Arama
ARAMA SONUÇLARI
01/06/2015Kanun No : 6331 MaddeNo :
399'a tabi doktor, mesai içinde iş sağlığı hizmeti verirse, ilave ödeme alır mı?
02/04/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 74
KİT sözleşmeli personelinin memur kadrosuna atanamayacağı
16/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 54
Sözleşmeli sürelerin adaylığın kaldırılmasında ve kazanılmış hak aylıkta değerlendirilmei
13/06/2011Kanun No : 399 MaddeNo : 7
Hapis cezasının tecil edilmesi 399sayılı KHK tabi sözleşmeli ve 4/B sözleşmeli çalışmanıza engel teşkil etmektedir.
18/05/2011Kanun No : 399 MaddeNo : 45
Sözleşmeli personelin disiplin cezası alması halinde sözleşmesinin feshi
11/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 94
İstifa eden memurlar sözleşmeli olarak çalışacakları zaman bekleme süresine tabi olmadıkları
03/02/2011Kanun No : 399 MaddeNo : 9, 58
Sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun yer değiştirmeye ilişkin hükümlerinin uygulanamayacağı
03/01/2011Kanun No : 399 MaddeNo : 15
Sözleşmeli personelin at yarışı spikerliği yapamayacağı
19/07/2010Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 6, 7, 58
İşçilerin kitlerde I-II sayılı cetvellere sınavsız atanamıyacağı
13/05/2010Kanun No : 399 MaddeNo : 27
Askerlik sebebiyle doldurulmayan sicil nedeniyle başarı ücreti ödenmeyeceği
04/05/2010Kanun No : 399 MaddeNo : 25
Düzenlenmeyen sicil için başarı ücreti ödenemiyeceği
20/04/2010Kanun No : 399 MaddeNo : 58
Sözleşmeli personelin emeklilik mükteseplerine ilişkin sicillerinin değerlendirilmesi
09/04/2010Kanun No : 399 MaddeNo : 24
Muvazzaf askerlik hizmetini yapanların aylıksız izinli oldukları
29/01/2010Kanun No : 399 MaddeNo : 3
Koruma ve güvenlik görevlisinin dağıtıcı olarak kurumun takdiri ile atanabileceği
09/12/2009Kanun No : 399 MaddeNo : 3
399 Sözleşmeli personelin sicillerinin doldurulması
11/06/2009Kanun No : 399 MaddeNo : 3
Öğretmenlik ve okul müdür yardımcılığı yapan kişinin kitlerde atanabileceği kadrolar hakkında
22/05/2009Kanun No : 399 MaddeNo : 3
Sözleşmeli posizyonunda memur olark görev yapan ilgilinin daha önce analiz uzmanı olark görev yapmassı esas alınarak mühendis pozisyonuna atanamıyacağı
22/04/2009Kanun No : 399 MaddeNo : 32
Sözleşmeli personele ödenecek ölüm yardımı
04/02/2009Kanun No : 399 MaddeNo : 58
Sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun 25 maddesinin uygulanacağı
30/01/2009Kanun No : 399 MaddeNo : 3
KİTlerde çalışan Sözleşmeli personelin memur kadrolarına naklen atanamıyacağı
01/12/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 178
Kamu iktisadi teşebbüslerinde 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personele fazla çalışma sebebiyle 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca izin verilemeyeceğine
26/09/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 24
3Terhisinden önce 45 gün rapor alan 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personelin, 399 sayılı KHK 24 maddesinde belirtilen 1 aylık müracaat süresinin, rapor bitim tarihinden sonra başlayacağı
25/09/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8, 58
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii sözleşmeli statüde çalışan personelin bilahare aynı Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde farklı bir kuruma sınava tabi tutulmaksızın atanabileceğ
23/09/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 21
İlk defa 6 ay süreyle 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli olarak atanan ve daha önce başka kurumlarda hizmetleri bulunan personele bu hizmet sürelerinin toplamının bir yılı aşması halinde yıllık izin veril
10/09/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 3
Kamu iktisadi teşebbüslerine hizmet alımı yolu ile personel alınmasına ilişkin
08/08/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 86
399 sayılı KHK eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin (I) sayılı cetvele 1. Hukuk Müşavirliği kadrosuna vekalet edemeyeceği
07/07/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 3
Sözleşmeli personelin memur kadro görevlerini yürütmesi
16/06/2008Kanun No : 233 MaddeNo : 31
Yurt içinde ve dışında geçici olarak görevlendirme
16/06/2008Kanun No : 233 MaddeNo : 31
Yurt içinde ve dışında geçici olarak görevlendirme
11/06/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 30
Tatil günlerinde fazla çalıştılanlara izin verilmesi
23/05/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 58
Sözleşmeli personelin bakmakla mükellef oldukları kişilere refakat etmesi
13/05/2008Kanun No : 5525 MaddeNo : 1
Sözleşmeli personelin disiplin affından faydalanması
24/04/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 72
KİT sözleşmeli çalışan personelin eş durumu kapsamında olmadığı
03/03/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 45
399 sayılı KHK 45/a mad. uyarınca sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin Kuruluşunuzda bir göreve yeniden ancak KPSS sınav sonucu ile genel hükümler çerçevesinde atanabileceği
29/01/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 25
Yazı işleri ve takip müdürü kadrosunda görev yapan personele avukatlık vekalet ücreti ödeneceği
24/01/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 28
Takvim yılı içinde kıdemi değişenlerin kıdem ücreti
26/12/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 3
Baş mühendisin müdür kadrosuna görevde yükselme sınavı ile atanabileceği
06/12/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8, 58
Kitlerde Kapsamdışı personelin sözleşmeli pozisyonlara genel hükümlere uyularak atanabileceği
31/10/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 58
İstifa etmiş sözleşmeli subayın kitlere sözleşmeli atanamayacağı
31/10/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 58
İstifa etmiş sözleşmeli subayın kitlere sözleşmeli atanamayacağı
31/10/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 3
Uzman unvanılı pozisyonların 399 sayılı KHK 3 maddesi (b) bendi kapsmına alınması
23/08/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 21, 27, 58
399'a tabi personelin başarı ücreti ve yıllık izni
15/08/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 21
Yıllık izin kullanılması
12/07/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 58
Sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri için kademe verilmesi
26/06/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8
KİT'lerdeki işçi statüsündeki personelin sözleşmeli statüye KPSS sınavıyla atanabileceği
26/06/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8, 58
Memurun 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personel olarak atanması
31/05/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 30
Sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinden faydalanamayacağı
25/05/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 9
KİT sözleşmeli personelin memur ve sözleşmeli pozisyonlara nakli
03/05/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 32
Sicil doldurulamayan sözleşmeli personelin sözleşmesinin fesh edilemeyeceği
30/04/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 9
Görevde yükselmede kazanılmış haklara ilişkin