Memurlar.Net - Karar

Seçim için istifa edenlerin dönüşü

: Seçim İçin İstifa
: 298 / 7
: 27 Aralık 1995
: 12 sayılı bülten, 40. sayfa
: Devlet Memuru veya Diğer kamu görevlisi olup istifa ederek milletvekili genel seçimlerine katılmak üzere aday adayı olan ancak aday olamayanların seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca Hanını beklemeden görevlerine başlatılmayacakları hk.

Milletvekili seçimlerine katılmak üzere aday adaylığı için görevlerinden istifa eden personelden aday olamayanların seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanım beklemeden görevlerine başlatılmalarının mümkün olup olmadığına ilişkin yazınız incelenmiştir. 298 sayılı Seçmen Kütükleri ve Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesinde "Subay, Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlanma ilanını takibeden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince milletvekilliği seçimlerine katılmak üzere, gerek aday adayı olup aday olamayan, gerekse aday olup seçimi kaybedenlerin anılan maddede belirtildiği üzere seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takib eden bir ay içerisinde başvurmaları halinde eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönmeleri mümkün bulunmaktadır. Bu itibarla. Bakanlığınızda görevli iken istifa ederek milletvekili genel seçimlerine katılmak üzere aday adayı olan ancak aday olamayanların seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını beklemeden görevlerine başlatılamayacakları mütalaa olunmaktadır.


Bu sayfa 2,147 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.