Memurlar.Net - Karar

Yardımcı hizmetlerin görevlerini sözleşmeli ve geçici personel eliyle gördürülemeyeceği

: Statü
: 657 / 4
: 9 Ekim 2000
: 20 sayılı bülten, 33. sayfa
: Temizlik, ısıtma, aydınlatma, bakım ve koruma hizmetlerinin nitelik itibariyle geçici iş veya mevsimlik hizmet olmadığı ve bir yıldan fazla süreli hizmetler olduğu düşünüldüğünden, bu hizmetlerin mezkur Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bendi kapsamında çalıştırılacak personel eliyle gördürülmesinin mümkün bulunmadığı hk.

Bakanlığınız temizlik; ısıtma, aydınlatma, bakım ve koruma hizmetlerinde çalıştırılmak amacıyla adam/aylık sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılması hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinde “Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak...” sözleşmeli personel çalıştırılabileceği, (C) bendinde ise “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile ....” geçici personel çalıştırılabileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 36 ncı maddesinin “VIII-Yardımcı Hizmetler Sınıfı” başlıklı fıkrasında yardımcı hizmetler sınıfının; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak, kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri yapmakla görevli bulunanlardan müteşekkil olduğu vurgulanmaktadır.

Bu itibarla, temizlik; ısıtma, aydınlatma, bakım ve koruma hizmetlerinin nitelik itibariyle geçici iş veya mevsimlik hizmet olmadığı ve bir yıldan fazla süreli hizmetler olduğu düşünüldüğünden, bu hizmetlerin mezkur Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bendi kapsamında çalıştırılacak personel eliyle gördürülmesinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa 6,209 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.