Memurlar.Net - Karar

Seçim için istifa edenlerin dönüşü

: Seçim İçin İstifa
: 298 / 7
: 15 Kasım 1991
: 6 sayılı bülten, 39. sayfa
: 298sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesi hükmü gereğince, secimi kazanamayan Devlet memurlarının görevlerine tekrar dönebilmeleri için, Yüksek Seçim Kurutunca seçim sonuçlarının ilanını takib eden bir ay İçerisinde müracaat etmeleri kaydıyla görevlerine dönebilecekleri Hk.

20 Ekim 1991 tarihinde yapılacak Milletvekili Genel Seçimine aday olarak katılmak için 298 sayılı Kanun gereğince istifa eden ...............'nin hangi süre içinde göreve başlatılması gerektiği hususundaki ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesinde "Subay, Astsubaylar, hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takibeden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.” hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan Yüksek Seçim Kurulunun Mahalli İdareler seçimleri ile ilgili 73 Nolu Kararında, mahalli idareler ara seçimlerinde adaylığı veya seçimi kaybeden Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri halinde görevlerine dönebilecekleri ve bir aylık süreninde Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanından başlayacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen 298 sayılı Kanunun sözkonusu maddesi seçimi kazanamayan adayların yanında, aday adayı olan ancak aday olamayan Devlet memuru ve kamu görevlilerini de kapsamaktadır. Yüksek Seçim Kurulunun anılan Kararına göre ise memuriyetten ayrılarak aday adayı veya aday olanların tekrar memuriyete dönebilmeleri için gerekli başvuru süresi olan bir aylık dönemin seçim sonuçlarının ilanından itibaren başladığı sonucuna varılmaktadır. Bu sebeple gerek aday adayı olup aday olamayan ve gerekse aday olup seçilemeyen memur ve kamu görevlilerinin, görevlerine tekrar dönebilmeleri için Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını beklemeleri gerektiği mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa 3,187 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.