Memurlar.Net - Karar

Seçim için istifa edenlerin dönüşü

: Seçim İçin İstifa
: 298 / 7
: 27 Temmuz 1992
: 7 sayılı bülten, 16. sayfa
: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olup da adaylığı veya seçimi kaybedenlerin tekrar memuriyete dönmek için müracaat tarihi ile memuriyete atanma işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarih arasındaki süreye alt mali ve özlük haklarındaki kaybın telafi edilmesinin mümkün bulunmadığı hk.

İlgide kayıtlı yazınızla, Bakanlığınızda Başmüfettiş kadrosunda görev yapmakta iken 31.8.1991 tarihinde XIX. Dönem Milletvekili aday adaylığına müracaat etmek için görevinden ayrılan ve bilahare Milletvekili aday adaylığına seçilemediği için 18.11.1991 tarihli dilekçesiyle eski görevine dönme talebinde bulunan şahsın bu talebi üzerine 26.2.1992 tarih ve 92/39526 sayılı müşterek kararla eski görevine iade edilen personelin göreve dönme talebini havi dilekçe tarihi ile göreve başlama tarihi olan 28.2.1992 tarihi arasında geçen süreye ait mali ve özlük haklarındaki kaybın telafisini istediği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a 15.3.1990 tarih ve 3617 sayılı Kanunla eklenen Ek 7 inci maddede "Subay, Astsubay hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler" hükmü yer almaktadır.

Gerek yukarıda yer verilen ek maddede ve gerekse 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olup da adaylığı veya seçimi kaybedenlerden mezkur ek madde hükmü uyarınca tekrar memuriyete dönenlerin, seçimlerde aday veya aday adayı olabilmek için istifa ettikleri tarih ile tekrar memuriyete dönmek için müracaat tarihi ile memuriyete atanma işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarih arasındaki süreye ait mali ve özlük haklarındaki kaybın telafi edilmesini öngören bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, ilgide kayıtlı yazınıza konu teşkil eden personelin göreve dönmek için verdiği dilekçe tarihi ile göreve başlama tarihi arasında geçen dönemdeki mali ve özlük haklarındaki kaybın telafisi yönünde yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.


Bu sayfa 3,933 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.