Memurlar.Net - Karar

30 günlük yıllık izin

: Yıllık İzin
: 657 / 102, 103
: 18 Temmuz 1996
: 14 sayılı bülten, 8. sayfa
: Hemşire olarak çalışan personelden hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) 20 gün, 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 30 gün yıllık izin verilmesi gerektiği hk.

Bakanlığınız emrinde "Hemşire" olarak çalışan personele bir ay yıllık izin verilip verilemeyeceği ve bu izinlerin ne şekilde kullanılacağı hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir, "hükmü ile aynı Kanunun 103 üncü maddesinde "Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan, 25.2.1954 tarih ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 10 uncu maddesinde yer alan "Resmi ve özel sağlık kurumlarında çalışan hemşireler haftada bir buçuk gün ve senede bir ay izinlidirler. Nöbeti olmayan hemşirelere hastane hizmetlerine halel gelmemek şartıyla mesai saatleri dışında baştabip tarafından ayrıca gece izni verilebilir." hükmü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 237 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde .Bakanlığınız emrinde Hemşire olarak çalışan personelden hizmeti 1 yıldan on yıla kadar olanlara (on yıl dahil) 20 gün, on yıldan fazla hizmeti olanlara 30 gün yıllık izin verilmesi gerektiği ve bu izinlerin amirin uygun bulacağı zamanlarda, ihtiyaca göre toptan veya kısım kısım kullandırılabileceği mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa 3,924 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.