Arama
ARAMA SONUÇLARI
02/06/2015Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Aile birliği mazeretinde, aile hekimi kamu personeli sayılır mı?
02/06/2015Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmede soru ve cevaplar
02/06/2015Kanun No : 657 MaddeNo : 37,64
Disiplin cezası almamaya bağlı kademe uygulaması, 399'lu personele uygulanır mı?
02/06/2015Kanun No : 657 MaddeNo : 72
EKPSS ile atanan engelli aday memur, bir defalık yer değiştirmeden yararlanabilir mi?
02/06/2015Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Eşi özel sektörde çalışanın primleri merkezden ödeniyorsa ne olur?
02/06/2015Kanun No : 657 MaddeNo : 48
Hırsızlıktan hüküm giyen, memnu hakların iadesini de alsıra, memur olabilir mi?
01/06/2015Kanun No : 6331 MaddeNo :
399'a tabi doktor, mesai içinde iş sağlığı hizmeti verirse, ilave ödeme alır mı?
05/01/2014Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 87
2547 sayılı kanunun 38. maddesine göre görevlendirilen öğretim üyesine genel müdürlüğün 2. görev olarak verilemeyeceği
05/01/2014Kanun No : 2547 MaddeNo : 38
2547 sayılı kanunun 38. maddesine göre görevlendirilen öğretim üyesine genel müdürlüğün 2. görev olarak verilemeyeceği
04/01/2014Kanun No : 657 MaddeNo : 36
KİT sözleşmeli avukatlıkta geçen hizmetlerin değerlendirilmesi
05/11/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 16, 5
Aylıksız izinde avukatlık stajının yapılamayacağı
05/11/2012Kanun No : 1136 MaddeNo : 16, 5, 3
Aylıksız izinde avukatlık stajının yapılamayacağı
22/10/2012Kanun No : 5510 MaddeNo : 60, 3, 4
Bakmakla yükümlü olmayan yakın için izin kullanılamayacağı
22/10/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103, 104, 105, 108
Bakmakla yükümlü olmayan yakın için izin verilmeyeceği
17/10/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 126, 135
İllerde ortak kararla atanan memurların uyarma ve kınama cazasına itiraz il disiplin kurunluna yapılabileceği
15/10/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Kılık kıyafet sebebiyle disiplin cezası verilerek görevine son verilen kişinin atanması
05/10/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 125
Raporların izne çevrilmesi onay mercileri hakkında
05/10/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Sağlık kurulu raporunun bitiminde tek hekim raporu alınması
01/10/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Hastalık raporlarının izne çevrilmesi hakkında
12/09/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 43
İkinci derece uygulaması
07/09/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Mesai saatleri içinde görev mahalli dışında alınan raporlar hastalık iznine çevrilemez
24/07/2012Kanun No : 657 MaddeNo :
Polis kriminal labratuvar personelinin çalışma saatlerinin belirlenmesi
24/07/2012Kanun No : 3046 MaddeNo : 174
Polis kriminal labratuvar personelinin çalışma saatrlerinin belirlenmesi
22/07/2012Kanun No : 765 MaddeNo : 339
Sahte evrak tanziminden 3 yıl 6 ay hapis cezası alanın memur olamayacağı
22/07/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 98
Sahte evrak tanziminden 3 yıl 6 ay hapis cezası alanın memur olamayacağı
11/07/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 74, 68, 92
Askeri personelin istifa sonrası memur atanması hakkında
11/07/2012Kanun No : 217 MaddeNo : 2
Askeri personelin istifa sonrası memur olarak atanması
02/07/2012Kanun No : 2547 MaddeNo : 53
Displin cezası alan aday memurun görevine son verileceği hakkında
29/06/2012Kanun No : 5510 MaddeNo : 94
Raporu kuruma iletmeyen memurun çalışmış sayılayacağı
29/06/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 92
Sözleşmesi yenilenmeyen astsubay memur olarak atanması
29/06/2012Kanun No : 4678 MaddeNo : 1
Sözleşmesi yenilenmeyen astsubayın memur atanması
27/06/2012Kanun No : 4652 MaddeNo : 25
Emekli edilen Polis akademisinde görevli akademik personelin yeniden atanması
27/06/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 92
Sağlık sebebiyle emekli olan polis akademisindeki akademik personel yeniden atanması hakkında
15/06/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 105
Doğum sonrası alınan raporların izne çevrilmesi
08/06/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 68
Avukatlık süresinin torba kadroya tanmada değerlendirilmesi
04/06/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 133
Disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talebi
24/05/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 127
Disiplin soruşturmasında zaman aşımı süresi
18/05/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 125
Refaket izniverilemsinde raporun niteliği
18/05/2012Kanun No : 5510 MaddeNo : 4
Refaket izniverilemsinde raporun niteliği
16/05/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 20, 105
Memuriyet mahalli ve ilamet mahallinde alınan raporlar hakkında
26/04/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 6
Cezası ertelenen 399'a tabi sözleşmeli personelin görevine son verilemeyeceği
02/04/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 74
KİT sözleşmeli personelinin memur kadrosuna atanamayacağı
19/03/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 20, 105
Hafta sonu ve bayramlarda alınan raporların izne çevrilmesi
24/01/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Mesleği ile ilgili doktora yapmayanlara kademe verilemeyeceği
16/01/2012Kanun No : 632 MaddeNo : 68, 76
632 Sayılı KHK ile kadroya geçenlerin muvafakat ile nakillerinin yapılabileceği
10/01/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Mesai saatleri deşında görevmahalli haricinde alınan raporların izine çavrileceği
05/01/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Yüz kızartıcı suç sebebiyle görevine son verilen öğretmenin yeniden memur olarak atanamayacağı
05/01/2012Kanun No : 4357 MaddeNo : 7
Yüz kızartıcı suç sebebiyle görevine son verilen öğretmenin yeniden memur olarak atanamayacağı
30/12/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 126, 134, 135
Bölge müdürünün verdiğ cezaya itiraz merci
21/12/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 57
Disiplin cezası alan aday memurun görevine son verileceği