Arama

Arama Sonuçları


24/01/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mesleği ile ilgili doktora yapmayanlara kademe verilemeyeceği 22/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 56, 57, 64, 135 Uyarma ve kınama cezası alan memura 657/64 üncü madde uygulanmaz 25/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Master yapanlara 1 kademe TODAİE master yapanlara 2 kademe verilir. 24/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 58, 159 Aday ken istifa eden kurumuna geri dönen memurun önceki adaylık süresinin değerlendirilip değerlencirilmeyeceği 20/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 64, 37 Sözleşmeli personelin emeklilik mükteseplerine ilişkin sicillerinin değerlendirilmesi 13/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Seçim için istifa sonrası göreve başlayan memur sicilden kademe alabileceği 09/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Kazanılmış hak aylık derece ve kademesi olmaması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 2 incifıkrası ancak emekli keseneklerine uygulanabileceği 03/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İki ayrı dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe ilerlemesi verilemeyeceği 03/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İkinci yüksek lisansa kademe verilemeyeceği 04/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Özelleştimeden nakledilen personelin sicillerinin 64 madde değerlendirileceği 16/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Akademik sicillerin 657 sayılı Kanunun 64 maddesinde değerlendirilemeyeceği 14/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 54, 64 Aday memurlara doldurulan adaylık sicillerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasında dikkate alınıp alınamayacağı 12/07/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri için kademe verilmesi 25/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 64, 121 Sicil nedeni ile kademe verilmesi 01/02/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 90 ve daha yukarı sicil notu alanlara bir kademe ilerlemesi uygulanması 01/02/2000 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 90 ve daha yukarı sicil notu alanlara bir kademe ilerlemesi uygulanması 30/06/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64 Özelleştirmeden nakledilen kapsam dışı personele sicilden bir derece ve kademe verilmesi 21/06/1999 Kanun No : 2547 MaddeNo : 62, 63 Akademik personel sicilleri esas alınarak 90 ve daha yukarı sicil alanlara bir derece ve bie kademe verilmesi 21/06/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64 Akademik personel sicilleri esas alınarak 90 ve daha yukarı sicil alanlara bir derece ve bir kademe verilmesi 19/12/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 64, 72 Belediyede şef kadrosuna atanana 64 uygulanmayacağı 24/10/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 37, 64 Bir kademe yükselmesinden yararlanma 24/04/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Memuriyet sicil notu esas alınarak kademe verilmesi 29/07/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 64, 72 Yer değiştirmeye tabi olmayan personelin bir kademeden faydalanması 11/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Sicil nedeni ile kademe ilerlemesi 22/07/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Sıhhi izin sonrasında kademe ilerlemesi 22/01/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Akademik personelin sicillerinde, 37 ve 64 uygulanması