceği
657 3 2 yıllık yüksek okul mezunlarının müdür olabilecekleri
657 3 2000 yılından sonra ön lisans diploması alan belediye başkanının görevde yükselmede atanabileceği kadrolar
2914 3 2914 sayılı Kanununa tabi “uzman”nın avukat olarak atanması
657 3 2914 sayılı Kanununa tabi “uzman”nın avukat olarak atanması
657 3 926 sayılı Kanuna tabi personelin görevde yükselme sınavına girmeden atanacakları kadrolar
657 50 926 sayılı Kanuna tabi üstegmenin memuriyette sınavsız olarak atanabileceği kadrolar hakkında
657 3 Akademik personelin hukuk müşaviri olarak atanması
657 3 Apk müdürünün kazanılmış hakkı
657 3 APK uzmanının matematikci atanması
657 3 Araştırma görevlisi iken memur kadrosuna atnan ve halen bu kadroda görev yapan kişinin biyoloğ kadrosuna atanması
657 3, 59 Araştırma görevlisi kadrosunda çalışan personelin görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabileceği, Başmühendisin şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme sınavı ile atanabileceği
657 3 Araştırma görevlisi kadrosunda görevli olan kişinin biyologolarak atanması
657 3 Araştırma görevlisi olarak yapmış olan kişinin görevde yükselme ile müdür kadrosuna atanması
657 3 Araştırma görevlisi olarak yapmış ve halen öğretmen olan kişinin görevde yükselme tabi olmaksızın APK uzmanı olarak atanabileceği
657 3 Araştırma görevlisinin kimyager kadrosuna atanması
657 3 Araştırma görevlisinin mühendis kadrosuna atanması
657 3 Araştırma görevlisinin mühendis kadrosuna atanması
657 3 Araştırma görevlisinin mühendis kadrosuna atanması
657 3 Araştırma kadrosunda apk uzmanı kadrosuna atanması
657 3 Asaleten “Belediye Başkanı” olarak görev yapmış olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan “Tapu Sicil Müdür Yardımcısı” kadrosuna atanmasının Kurumun takdirinde bulunduğu
657 3 Askerlik hizmetinin değerlendirilmesi
657 3 Avukatlık ruhsatnamesine sahip zabıta memurunun sınavsız avukat kadrosuna atanamıyacağı
657 3 Aylıksız izinde görevde yükselme eğitimi ve sınavı katılınamayacağı
657 3 Basın müşavir unvanlı kadroda görev yapan personelin şube müdürü kadrosuna atanması
657 3 Basın müşavir unvanlı kadroda görev yapan personelin şube müdürü kadrosuna atanması
657 3 Basın ve hakla ilişkiler müşavirinin sınavsız atanması hakkında
657 3 Basın ve halkla ilişkiler müşavirinin fizikçi kadsrosuna atanması
657 3 Basın ve halkla ilişkiler müşavirinin mühendis kadrosuna atanması
657 3 Baş katip, şef unvanlı kadroya atanması
657 3 Baş mühendisin müdür kadrosuna görevde yükselme sınavı ile atanabileceği
657 3 Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosunda şube müdür kadrosuna atnma
657 3 Başkatip ve şef unvanlarının denkliği
657 3 Başmühendis pozisyonunun şube müdürü unvanlı kadroyla aynı hiyerarşik kademede bulunduğu
657 108, 3 Bazı unvanlara atanma
657 3 Belediye başkan yardımcılığı yapan kişinin sınavsız şube müdürü kadrosuna atanabileceği
657 3 Belediye başkanlığından öğretmenliğe atanan memurun "ilçe özel idare müdürü" kadrosuna atanması
657 3 Belediyelerde A.P.K. Uzmanı kadrosunda bulunaların sınavsız Müdür kadrosuna atanamayacağı
657 3, 74 Belediyelerde görevde yükselme niteliğinde atamalar
657 3 Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanma
657 3 Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanmada aranılan şartlar
657 3, 36 Çeşitli unvanlarda atama
657 3 Çevre Bakanlığı Yönetmelik gereği sadece görev yaptığı unvanda geçen hizmet süresinin değerlendirilmesi gerektiği
657 3 Daha önce çözümleyici kadrosunda görev yapan ilgilinin programcı kadrosuna atanması
657 3 Daha önce iki yıl araştırma görevlisi olarak görev yapan kişinin açıktan uzman unvanlı kadroya atanması
1 2 3 4
İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.