Arama

Arama Sonuçları


06/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 İller Bankası A.Ş sözleşmeli personele uygulanacak hükümler 09/06/2011 Kanun No : 375 MaddeNo : 8 Yurt dışında görevli Sözleşmeli personele aile yardımı ödenemeyeceği 09/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Yurtdışında 4/B sözleşmeli personele aile yardımı ödenemeyeceği 25/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 86 Sözleşmeli personelin amir olarak görevlendirilemeyeceği 14/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 92, 97 Sösleşmeli personel bekleme süresine tabi olmadan memur olarak atanabileceği 11/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 48 Hırsızlıktan mahkumiyeti olduğu tespit edilen sözleşmeli personelin görevine son verileceği 11/06/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personele disiplin cezası verilemeyeceği, yönetmelikle düzenleme olmayacağı, sözleşmesinin fesh edilebileceği 25/05/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin özel sektörde geçen hizmetleri yıllık izinde değerlendirilir 21/05/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 İki taraflı rıza ile sözleşme fesh edilse dahi bekleme süresine tabi olunacağı 11/05/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilmesi 11/05/2010 Kanun No : 3046 MaddeNo : 44 Sözleşmeli personelin merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilmesi 04/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin cumhurbaşkanlığında görevlendirilebileceği 03/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 139, 140, 141, 142, 143, 144 Sözleşmeli personele görevden uzaklaştırma uygulanamıyacağı 21/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli; personelin doğum izni, eş durumundan yer değişikliğ, istifa sonrası dönüş, kurum içi yer değişikliği 16/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Belediyede kısmi zamanlı sözleşmeli personelin seçimler için istifa etmesi gerektiği 16/01/2009 Kanun No : 2972 MaddeNo : 36 4/B sözleşmeli personelin seçim ile istifa etmesi halinde geri dönüşü 22/04/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 657 sayılı Kanunun 4 /B bendine göre istihdam edilen ve personelin, aday Devlet Memuru olarak atanmaları halinde sendika üyeliklerinin devam etmeyeceği 27/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B sözleşmelilerin kamu görevlileri sendikelarına üye olması 27/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B sözleşmelilerin sicillerinin doldurulmasına ilişkin düzenleme bulunmadığı 28/11/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 104, 108 Sözleşmeli personele doğum sonrası aylıksız izin verilmesi 24/10/2007 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 Sözleşmeli personele yeşil pasoport verilmesi 24/10/2007 Kanun No : 5682 MaddeNo : 14 Sözleşmeli personele yeşil pasoport verilmesi 23/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B sözleşmeli personeli mahkemelerde bilirkişilik yapabileceği 23/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B'linin bilirkişilik yapması 24/09/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B'linin sınavsız istihdamı 18/09/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B'li nakil olabilir mi, geçici görevlendirilebilir mi? 27/08/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Özel şirketlerde çalışılan süre ve 4/B'linin yıllık izni 04/07/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin doğum izni kullanması 08/05/2007 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 İstifa etmiş memurların sözleşmeli olarak atanabilecekleri 08/05/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 24 Sözleşmeli personelden kesilecek aidatlara ilişkin 26/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B sözleşmeli öğretmenlerin sendikalaşması 26/04/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 4/B sözleşmeli personelin sendika üyesi olması hakkında 26/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Belediyede çalışan sözleşmeli personelin sendikalı olması ve sendika ödeneği 26/04/2007 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 Belediyede çalışan sözleşmeli personelin sendikalı olması ve sendika ödeneği 26/04/2007 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 Belediyede çalışan sözleşmeli personelin sendikalı olması ve sendika ödeneği 30/03/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 64 Sözleşmeli statüde doldurulan sicillerin kademede değerlendirilemeyeceği 04/07/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin doğum izni 04/07/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin doğum izni 26/06/2006 Kanun No : 4688 MaddeNo : 2, 3, 15 4/B sözleşmeli personelin sendika üyesi olamayacağı 12/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin başka yerde çalıştırılması 14/04/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Askerlik süresininin mesleki tecrübeden sayılamayacağı 24/03/2006 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3, 15 657 sayılı Kanunun 4/B tabi sözleşmeli personelin sendikalara üye olmıyacağı 22/03/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin başka bir kurumda görevlendirilmesi 22/03/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin başka bir kurumda görevlendirilmesi 22/03/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin başka bir kurumda görevlendirmesi 01/08/2005 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 Belediyelerde istihdam edilecek sözleşmeli personel ücreti 06/05/2004 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B'li sözleşmeli personele doğum izni 30/07/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B sözleşmeli personelin bir derece yükselmesinden yararlanması 20/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B sözleşmeli personelin yıllık izni 09/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 4/B sözleşmeli personelin yurtdışına geçici görevlendirilmesi