Memurlar.Net - Karar

Sürekli işçilerin memur kadrosuna geçirilmesi

: Atama
: 657 / 50
: 11 Mart 1994
: 9 sayılı bülten, 73. sayfa
: Sürekli veya geçici işçi statüsü ile sözleşmeli statüde çalışanların memur statüsüne geçirilmesi hususunun personel reformu çerçevesinde düzenlenmesinin uygun olacağı hk.

.........Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sürekli veya geçici işçi statüsünde çalışanlarla sözleşmeli statüde çalışanlara sınav şartı aranmaksızın memur kadrolarına atanma imkanı sağlayan "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Taslağı" incelenmiştir.

6.7.1993 tarih ve 21629 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hükümet Programının personel reformuna ilişkin bölümünde "Memur ve işçilerin görev alanları ayrı ayn kesin olarak tespit edilecek, aynı işin farklı statüdeki personelce yürütülmesi ve bunlara farklı ücret ödenmesi önlenecektir.

Kamu personel reformu tamamlanıp yürürlüğe girinceye kadar acil ve zorunlu durumlar dışında personel rejimini daha da yozlaştırmamak amacıyla münferit düzenlemeler yapılmayacaktır" denilmektedir.

Bu itibarla, sürekli veya geçici işçi statüsü ile sözleşmeli statüde çalışanların memur statüsüne geçirilmesi hususunu, kamu personelinin yaptıkları görevler dikkate alınmak suretiyle personel reformu çerçevesinde düzenlenmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa 2,741 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.