Arama
ARAMA SONUÇLARI
12/09/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 43
İkinci derece uygulaması
17/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği mezununa bir derece verileceği
13/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Kimyagerlere hizmet sınıfına bakılmaksızın bir derece verilemeyeceği
31/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Akademik personel 36/A-5 fıkrası hükmü uyarınca bir dereceden faydalanmamayacağı
18/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü mezununlarına bir derece verileceği
10/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
5289 sayılı Kanuna yayımı tarihinde sözleşmeli çalışan kişiye şimdi 2914 sayılı Kanuna göre atanması sebebiyle bie derece verilemeyeceği
10/02/2011Kanun No : 5289 MaddeNo : 1
5289 sayılı Kanuna yayımı tarihinde sözleşmeli çalışan kişiye şimdi 2914 sayılı Kanuna göre atanması sebebiyle bie derece verilemeyeceği
04/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 2
Akedemik personel 657 geçici 2 maddeden 1 derece verilemeyeceği
20/10/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sağlık Hizmetleri Sınıfında görevli sosyal çalışmacılara 1 derece verileceği
09/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
TRT'de görevli yapım ve yayın görevlisine 1 derece verilmesi
21/10/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 71
Sınıf deiştirenlerin dercelerinde bekletilmeleri gerektiği
20/05/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Teknik Eğitim Fakültesi bölümü mezunlarının 657 sayılı Kanununun 36/A-2 maddesi hükümü uyarınca 1 derece alabileceği
27/04/2009Kanun No : 5289 MaddeNo : 1
Vekil mühendise 1 derece verilemeyeceği
16/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Hafızlıktan derece alan personel ayrıca biyoloğ olması sebebiylede derece alması
15/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Teknik Eğitim Fakültesine denk okul mezunlarına bir derece verilebileceği
30/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 74, 76
Fon uzmanlarına bir derece verilmesi deneçi olarak atanması
25/10/2007Kanun No : 5289 MaddeNo : 1
4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeline bir derece verilmesi hakkında
07/09/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Mühendislik bitiren memur 36 A-2 bendinden yararlanır mı?
29/06/2007Kanun No : 5289 MaddeNo : 1
5289 sayılı Kanunun yayım tarihinde askerde bulunup bilahere memur olanlara bir derece verilemeyeceği
12/07/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Bankalar yeminli murakıplarına bir derece verilmesi
16/11/2001Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sağlık idaresi yüksek okulu mezununun giriş derecesine bir derece ilave edilmesi
01/12/2000Kanun No : 458 MaddeNo : 1
Kararnamenin yürürlük tarihinde 657 sayılı kanuna tabi çalışmayan personelin bir dereceden faydalanamayacağı
30/06/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64
Özelleştirmeden nakledilen kapsam dışı personele sicilden bir derece ve kademe verilmesi
21/06/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64
Akademik personelin sicilleri esas alınarak 90 ve daha yukarı sicil alanlara bir derece ve bir kademe verilmesi
21/06/1999Kanun No : 2547 MaddeNo : 62, 63
Akademik personelin, sicilleri esas alınarak 90 ve daha yukarı sicil alanlara bir derece ve bir kademe verilmesi
24/10/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 37, 64
Bir derece yükselmesinden yararlanma
30/09/1996Kanun No : 458 MaddeNo : 1
Lise mezununun başkatip kadrosuna vekaleten atanıp atanamayacağı
13/08/1996Kanun No : 458 MaddeNo : 1
458'in yürürlük tarihinde işçi olan kişiye bir derece verilmesi
13/08/1996Kanun No : 458 MaddeNo : 1
Bir derecenin uygulanması
20/05/1996Kanun No : 458 MaddeNo : 1
Sözleşmeli personele bir derece verilmesi
08/05/1996Kanun No : 458 MaddeNo : 1
Bir derecenin uygulanması ve askerlik görevi
20/03/1995Kanun No : 458 MaddeNo : 1
Askerlik öncesi memuriyet hizmeti olmayanların bir dereceden faydalanamayacağı
01/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64
657 sayılı Kanunun 37'nci maddesi uygulaması
26/04/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64
37 ve 64 üncü maddelerin ikisinin birlikte uygulanması
30/12/1991Kanun No : 458 MaddeNo : 1
Seçim için istifa edilen dönemde 458 sayılı Kanunun çıkması nedeniyle, bir dereceden faydalanılamayacağı
27/12/1991Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64
Sicil düzenlenmeyen yılların atlanılması suretiyle 37 ve 64 uygulanacağı
16/06/1988Kanun No : 2182 MaddeNo : 1
Kanunun yayım tarihinde işçi olanlara bir derece verilemeyeceği
16/06/1988Kanun No : 2595 MaddeNo : 5
Kanunun yayım tarihinde işçi olanlara bir derece verilemeyeceği
23/05/1988Kanun No : 318 MaddeNo : 1
İlçe müfettişlerine bir derece verilmeyeceği
16/03/1988Kanun No : 2182 MaddeNo : 1
1.3.1979 askerde olmayanlara bir derece verilemeyeceği
16/03/1988Kanun No : 2182 MaddeNo : 1
Askerde olmayanın 2182'den faydalanamayacağı