Arama
ARAMA SONUÇLARI
02/06/2015Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Aile birliği mazeretinde, aile hekimi kamu personeli sayılır mı?
02/06/2015Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmede soru ve cevaplar
18/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Eş durumu özründe Yönetmelik hükmüne uyulması
15/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Aday devlet memurlarının eş durumundan yer değişikliğinin yapılabileceği
10/03/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 72
5,6 bölgelerdeki hizmetini tamamlayanların diğer bölgelere atanabileceği
03/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun yer değiştirmeye ilişkin hükümlerinin uygulanamayacağı
02/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Şehit yakının 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki zorunlu hizmet süresini tamamlamadan diğer bölgelere atanabileceği
16/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Asil olarak atanılamayacak yere vekil de atanılamaz
06/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Merkez kadrolarına atanacakları bölgelerde boş kadro yoksa atama yapılabileceği
27/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin uygulaması
02/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Yer değiştirme suretiyle yaplacak atamalarda asaleten atanılmayacak görevlere vekaleten de atanılamaz
22/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Yerdeğiştirme yönetmeliğinin uygulanması
10/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 72
5 ve 6 ncı bölgelerde hizmet süresi bulunmayan ilgilinin 1 nci hizmet bölgesi kapsamındaki Ankara İli?ne atanmasının mümkün bulunmadığı
10/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin uygulaması 5 ve 6 ncı bölgelerde hizmet süresi bulunmayan ilgilinin 1 nci hizmet bölgesi kapsamındaki
02/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Hizmet bölgesi değişen yer hakkında
02/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe ekli 1 sayılı Cetvelde III üncü hizmet bölgesi olarak belirlenen Burdur İli?ne, atanması
02/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Yer değiştirme yönetmeliğinin 15 inci maddesi uygulamasında evlilik nedeniyle kayıtlı olduğu il değişen personelin atanması
08/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Yer değiştirmede atanılamayacak yerler hakkında
22/11/2005Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Yer değiştirmede değişen illerin durumu
04/11/2003Kanun No : 657 MaddeNo : 72
5 ve 6 bölgelerde görev yapmaya ilişkin
17/03/2003Kanun No : 657 MaddeNo : 72
İlçe ve şube müdürlerinin ilk atamaları
16/05/2002Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Şube müdürü 5 ve 6 ncı bölgeler atamalar hakkında
01/05/2001Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Şube müdürü kadrosuna atanmak
09/04/2001Kanun No : 675 MaddeNo : 72
Görevde yükselme sınavında başarılı olanların atanacakları bölgeler
22/02/2001Kanun No : 657 MaddeNo : 72
15 yıl süreyle yaşanılan yere atanma
12/01/2001Kanun No : 657 MaddeNo : 72
5 ve 6 bölgelere atamaya ilişkin
04/12/2000Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Müdürlük kadrosuna atanma
06/05/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Yer dağiştrirmeye tabi iller ve ilçeler
19/04/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Eşi işçi olan memeurların 72 nci maddeden faydalanamayacağı
25/12/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Sözleşmeli personele yer degiştirme hükmünün uygulanmayacağı
25/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Hizmet değerlendirilmesi
03/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Önce kayıtlı olduğu ile atanma
01/03/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Geçici görevlendirilen personelin 72 madde hükmünden faydalanarak kademe alamayacağı
15/11/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 72
72 maddenin uygulanması için her iki kişinin memur olması gerektiği