Memurlar.Net - Karar

Ölüm yardımı ödeneği verilmesi

: Ölüm Yardımı
: 657 / 208
: 12 Nisan 1994
: 10 sayılı bülten, 7. sayfa
: 399 sayılı K.H.K.'ye göre, sözleşmeli olarak çalışmakta iken çalışmayan eşi ile birlikte aynı tarihte ölen personelin kanuni mirasçılarına, ayrı ayrı ölüm yardımı değil, sadece memur için belirlenen miktarda ölüm yardımı ödeneceği hk.

Kanuni mirasçılarına aynı tarihte vefat eden personeliniz ve eşi için ayrı ayrı ölüm yardımı verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesinde. "Sözleşmeli personelin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının resmi ve özel sağlık kuruluşlarında ayakta ve yatarak tedavileri ile doğum, ölüm yardımı ve cenaze giderleri hakkında kadroları ekli I sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, ölüm yardımının hesabında ilgililerin temel ücretleri esas alınır." denilmekte olduğundan sözleşmeli personelin ölüm yardımları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 nci maddesinin (A) fıkrasında, "Memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere memurun almakta bulunduğu aylığın bir aylığı tutarında," (B) fıkrasında, "Memurun ölümü halinde sağlığında bildin ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar d:; yoksa kardeşlerine son aylığının iki aylığı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir." denilmektedir.

Görüleceği üzere, bu maddede memurun ölümü ile memurun memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarının ölümü halinde ölüm yardımlarının kimlere ve ne tutarda ödeneceği ayrı ayrı fıkralarda düzenlenmiş bulunmaktadır.

Buna göre memurun, memur olamayan eşi veya aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarının ölümü halinde ölüm yardımının sadece memurun kendisine ödenmesi öngörülmüş olup, bu yardımının kanuni mirasçılarına intikali öngörülmemiştir.

Bu itibarla, aynı tarihte vefat eden sözleşme}! personeliniz ile eşi için ayrı ayrı ölüm yardımının tahakkuk ettirilmesi mümkün olmayıp, söz konusu 208 inci maddenin (B) fıkrasında öngörülen miktarda ölüm yardımının ise sağlığında bildiri ile gösterdiği bir kimse yok ise kanuni mirasçılarına ödenmesi gerekmektedir


Bu sayfa 16,422 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.