Arama
ARAMA SONUÇLARI
24/01/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Mesleği ile ilgili doktora yapmayanlara kademe verilemeyeceği
22/07/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 56, 57, 64, 135
Uyarma ve kınama cezası alan memura 657/64 üncü madde uygulanmaz
25/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Master yapanlara 1 kademe TODAİE master yapanlara 2 kademe verilir.
24/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 58, 159
Aday ken istifa eden kurumuna geri dönen memurun önceki adaylık süresinin değerlendirilip değerlencirilmeyeceği
20/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 64, 37
Sözleşmeli personelin emeklilik mükteseplerine ilişkin sicillerinin değerlendirilmesi
13/05/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 64
Seçim için istifa sonrası göreve başlayan memur sicilden kademe alabileceği
09/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 64
Kazanılmış hak aylık derece ve kademesi olmaması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 2 incifıkrası ancak emekli keseneklerine uygulanabileceği
03/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İki ayrı dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe ilerlemesi verilemeyeceği
03/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İkinci yüksek lisansa kademe verilemeyeceği
04/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 64
Özelleştimeden nakledilen personelin sicillerinin 64 madde değerlendirileceği
16/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 64
Akademik sicillerin 657 sayılı Kanunun 64 maddesinde değerlendirilemeyeceği
14/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 54, 64
Aday memurlara doldurulan adaylık sicillerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasında dikkate alınıp alınamayacağı
12/07/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 64
Sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri için kademe verilmesi
25/06/2002Kanun No : 657 MaddeNo : 64, 121
Sicil nedeni ile kademe verilmesi
01/02/2000Kanun No : 657 MaddeNo : 64
90 ve daha yukarı sicil notu alanlara bir kademe ilerlemesi uygulanması
01/02/2000Kanun No : 2914 MaddeNo : 3
90 ve daha yukarı sicil notu alanlara bir kademe ilerlemesi uygulanması
30/06/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64
Özelleştirmeden nakledilen kapsam dışı personele sicilden bir derece ve kademe verilmesi
21/06/1999Kanun No : 2547 MaddeNo : 62, 63
Akademik personel sicilleri esas alınarak 90 ve daha yukarı sicil alanlara bir derece ve bie kademe verilmesi
21/06/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64
Akademik personel sicilleri esas alınarak 90 ve daha yukarı sicil alanlara bir derece ve bir kademe verilmesi
19/12/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 64, 72
Belediyede şef kadrosuna atanana 64 uygulanmayacağı
24/10/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 37, 64
Bir kademe yükselmesinden yararlanma
24/04/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 64
Memuriyet sicil notu esas alınarak kademe verilmesi
29/07/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 64, 72
Yer değiştirmeye tabi olmayan personelin bir kademeden faydalanması
11/03/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 64
Sicil nedeni ile kademe ilerlemesi
22/07/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 64
Sıhhi izin sonrasında kademe ilerlemesi
22/01/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 64
Akademik personelin sicillerinde, 37 ve 64 uygulanması