Arama
ARAMA SONUÇLARI
17/10/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 126, 135
İllerde ortak kararla atanan memurların uyarma ve kınama cazasına itiraz il disiplin kurunluna yapılabileceği
15/10/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Kılık kıyafet sebebiyle disiplin cezası verilerek görevine son verilen kişinin atanması
04/06/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 133
Disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talebi
24/05/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 127
Disiplin soruşturmasında zaman aşımı süresi
05/01/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Yüz kızartıcı suç sebebiyle görevine son verilen öğretmenin yeniden memur olarak atanamayacağı
05/01/2012Kanun No : 4357 MaddeNo : 7
Yüz kızartıcı suç sebebiyle görevine son verilen öğretmenin yeniden memur olarak atanamayacağı
30/12/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 126, 134, 135
Bölge müdürünün verdiğ cezaya itiraz merci
05/08/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 134
Memur dişindaki personel için memur disiplin mevzuatına yollama yapılabileceği
05/07/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 127, 132
İtrazın kabulu, amirlerin ceza verme yetkileri
05/07/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 126, 127, 132, 135
Muhtelif disiplin cezalarına ilişkin
06/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 112, 132
Disiplin cezası alanların atanamayacağı görevler ve bakanlık müşavirinin bu kapsamda olmadığı
20/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 57
Disiplin cezası alan memurun görevine son verileceği
08/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 113, 126, 128, 135
Disiplin amiri itiraza 15 gün içerisinde cevap vermeli
08/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 126, 128, 135
Disiplin zezalarına itiraz ve kurulların yetkileri
07/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Geriye dönük rapor alan memurlar hakkında disiplin hükümlerinin uygulanacağı
27/12/2010Kanun No : 5525 MaddeNo : 1
Disiplin cezasına bağlı sözleşmesi fesh edilen personele iş sonu tazminatı ödenemez
27/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 132
Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı hakkında 657 sayılı Kanunun 132 maddesi hükmünün uygulanacağı
11/06/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personele disiplin cezası verilemeyeceği, yönetmelikle düzenleme olmayacağı, sözleşmesinin fesh edilebileceği
12/05/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Sendikal eylem sebebiyle işbırakana disiplin cezası verileceği
28/04/2010Kanun No : 3201 MaddeNo : 82
Meslekten men cezası alan polisin memur olarak atanması
03/06/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 117
Sendikalrın disiplin kurullarında temsili
20/05/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64, 125
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve 64 üncü madde uyarınca 1 kademe verilmesi hükmünün uygulanması
15/02/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Akademik personele verilen görevden çekilme cezasının cezasının memuriyette nasıl uygulanacağı
13/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 126, 135
Disiplin amirinin verdiği disiplin cezasının üst disiplin amiri tarafından düzeltilmesi
23/12/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 135
Tasfiye İşleri Bölge Müdürü tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına yapılacak itirazları değerlendirecek merci
04/12/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 124, 125, 126
İl ve ilçe teşkilatında görevli memurlar ile il idare şube başkanları ve ilçe idare şube başkanları hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahip oldukları
25/11/2008Kanun No : 4455 MaddeNo : 1
23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun kapsamında olduğu
07/07/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Disiplin kurulu üyesi sendika temsilcisi
16/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 7, 8
Disiplin kurularında görevlendirilecek sendika temsilcisi
10/05/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 44
Sözleşmeli personele kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanması
06/04/2007Kanun No : 5525 MaddeNo : 1
?Mesken masuniyetini ihlal ve silah çekmek? suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile tecziye edilen ???nin disiplin affı kapsamında olması
19/01/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 124, 126, 130
Disiplin amirleri hakkında
18/01/2007Kanun No : 5525 MaddeNo : 1
Disiplin affı uygulaması
03/08/2006Kanun No : 5525 MaddeNo : 1
Rüşvet suçunun Disiplin affı kapsamında olmadığı
08/03/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Sözleşmesi fesh edilen ancak dava eden personelin üyeliğinin devam edeceği
07/11/2005Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 135
Uyarma ve kınama cezalarına itiraz
30/09/2005Kanun No : 657 MaddeNo : 134
Sendikaların disiplin kurullarında temsil edilmesi
04/11/2003Kanun No : 2577 MaddeNo : 28
Görevden çıkma cezası hakkında yürütmeyi durdurma kararının uygulanması
28/08/2003Kanun No : 657 MaddeNo : 98, 125
Disiplin cezasının emekli memura uygulanması
20/08/2003Kanun No : 657 MaddeNo : 132
Belirli cezaları alanların belirli görevlere atanması
22/01/2003Kanun No : 657 MaddeNo : 98
Disiplin cezası ile görevine son verilen memurun geri dönüşü
30/05/2002Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Kınama cezasına itiraz
03/05/2002Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 135, 136
Kınama cezasının kaldırılması
24/04/2001Kanun No : 4455 MaddeNo : 1
Disiplin affının işçilere uygulanmayacağı
20/03/2001Kanun No : 4455 MaddeNo : 1
Devamsızlık sebebiyle görevine son verilen
29/01/2001Kanun No : 657 MaddeNo : 98, 126, 128
Memur olma niteliğini kaybetme
26/01/2001Kanun No : 657 MaddeNo : 48
Disiplin affı ve memur olma şartları
26/01/2001Kanun No : 4455 MaddeNo : 1
Disiplin affı ve memur olma şartları
01/12/2000Kanun No : 657 MaddeNo : 10, 103, 125
Memurluktan çıkarılan fakat mahkeme kararı ile geri dönen memurun yıllık izin kullanılması
07/12/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 232
TSK görevli memurlar ve disiplin cezası