Arama
ARAMA SONUÇLARI
02/06/2015Kanun No : 657 MaddeNo : 37,64
Disiplin cezası almamaya bağlı kademe uygulaması, 399'lu personele uygulanır mı?
02/06/2015Kanun No : 657 MaddeNo : 48
Hırsızlıktan hüküm giyen, memnu hakların iadesini de alsıra, memur olabilir mi?
05/01/2014Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 87
2547 sayılı kanunun 38. maddesine göre görevlendirilen öğretim üyesine genel müdürlüğün 2. görev olarak verilemeyeceği
05/01/2014Kanun No : 2547 MaddeNo : 38
2547 sayılı kanunun 38. maddesine göre görevlendirilen öğretim üyesine genel müdürlüğün 2. görev olarak verilemeyeceği
02/07/2012Kanun No : 2547 MaddeNo : 53
Displin cezası alan aday memurun görevine son verileceği hakkında
26/04/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 6
Cezası ertelenen 399'a tabi sözleşmeli personelin görevine son verilemeyeceği
21/12/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 57
Disiplin cezası alan aday memurun görevine son verileceği
11/08/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 57, 56, 64
6111 sayılı KAnundan önce ceza gerektiren fiil işleyen memurn görevine son verilemeyeceği
13/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 55
632 sayılı KHK ile memur olanlar adaylığa tabi olamayacakları
04/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 8
Geçici görevlemdirme süresinin uzatılması
26/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 8
Geçici görevlemdirmenin dayanağı hakkında
25/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 55, 56
Adaylık eğitim sınavında başarısız olana ikinci bir sınav hakkı verilemeyeceği
20/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 57
Disiplin cezası alan memurun görevine son verileceği
11/03/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Aday memurun intibakının yapılabileceği
14/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 92, 97
Sösleşmeli personel bekleme süresine tabi olmadan memur olarak atanabileceği
24/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 58, 159
Başka kurumdaki adaylık süresinin değerlendirilebileceği
05/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74
KPSS sınavı ile yerleşen adayın memurun nakli yapılabilir.
17/06/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 108
Aday memura aylıksız izin verilmesi
31/05/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 47, 54, 57
Aday Devlet Memurun sicil dolduramayacağı
30/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Aday devlet memurunun intibakı ne zaman yapılacağı
30/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İlave kademe ve derecelere ilişin hükümlerin adaylara uygulanması
22/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 43
Teknik eğitim fakültesi mezunlarına ödenecek ek gösterge
04/03/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/6sözleşmeli personelin cumhur başkanlığında görevlendirilemeyeceği
02/11/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 103
Aday devlet memuruna sağlık izni verileceği
15/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 141, 143
Görevden uzklaştırılan fakatgöreve iade edilmş personelin kesilen1/3 iade edilmesi ve terfiğinin yapılacağı
12/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 55, 56, 57, 92
Aday memur iken görevine son verilenlerin 3 yıl geçsede 92 inci madde hükmünden faydalanamıyacağı
06/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 54
Adaylıkta farklı unvanda geçen sürenin değerlendirilmesi
06/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 47, 54
Farklı unvan ve kurumda geçen adaylık süresinin adayıkta değerlendirilmesi
09/02/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 54
Hakim ve savcı adaylığını kazanan memurun nakli kurumun takdirindedir.
09/02/2009Kanun No : 3201 MaddeNo : 24
Hakim ve savcı adaylığını kazanan memurun nakli kurumun takdirindedir.
07/11/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 57, 117, 121
1 yıl sonunda olumsuz sicil alan aday memur hakkında yapılması gereken işlemler
15/07/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 121
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün bağımsız işyeri sayılıp sayılamayacağı ile burada işyeri sendika temsilcisi seçilip seçilemeyeceği
27/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Aday memurununvan değişikliği sınavına katılamayacağı
19/11/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 55, 56, 105, 108
Hastalığı sebebiyle eğitime katılamayan memurun adaylık süresinin uzaması
18/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 58
Naklen geldiği kurumda adaylık eğitimi alan memurun adaylığının kaldırılması
09/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 55
Aday memurun TBMM geçici olarak görevlendirilmesi
09/10/2007Kanun No : 2919 MaddeNo : 12
Aday memurun TBMM geçici olarak görevlendirilmesi
26/01/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 112, 121
Adaylık sicilin hangi yıl sicili kabul edileceği...
08/05/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 108
Atanmadan doğum yapan memura aylıksız izin
07/08/2003Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 92, 94
Aday memurun istifa sonrası dönüşü
01/05/2003Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 92
İki yıldan fazla 926 sayılı kanuna tabi çalışan personelin aday memur olmadığı
28/03/2003Kanun No : 399 MaddeNo : 58
Aday memurken ayrılan kişinin sözleşmeli atanması
28/03/2003Kanun No : 657 MaddeNo : 54
Aday memurken ayrılan kişinin sözleşmeli atanması
16/03/2001Kanun No : 657 MaddeNo : 56
Adaylık staj eğitiminde başarısızlık
14/03/2001Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74
5472 sayılı kanun uyarınca memur olan ilgililere adaylık hükmünün uygulanmayacağı
14/03/2001Kanun No : 4572 MaddeNo : 1
Belirtilen kanun uyarınca memur olan ilgililere adaylık hükmünün uygulanmayacağı
12/02/2001Kanun No : 657 MaddeNo : 92
İstifa eden aday memurun geri dönmesi
25/11/2000Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74
Kaymakamlık sınavını da kazanan aday memurun nakli
01/01/2000Kanun No : 657 MaddeNo : 56, 57, 94, 97
Aday memurun devamsızlığından ne anlaşılmalıdır
26/10/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 92, 159
Adaylık hizmetlerinin değerlendirlmesi