Memurlar.Net - Karar

Kadro sayısından fazla talep olması halinde sınav yapılması gerektiği

: Sınav
: 657 / 50
: 17 Mart 1994
: 9 sayılı bülten, 79. sayfa
: Avukatlık ihtiyacını karşılamak üzere izin alınan 17 adet boş kadro için İştirak eden 21 kişiye sadece mülakat yapılarak avukat istihdamının "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmelik" hükümlerine aykırı olduğu hk.

.....................Taşra Teşkilatının avukat ihtiyacını karşılamak üzere 2.3.1991 tarihinde sadece mülakat sınavı yapılarak avukat istihdamının mevcut sınav yönetmeliklerine uygun olup olmadığı hususundaki tereddüt incelenmiştir.

6.12.1985 tarih ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği"nin 6 ncı maddesi (b) fıkrasında; "Devlet Memurluğuna girmek için müracaat edenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla ise yeterlik ve yarışma" (c) fıkrasında inci maddenin (b) fıkrasında sayılanlardan memurluğa girmek için müracaat edenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olduğu takdirde yarışma sınavı yapılması mecburi olup, bunlardan Teknik Hizmetler ile Sağlık Hizmetleri Sınıflarına dahil görevlere atanacak olanların mülakat ve uygulamalı sınava tabi tutulmadan hiçbir şekilde memurluğa alınamazlar" hükümleri mevcuttur. Bu düzenlemelere paralel düzenlemeler Genel Müdürlüğünüzce çıkarılan konuya ilişkin yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerinde de yer almaktadır.

Bu düzenlemeler çerçevesinde Genel Müdürlüğün Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca Taşra Teşkilatının avukat ihtiyacını karşılamak üzere, mama izni verilen 17 adet boş kadroya 25 müracaatın vaki olduğu, iştirak edenlerin ise 21 kişi olduğu göz önünde tutularak 2.3.1991 tarihinde sadece mülakat yapılarak avukat istihdamının anılan yönetmeliklerin mezkur hükümlerine aykırı olduğu mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa 1,384 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.