Arama
ARAMA SONUÇLARI
06/07/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4
İller Bankası A.Ş sözleşmeli personele uygulanacak hükümler
09/06/2011Kanun No : 375 MaddeNo : 8
Yurt dışında görevli Sözleşmeli personele aile yardımı ödenemeyeceği
09/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Yurtdışında 4/B sözleşmeli personele aile yardımı ödenemeyeceği
25/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 86
Sözleşmeli personelin amir olarak görevlendirilemeyeceği
14/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 92, 97
Sösleşmeli personel bekleme süresine tabi olmadan memur olarak atanabileceği
11/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 48
Hırsızlıktan mahkumiyeti olduğu tespit edilen sözleşmeli personelin görevine son verileceği
11/06/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personele disiplin cezası verilemeyeceği, yönetmelikle düzenleme olmayacağı, sözleşmesinin fesh edilebileceği
25/05/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin özel sektörde geçen hizmetleri yıllık izinde değerlendirilir
21/05/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
İki taraflı rıza ile sözleşme fesh edilse dahi bekleme süresine tabi olunacağı
11/05/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilmesi
11/05/2010Kanun No : 3046 MaddeNo : 44
Sözleşmeli personelin merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilmesi
04/03/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin cumhurbaşkanlığında görevlendirilebileceği
03/03/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Sözleşmeli personele görevden uzaklaştırma uygulanamıyacağı
21/05/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli; personelin doğum izni, eş durumundan yer değişikliğ, istifa sonrası dönüş, kurum içi yer değişikliği
16/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Belediyede kısmi zamanlı sözleşmeli personelin seçimler için istifa etmesi gerektiği
16/01/2009Kanun No : 2972 MaddeNo : 36
4/B sözleşmeli personelin seçim ile istifa etmesi halinde geri dönüşü
22/04/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 4
657 sayılı Kanunun 4 /B bendine göre istihdam edilen ve personelin, aday Devlet Memuru olarak atanmaları halinde sendika üyeliklerinin devam etmeyeceği
27/12/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/B sözleşmelilerin kamu görevlileri sendikelarına üye olması
27/12/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/B sözleşmelilerin sicillerinin doldurulmasına ilişkin düzenleme bulunmadığı
28/11/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 104, 108
Sözleşmeli personele doğum sonrası aylıksız izin verilmesi
24/10/2007Kanun No : 5393 MaddeNo : 49
Sözleşmeli personele yeşil pasoport verilmesi
24/10/2007Kanun No : 5682 MaddeNo : 14
Sözleşmeli personele yeşil pasoport verilmesi
23/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/B sözleşmeli personeli mahkemelerde bilirkişilik yapabileceği
23/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/B'linin bilirkişilik yapması
24/09/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/B'linin sınavsız istihdamı
18/09/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/B'li nakil olabilir mi, geçici görevlendirilebilir mi?
27/08/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Özel şirketlerde çalışılan süre ve 4/B'linin yıllık izni
04/07/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin doğum izni kullanması
08/05/2007Kanun No : 5393 MaddeNo : 49
İstifa etmiş memurların sözleşmeli olarak atanabilecekleri
08/05/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 24
Sözleşmeli personelden kesilecek aidatlara ilişkin
26/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/B sözleşmeli öğretmenlerin sendikalaşması
26/04/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 3
4/B sözleşmeli personelin sendika üyesi olması hakkında
26/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Belediyede çalışan sözleşmeli personelin sendikalı olması ve sendika ödeneği
26/04/2007Kanun No : 5393 MaddeNo : 49
Belediyede çalışan sözleşmeli personelin sendikalı olması ve sendika ödeneği
26/04/2007Kanun No : 5393 MaddeNo : 49
Belediyede çalışan sözleşmeli personelin sendikalı olması ve sendika ödeneği
30/03/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 64
Sözleşmeli statüde doldurulan sicillerin kademede değerlendirilemeyeceği
04/07/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin doğum izni
04/07/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin doğum izni
26/06/2006Kanun No : 4688 MaddeNo : 2, 3, 15
4/B sözleşmeli personelin sendika üyesi olamayacağı
12/05/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin başka yerde çalıştırılması
14/04/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Askerlik süresininin mesleki tecrübeden sayılamayacağı
24/03/2006Kanun No : 4688 MaddeNo : 3, 15
657 sayılı Kanunun 4/B tabi sözleşmeli personelin sendikalara üye olmıyacağı
22/03/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin başka bir kurumda görevlendirilmesi
22/03/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin başka bir kurumda görevlendirilmesi
22/03/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin başka bir kurumda görevlendirmesi
01/08/2005Kanun No : 5393 MaddeNo : 49
Belediyelerde istihdam edilecek sözleşmeli personel ücreti
06/05/2004Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/B'li sözleşmeli personele doğum izni
30/07/2003Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/B sözleşmeli personelin bir derece yükselmesinden yararlanması
20/05/2002Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/B sözleşmeli personelin yıllık izni
09/05/2002Kanun No : 657 MaddeNo : 36
4/B sözleşmeli personelin yurtdışına geçici görevlendirilmesi