Arama

Arama Sonuçları


12/09/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 43 İkinci derece uygulaması 17/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği mezununa bir derece verileceği 13/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Kimyagerlere hizmet sınıfına bakılmaksızın bir derece verilemeyeceği 31/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Akademik personel 36/A-5 fıkrası hükmü uyarınca bir dereceden faydalanmamayacağı 18/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü mezununlarına bir derece verileceği 10/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 5289 sayılı Kanuna yayımı tarihinde sözleşmeli çalışan kişiye şimdi 2914 sayılı Kanuna göre atanması sebebiyle bie derece verilemeyeceği 10/02/2011 Kanun No : 5289 MaddeNo : 1 5289 sayılı Kanuna yayımı tarihinde sözleşmeli çalışan kişiye şimdi 2914 sayılı Kanuna göre atanması sebebiyle bie derece verilemeyeceği 04/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 2 Akedemik personel 657 geçici 2 maddeden 1 derece verilemeyeceği 20/10/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sağlık Hizmetleri Sınıfında görevli sosyal çalışmacılara 1 derece verileceği 09/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 TRT'de görevli yapım ve yayın görevlisine 1 derece verilmesi 21/10/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 71 Sınıf deiştirenlerin dercelerinde bekletilmeleri gerektiği 20/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Teknik Eğitim Fakültesi bölümü mezunlarının 657 sayılı Kanununun 36/A-2 maddesi hükümü uyarınca 1 derece alabileceği 27/04/2009 Kanun No : 5289 MaddeNo : 1 Vekil mühendise 1 derece verilemeyeceği 16/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Hafızlıktan derece alan personel ayrıca biyoloğ olması sebebiylede derece alması 15/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Teknik Eğitim Fakültesine denk okul mezunlarına bir derece verilebileceği 30/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 74, 76 Fon uzmanlarına bir derece verilmesi deneçi olarak atanması 25/10/2007 Kanun No : 5289 MaddeNo : 1 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeline bir derece verilmesi hakkında 07/09/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mühendislik bitiren memur 36 A-2 bendinden yararlanır mı? 29/06/2007 Kanun No : 5289 MaddeNo : 1 5289 sayılı Kanunun yayım tarihinde askerde bulunup bilahere memur olanlara bir derece verilemeyeceği 12/07/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Bankalar yeminli murakıplarına bir derece verilmesi 16/11/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sağlık idaresi yüksek okulu mezununun giriş derecesine bir derece ilave edilmesi 01/12/2000 Kanun No : 458 MaddeNo : 1 Kararnamenin yürürlük tarihinde 657 sayılı kanuna tabi çalışmayan personelin bir dereceden faydalanamayacağı 30/06/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64 Özelleştirmeden nakledilen kapsam dışı personele sicilden bir derece ve kademe verilmesi 21/06/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64 Akademik personelin sicilleri esas alınarak 90 ve daha yukarı sicil alanlara bir derece ve bir kademe verilmesi 21/06/1999 Kanun No : 2547 MaddeNo : 62, 63 Akademik personelin, sicilleri esas alınarak 90 ve daha yukarı sicil alanlara bir derece ve bir kademe verilmesi 24/10/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 37, 64 Bir derece yükselmesinden yararlanma 30/09/1996 Kanun No : 458 MaddeNo : 1 Lise mezununun başkatip kadrosuna vekaleten atanıp atanamayacağı 13/08/1996 Kanun No : 458 MaddeNo : 1 458'in yürürlük tarihinde işçi olan kişiye bir derece verilmesi 13/08/1996 Kanun No : 458 MaddeNo : 1 Bir derecenin uygulanması 20/05/1996 Kanun No : 458 MaddeNo : 1 Sözleşmeli personele bir derece verilmesi 08/05/1996 Kanun No : 458 MaddeNo : 1 Bir derecenin uygulanması ve askerlik görevi 20/03/1995 Kanun No : 458 MaddeNo : 1 Askerlik öncesi memuriyet hizmeti olmayanların bir dereceden faydalanamayacağı 01/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64 657 sayılı Kanunun 37'nci maddesi uygulaması 26/04/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64 37 ve 64 üncü maddelerin ikisinin birlikte uygulanması 30/12/1991 Kanun No : 458 MaddeNo : 1 Seçim için istifa edilen dönemde 458 sayılı Kanunun çıkması nedeniyle, bir dereceden faydalanılamayacağı 27/12/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64 Sicil düzenlenmeyen yılların atlanılması suretiyle 37 ve 64 uygulanacağı 16/06/1988 Kanun No : 2182 MaddeNo : 1 Kanunun yayım tarihinde işçi olanlara bir derece verilemeyeceği 16/06/1988 Kanun No : 2595 MaddeNo : 5 Kanunun yayım tarihinde işçi olanlara bir derece verilemeyeceği 23/05/1988 Kanun No : 318 MaddeNo : 1 İlçe müfettişlerine bir derece verilmeyeceği 16/03/1988 Kanun No : 2182 MaddeNo : 1 1.3.1979 askerde olmayanlara bir derece verilemeyeceği 16/03/1988 Kanun No : 2182 MaddeNo : 1 Askerde olmayanın 2182'den faydalanamayacağı