Arama

Arama Sonuçları


01/10/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 97 Devlet memurlarının 2914 sayılı Kanuna tabi kadrolara tanmalarında bekleme sürelerine tabi olmadıkları 27/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 97 İstifa etmiş hakimlerin memuriyete atanmada bekleme süresine tabi olmadıkları 27/12/2007 Kanun No : 2802 MaddeNo : 3 İstifa etmiş hakimlerin memuriyete atanmada bekleme süresine tabi olmadıkları 19/08/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 97 Öğretim görevlilerinin bekleme süresine tabi olmadığına ilişkin 19/08/2005 Kanun No : 2547 MaddeNo : 33 Öğretim görevlilerinin bekleme süresine tabi olmadığına ilişkin 05/04/2001 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Memuriyetten çekilen KİT sözleşmeli personel statüsüne atanmada bekleme süresine tabi olmadığı 09/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 97 Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı 14/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 97 Akademik personelin 657 sayılı kanunun 97'nci maddesinde yer alan bekleme süresine tabii olmadığı 14/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 97 Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadıkları 07/01/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 97 Akademik personelin bekleme süresine tabii olmadığı 03/02/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 97 Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı 03/02/1993 Kanun No : 2547 MaddeNo : 33 Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı 05/05/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 97 Kendi isteği ile emekli olanların geri dönüşte bekleme süresine tabi olmadıkları 28/02/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 94, 97 926 sayılı kanuna tabi personelin bekleme süresine tabi olmadığı