Memurlar.Net - Karar

Ekonomist kadrosu

: Ünvan Değişikliği
: 2547 / 43
: 8 Ağustos 1996
: 14 sayılı bülten, 34. sayfa
: Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu ilgilinin gördüğü öğrenim dalında hizmet ihtiyacının ve atama yapılabilecek boş bir "Ekonomist" kadrosu bulunması halinde Teknik Hizmetler Sınıfında Ekonomist kadrosunda istihdam edilmesinin mümkün bulunduğu hk.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezununun Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında istihdam edilip edilemeyeceğine ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim kanunun değişik 43 üncü maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca yüksek öğrenim görenlerin kazandıkları unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yetkili kılınmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.11.1989 tarih ve 89.51.1796 sayılı Kararında İktisat Fakültelerinin İktisat Bölümlerinden mezun olanların ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.6.1996 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.01 -1697-10099 sayılı yazısında Yürütme Kurulunun 30.6.1995 tarihli toplantısında da Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat (Açıköğretim) Bölümünden mezun olanların ekonomist unvanını kullanacakları belirtilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezunu ilgilinin gördüğü öğrenim dalında hizmet ihtiyacının ve atama yapılabilecek boş bir "Ekonomist" kadrosu bulunması halinde Teknik Hizmetler Sınıfında Ekonomist kadrosunda istihdam edilmesinin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa 4,697 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.