Memurlar.Net - Karar

İstifa Sonrası Dönüş

Kanun Madde(ler) Başlık
3713 1 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca göreve başlayan ve istifa eden kişinin göreve dönüşü
657 54, 92 50/d sözleşmeli personelin meur kadrolarına atanması hakkında
657 62, 63, 92 657 sayılı Kanun uyarınca 1997 de yapılan memuriyet sınavını kazanan ve ataması yapılan ancak göreve başlamayan kişinin 657 sayılı Kanunun 92 maddesinden faydalanamayacağı
657 92 belediyeden istifa eden doktorun atanması
657 92, 71 Belediyenin doktor kadrosuna atama şekli
657 92 Çekilme sayılarına 243 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeden sonraki istifaları alınacağı
657 92, 93 Emekli askeri personelin memur kadrosuna atanması
657 92, 93 Emekli edilen kişinin yeniden atanması
657 92 İki defadan fazla çekilmeme
657 92 İstifa eden aday memurun geri dönmesi
657 43, 92 İstifa eden askeri personeli memur atanması
5434 104 İstifa eden subayın memur olarak atanması
657 92 İstifa eden subayın memur olarak atanması
657 36, 84, 92 istifa eden uzman çavuş derece kademesinin belirlenmesi
657 92 İstifa etmiş akademik personelin memur kadrosuna atanmsı
657 92 İstifa etmiş devlet memuru idari takdir çerçevesinde geri döneceği
399 6, 8 istifa etmiş memurların kitlere atanması
657 3, 92 İstifa etmiş Uzman erbaşların, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, veznedar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi kadrolara atanmalarının mümkün olduğu
657 92 İstifa sayısının kamuni düzenlemenin yayımı tarihindekilerin sayılması
657 92 İstifa sınıraması yalnız 657 sayılı Kanuna tabi istifaları içermektedir.
657 92 İstifa sonrası dönüş
657 92 İstifa sonrası dönüş
657 92 İstifa sonrası dönüşte memuriyete giriş derece kademesi
657 92, 97 İstifa sonrası geri dönüşte idarenin takdi yetkisi
657 94, 97 İstifada bekleme süresinin başlangıç tarihi
657 59, 48 istisnai memurkadrolarından istifa edenlerin bekleme süreleri
2972 36 Mahalli idareler seçimi için 2 defa istifa edenin memuriyete yeniden dönebileceği
657 92 Mahalli idareler seçimi için 2 defa istifa edenin memuriyete yeniden dönebileceği
657 93, 105 Malullük aylığı alanların 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi çerçevesinde yeniden memuriyete atanabilecekleri
657 92 Memuriyetten istifa eden halen sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması
3201 82 Meslekten çıkarılan polis memur olabilir mi?
657 92 Millet vekili seçimleri için yapılan istifanın 92 maddedeki sayıya dahil olmadığı
657 92 Öğretmen iken istifa eden memurun öğretmen veya matematikci olarak yeniden atanması
657 92 Sözleşmesi yenilenmeyen astsubay memur olarak atanması
657 92 TRT çalışan sözleşmeli personeli istfa sonrası memur kadrosuna atanması
657 92, 93 TSK’den re’sen emekliye sevk edilen kişinin, 657 sayılı Kanununun 92’nci maddesi hükmü çerçevesinde Kurumunuza açıktan atanması
657 92 Uzman erbaş istifa sonrası memuriyete atanmaları
657 92 Uzman erbaşların istifa sonrası dönüşleri
657 92 Uzman erbaşların memur kadrolarına atanması
657 92 vekil öğeretmenlerin 92 madeden faydalanamayacağı
1
İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.