Memurlar.Net - Karar

Fakülte sekreterinin şube müdürü olması

: Görevden Uzaklaştırma
: 657 / 3, 74
: 6 Mart 2000
: 19 sayılı bülten, 12. sayfa
: Yükseköğretim Kurumlarında Fakülte ve/veya Yüksekokul Sekreteri olarak görev yapanların Bakanlıkta bulunan Şube Müdürü kadrolarına naklen atanabilecekleri hk.

Yükseköğretim Kurumlarında Fakülte ve/veya Yüksekokul Sekreteri olarak görev yapanların Bakanlığınızda bulunan Şube Müdürü kadrolarına naklen atanıp atanamayacaklarına ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Devlet memurlarının görevde yükselme niteliğindeki atamalarını belirli esaslara bağlayan ve 18.4.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinde, “...657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarından müdür (başmüdür, il ve bölge müdürleri ile Dışişleri Bakanlığı kadrolarında bulunan uzmanlar hariç) ve daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar hakkında uygulanır.” hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51 inci maddesinin (b) fıkrasında ise, “Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü ve yüksek okullarda ise enstitü veya yüksek okul müdürüne bağlı enstitü veya yüksek okul sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, Fakülte ve/veya Yüksekokul Sekreteri olarak görev yapanların hiyerarşik olarak müdür kadrolarından daha üst bir kadroda bulunmaları nedeniyle Bakanlığınızda Şube Müdürü kadrolarına naklen atanabilecekleri mütalaa edilmektedir


Bu sayfa 5,930 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.