Arama

Arama Sonuçları


07/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 43, 147 Doç. Dr. ?.?nun bu kadroya atanmadan ek gösterge, makam tazminatında yararlanmayacağı 07/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 43, 147 öğretim üyesinin kadroya atanmadan ek gösterge ve makam tazminatından faydalanamayacağı 28/03/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Diğer personel Kanunları uyarınca elde edilen ek göstergeler 657 sayılı Kanuna göre kazanılmış hak olmaz 12/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 43, 92 Askeri personel memur olarak atandığında uygulanacak ek gösterge 12/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Emekli veya istifa edenAstsubayın memur olması halinde ek göstergesi 05/10/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 3üncü derece okutman kadrosundan daire başkanı kadrosuna atanan memurun ek göstergesi 22/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Teknisyen unvanıyla görev yapan Teknik Öğretmen unvanına haiz kişinin ek göstergesi 17/02/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Uzman kadrosunan atanların daha önceki görevlerrine ilişkin ek göstergelerden faydalanacağı 08/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 İller Bankasında Daire Başkanı unvanlı kadroda görev yapan personele +3600 ek gösterge rakamının ve en yüksek Devlet memuru aylığının %210?u oranında özel hizmet tazminatı ödenemeyeceğine 06/01/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Nakledilen personelin şahsa bağlı ek göstergesi 18/08/2004 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Hizmet sınıfı değişenlerin ek göstergesi 13/10/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Belirli görevlere atananların ek göstergelerinin korunması 12/09/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Ek göstergesi korunan görevler 01/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Genel müdür yardımcılığı görevinden alınan ve müşavir kadrosuna atanan personelin ek göstergesi 01/01/2001 Kanun No : 5434 MaddeNo : 67 Genel müdür yardımcılığı görevinden alınan ve müşavir kadrosuna atanan personelin ek göstergesi 27/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Belediye başkanının ek göstergesi 27/12/1999 Kanun No : 1580 MaddeNo : 7 Belediye başkanının ek göstergesi 27/12/1999 Kanun No : 5434 MaddeNo : 48 Belediye başkanının ek göstergesi 02/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Savunma sekreterinin ek göstergesi 25/06/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Daha önce mühendislik yapan müdürün ek göstergesi 16/03/1998 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Önlisan mezunu hemşirenin ek göstergesi 06/12/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Mühendislikten müdürlüğe atanan memurun ek göstergesi 31/07/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Öğretmenin ek göstergesi 11/04/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Teknisyen kadrosunda görevli yüksek öğrenimlinin intibakı 27/03/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Ön lisans bitiren hemşirenin ek göstergesi 16/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Tekniker unvanına sahip teknisyenin ek göstergesi 26/06/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Öğretmen yetiştirmeye yönelik okul mezunlarının ek göstergesi 12/08/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Akademik unvan ek göstergesinin kazanılmış hak aylığında esas alınması 30/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 926 sayılı Kanuna tabii personelin memur olarak atanması halinde uygulanacak ek gösterge 12/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Ek gösterge uygulaması 12/05/1994 Kanun No : 3291 MaddeNo : 16 Ek gösterge uygulaması 02/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Ön lisans mezunlarının ek göstergeleri 27/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 İlk 4 derece için ek gösterge 21/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Subaylıktan memuriyete geçen kişinin ek göstergesi 11/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Demir yolları müfettişlerinin ek göstergeleri 09/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Daire başkanının ek göstergesi 01/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Mesleği ile ilgili üst öğrenimi bitiren teknisyenin ek göstergesi 08/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Kariyer olmayan kontrolörün ek göstergesi 08/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü mezunlarına uygulanacak ek göstergeler 21/10/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Genel idareye atanan kaymakamın ek göstergesi 01/02/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Öğretmenin ek göstergesi 11/04/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 43/ B uygulaması ve öğretmenin ek göstergesi 25/07/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Hakimlikten hukuk müşavirliğine atananın ek göstergesi 16/05/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Kaldırılan kadroların ek göstergesi 16/05/1990 Kanun No : 5434 MaddeNo : 50 Kaldırılan kadroların ek göstergesi 07/03/1988 Kanun No : 5434 MaddeNo : 50 Kaldırılan kadroların ek göstergesi ve denkliği 11/11/1987 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Ek gösterge uygulaması 11/11/1987 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Ek gösterge uygulaması