Arama
ARAMA SONUÇLARI
05/11/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 16, 5
Aylıksız izinde avukatlık stajının yapılamayacağı
05/11/2012Kanun No : 1136 MaddeNo : 16, 5, 3
Aylıksız izinde avukatlık stajının yapılamayacağı
15/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 108
Aylıksız izin kulanan sözleşmeli personel memur oluras aylıksız inin kalan kısmını kullanabilir
19/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 83
Askerlik dönüşü nezaman müracaat edileceği
11/01/2011Kanun No : 5648 MaddeNo : 14
Aylıksız izin onayında unvan belirtilmemesi onayın yenilenmesini gerektirmediği
17/06/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 108
Aday memura aylıksız izin verilmesi
09/04/2010Kanun No : 399 MaddeNo : 24
Muvazzaf askerlik hizmetini yapanların aylıksız izinli oldukları
29/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 108
657 sayılı Kanunun 77 maddesi uyarınca yurtdışında çalışmalarına izin verilen memurların eşlerine aylıksız izin verilemeyeceği
15/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 78
Yabancı memleket ve kuruluşlarda çalışacaklara aylıksız izin verilmesi
05/01/2009Kanun No : 5648 MaddeNo : 14
Sözleşmeli ve, geçici personel ile işçilere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda çalışmaları için aylıksız izin verilemeyeceği
13/11/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Evlat edinen memurun 108 inci madde aylıksız izin kullanamayacağı
31/10/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Bakmaya mecbur olduğu birinci derece yakınının rahatsızlığından dolayı toplam 12 ay aylıksız izin kullanan Devlet memurunun, aynı yakınının farklı bir rahatsızlığı için de ayrıca aylıksız izin kullana
23/07/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 108
657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen sürelerinin dikkate alınması gerektiği
18/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 108
108 inci maddenin birinci fıkrasına göre verilen aylıksız iznin 1 katı kadar uzatılabileceği
14/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Resmi-burslu öğrenci olarak yurtdışına gönderilen kişinin aday devlet memur eşine, 657 sayılı Kanunu?nun 108 inci maddesi gereğince aylıksız izin verilebileceği
02/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 108
Geçici personele yurtdışında eğitim için aylıksız izin verilmesi
06/08/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 108
Birleşmiş Milletler Scientifik Officer olarak çalışan eş için aylıksız izin verilmesi
23/07/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Ayıksız izini mütakip sendika iznini kullanma
22/06/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 108
Süt izninin toplu plarak kullanılması ve aylıksız izin başlangıç ve bitiş tarihi
07/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Doğuma bağlı aylıksız iznin başlanğıcı
17/05/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Bir yıldan az süre ile aylıksız izin kullanılması
08/05/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 108
Atanmadan doğum yapan memura aylıksız izin
08/05/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Doğum sonrası aylıksız izinin başlanğıcı
09/05/2003Kanun No : 657 MaddeNo : 72, 108
72'nci madde uyarınca azami 4 yıl izin kullanan personelin durumu
04/06/2002Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Sözleşmeli personele aylıksız izin verilmesi
30/05/2002Kanun No : 657 MaddeNo : 108
108 inci 1 inci fıkrası uyarınca 6 ay aylıksız izin verilebileceği
24/04/2001Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Eşi hastalanan memura aylıksız izin verilmesi
05/04/2000Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Eşi üniversite tarafından yurt dışına gönderilen memura aylıksız izin verilmesi
19/11/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Aylıksız izin uygulaması
22/09/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79, 108
Şahsen özel burs sağlayanların eşlerine aylıksız izin verilmesi
28/06/1999Kanun No : 399 MaddeNo : 58
Yakınları hasta olan sözleşmeli personele aylıksız izin verilmesi
28/06/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Yakınları hasta olan sözleşmeli personele aylıksız izin verilmesi
26/02/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 108
399'a tabi personlin aylıksız izni
12/10/1998Kanun No : 657 MaddeNo : 107, 108
Aylıksız izinde rapor alanlara ilişkin uygulama
25/11/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Aylıksız izinli olması nedeniyle, yıl içinde hiç çalışmayan memurun, ücretli izin hakkının olmadığı
25/07/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Sözleşmeli personele aylıksız izin verilmesi
05/08/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Doğum izni ve yıllık izin sonrasında aylıksız izin verilebileceği
20/07/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Aylıksız izin yeniden verilebileceği
23/08/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Aylıksız izni sayılan haller için verilebileceği
31/07/1992Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 108
4/B sözleşmeli personele aylıksız izin verilemeyeceği
15/07/1991Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Aylıksız iznin bölümler halinde kullanılabileceği
10/07/1991Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Eşi burslu olarak yurt dışına gidene aylıksız izin verilmesi
04/10/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Aylıksız izin verilmesi için eşin memur olması gerektiği
11/07/1989Kanun No : 657 MaddeNo : 83, 108
Askerlik süresinin borçlanılmasına bakılmaksızın izin ve kazanılmış hak aylığıda degerlendirilmesi
11/01/1989Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103, 107
Aylıksız izinde hastalanan kişinin usule uygun rapor alması halinde hastalık izni kullanması
29/06/1988Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Aylıksız izin kullanılması