Arama

Arama Sonuçları


05/11/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 16, 5 Aylıksız izinde avukatlık stajının yapılamayacağı 05/11/2012 Kanun No : 1136 MaddeNo : 16, 5, 3 Aylıksız izinde avukatlık stajının yapılamayacağı 15/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 108 Aylıksız izin kulanan sözleşmeli personel memur oluras aylıksız inin kalan kısmını kullanabilir 19/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 83 Askerlik dönüşü nezaman müracaat edileceği 11/01/2011 Kanun No : 5648 MaddeNo : 14 Aylıksız izin onayında unvan belirtilmemesi onayın yenilenmesini gerektirmediği 17/06/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 108 Aday memura aylıksız izin verilmesi 09/04/2010 Kanun No : 399 MaddeNo : 24 Muvazzaf askerlik hizmetini yapanların aylıksız izinli oldukları 29/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 108 657 sayılı Kanunun 77 maddesi uyarınca yurtdışında çalışmalarına izin verilen memurların eşlerine aylıksız izin verilemeyeceği 15/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 78 Yabancı memleket ve kuruluşlarda çalışacaklara aylıksız izin verilmesi 05/01/2009 Kanun No : 5648 MaddeNo : 14 Sözleşmeli ve, geçici personel ile işçilere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda çalışmaları için aylıksız izin verilemeyeceği 13/11/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Evlat edinen memurun 108 inci madde aylıksız izin kullanamayacağı 31/10/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Bakmaya mecbur olduğu birinci derece yakınının rahatsızlığından dolayı toplam 12 ay aylıksız izin kullanan Devlet memurunun, aynı yakınının farklı bir rahatsızlığı için de ayrıca aylıksız izin kullana 23/07/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 108 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen sürelerinin dikkate alınması gerektiği 18/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 108 inci maddenin birinci fıkrasına göre verilen aylıksız iznin 1 katı kadar uzatılabileceği 14/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Resmi-burslu öğrenci olarak yurtdışına gönderilen kişinin aday devlet memur eşine, 657 sayılı Kanunu?nun 108 inci maddesi gereğince aylıksız izin verilebileceği 02/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 108 Geçici personele yurtdışında eğitim için aylıksız izin verilmesi 06/08/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 108 Birleşmiş Milletler Scientifik Officer olarak çalışan eş için aylıksız izin verilmesi 23/07/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Ayıksız izini mütakip sendika iznini kullanma 22/06/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 108 Süt izninin toplu plarak kullanılması ve aylıksız izin başlangıç ve bitiş tarihi 07/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Doğuma bağlı aylıksız iznin başlanğıcı 17/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Bir yıldan az süre ile aylıksız izin kullanılması 08/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 108 Atanmadan doğum yapan memura aylıksız izin 08/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Doğum sonrası aylıksız izinin başlanğıcı 09/05/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 72, 108 72'nci madde uyarınca azami 4 yıl izin kullanan personelin durumu 04/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Sözleşmeli personele aylıksız izin verilmesi 30/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 108 inci 1 inci fıkrası uyarınca 6 ay aylıksız izin verilebileceği 24/04/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Eşi hastalanan memura aylıksız izin verilmesi 05/04/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Eşi üniversite tarafından yurt dışına gönderilen memura aylıksız izin verilmesi 19/11/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Aylıksız izin uygulaması 22/09/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79, 108 Şahsen özel burs sağlayanların eşlerine aylıksız izin verilmesi 28/06/1999 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 Yakınları hasta olan sözleşmeli personele aylıksız izin verilmesi 28/06/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Yakınları hasta olan sözleşmeli personele aylıksız izin verilmesi 26/02/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 399'a tabi personlin aylıksız izni 12/10/1998 Kanun No : 657 MaddeNo : 107, 108 Aylıksız izinde rapor alanlara ilişkin uygulama 25/11/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Aylıksız izinli olması nedeniyle, yıl içinde hiç çalışmayan memurun, ücretli izin hakkının olmadığı 25/07/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Sözleşmeli personele aylıksız izin verilmesi 05/08/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Doğum izni ve yıllık izin sonrasında aylıksız izin verilebileceği 20/07/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Aylıksız izin yeniden verilebileceği 23/08/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Aylıksız izni sayılan haller için verilebileceği 31/07/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 108 4/B sözleşmeli personele aylıksız izin verilemeyeceği 15/07/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Aylıksız iznin bölümler halinde kullanılabileceği 10/07/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Eşi burslu olarak yurt dışına gidene aylıksız izin verilmesi 04/10/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Aylıksız izin verilmesi için eşin memur olması gerektiği 11/07/1989 Kanun No : 657 MaddeNo : 83, 108 Askerlik süresinin borçlanılmasına bakılmaksızın izin ve kazanılmış hak aylığıda degerlendirilmesi 11/01/1989 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103, 107 Aylıksız izinde hastalanan kişinin usule uygun rapor alması halinde hastalık izni kullanması 29/06/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Aylıksız izin kullanılması