Memurlar.Net - Karar

Lise üzerine kurs bitirmenin öğrenim durumunu değiştirmeyeceği

: İntibak
: 657 / 36
: 1 Ocak 2000
: 21 sayılı bülten, 22. sayfa
: Lise mezunu olarak göreve başlayan ve bilahare Topoğraf kursu görmesi sebebiyle Genel İdare Hizmetleri sınıfında Topoğraf kadrosuna atanan ve daha sonra 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsüne geçen personelin hizmet sınıfının belirlenmesine ilişkin

Lise mezunu olarak göreve başlayan ve bilahare Topoğraf kursu görmesi sebebiyle Genel İdare Hizmetleri sınıfında Topoğraf kadrosuna atanan ve daha sonra 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsüne geçen ilgilinin hizmet sınıfının bildirilmesi talebine ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin II-Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün son cümlesinde “...en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.” denilmektedir.

Öte yandan, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 29 uncu maddesinde, ortaöğretimin çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana geldiği ve belli bir programa ağırlık veren okullara lise, teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eğitim dallarını belirleyen adlar verilebileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, ilgilinin bitirmiş olduğu Topoğraf Kursunun orta derecede mesleki tahsil görmüş sayılmasını gerektirecek nitelikte bir eğitim kurumu olmaması nedeniyle, bu kursu bitirmiş olmasına rağmen lise mezunu olarak teknik hizmetler sınıfına dahil bir kadroya atanmasının mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa 3,010 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.