Arama

Arama Sonuçları


02/06/2015 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Aile birliği mazeretinde, aile hekimi kamu personeli sayılır mı? 02/06/2015 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmede soru ve cevaplar 18/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Eş durumu özründe Yönetmelik hükmüne uyulması 15/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Aday devlet memurlarının eş durumundan yer değişikliğinin yapılabileceği 10/03/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 5,6 bölgelerdeki hizmetini tamamlayanların diğer bölgelere atanabileceği 03/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun yer değiştirmeye ilişkin hükümlerinin uygulanamayacağı 02/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Şehit yakının 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki zorunlu hizmet süresini tamamlamadan diğer bölgelere atanabileceği 16/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Asil olarak atanılamayacak yere vekil de atanılamaz 06/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Merkez kadrolarına atanacakları bölgelerde boş kadro yoksa atama yapılabileceği 27/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin uygulaması 02/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Yer değiştirme suretiyle yaplacak atamalarda asaleten atanılmayacak görevlere vekaleten de atanılamaz 22/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Yerdeğiştirme yönetmeliğinin uygulanması 10/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 5 ve 6 ncı bölgelerde hizmet süresi bulunmayan ilgilinin 1 nci hizmet bölgesi kapsamındaki Ankara İli?ne atanmasının mümkün bulunmadığı 10/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin uygulaması 5 ve 6 ncı bölgelerde hizmet süresi bulunmayan ilgilinin 1 nci hizmet bölgesi kapsamındaki 02/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Hizmet bölgesi değişen yer hakkında 02/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe ekli 1 sayılı Cetvelde III üncü hizmet bölgesi olarak belirlenen Burdur İli?ne, atanması 02/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Yer değiştirme yönetmeliğinin 15 inci maddesi uygulamasında evlilik nedeniyle kayıtlı olduğu il değişen personelin atanması 08/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Yer değiştirmede atanılamayacak yerler hakkında 22/11/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Yer değiştirmede değişen illerin durumu 04/11/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 5 ve 6 bölgelerde görev yapmaya ilişkin 17/03/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 İlçe ve şube müdürlerinin ilk atamaları 16/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Şube müdürü 5 ve 6 ncı bölgeler atamalar hakkında 01/05/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Şube müdürü kadrosuna atanmak 09/04/2001 Kanun No : 675 MaddeNo : 72 Görevde yükselme sınavında başarılı olanların atanacakları bölgeler 22/02/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 15 yıl süreyle yaşanılan yere atanma 12/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 5 ve 6 bölgelere atamaya ilişkin 04/12/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Müdürlük kadrosuna atanma 06/05/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Yer dağiştrirmeye tabi iller ve ilçeler 19/04/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Eşi işçi olan memeurların 72 nci maddeden faydalanamayacağı 25/12/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Sözleşmeli personele yer degiştirme hükmünün uygulanmayacağı 25/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Hizmet değerlendirilmesi 03/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Önce kayıtlı olduğu ile atanma 01/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Geçici görevlendirilen personelin 72 madde hükmünden faydalanarak kademe alamayacağı 15/11/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 72 maddenin uygulanması için her iki kişinin memur olması gerektiği