Arama

Arama Sonuçları


02/06/2015 Kanun No : 657 MaddeNo : 37,64 Disiplin cezası almamaya bağlı kademe uygulaması, 399'lu personele uygulanır mı? 02/06/2015 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Hırsızlıktan hüküm giyen, memnu hakların iadesini de alsıra, memur olabilir mi? 05/01/2014 Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 87 2547 sayılı kanunun 38. maddesine göre görevlendirilen öğretim üyesine genel müdürlüğün 2. görev olarak verilemeyeceği 05/01/2014 Kanun No : 2547 MaddeNo : 38 2547 sayılı kanunun 38. maddesine göre görevlendirilen öğretim üyesine genel müdürlüğün 2. görev olarak verilemeyeceği 02/07/2012 Kanun No : 2547 MaddeNo : 53 Displin cezası alan aday memurun görevine son verileceği hakkında 26/04/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 6 Cezası ertelenen 399'a tabi sözleşmeli personelin görevine son verilemeyeceği 21/12/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 57 Disiplin cezası alan aday memurun görevine son verileceği 11/08/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 57, 56, 64 6111 sayılı KAnundan önce ceza gerektiren fiil işleyen memurn görevine son verilemeyeceği 13/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 55 632 sayılı KHK ile memur olanlar adaylığa tabi olamayacakları 04/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 8 Geçici görevlemdirme süresinin uzatılması 26/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 8 Geçici görevlemdirmenin dayanağı hakkında 25/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 55, 56 Adaylık eğitim sınavında başarısız olana ikinci bir sınav hakkı verilemeyeceği 20/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 57 Disiplin cezası alan memurun görevine son verileceği 11/03/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Aday memurun intibakının yapılabileceği 14/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 92, 97 Sösleşmeli personel bekleme süresine tabi olmadan memur olarak atanabileceği 24/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 58, 159 Başka kurumdaki adaylık süresinin değerlendirilebileceği 05/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74 KPSS sınavı ile yerleşen adayın memurun nakli yapılabilir. 17/06/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 108 Aday memura aylıksız izin verilmesi 31/05/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 47, 54, 57 Aday Devlet Memurun sicil dolduramayacağı 30/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Aday devlet memurunun intibakı ne zaman yapılacağı 30/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İlave kademe ve derecelere ilişin hükümlerin adaylara uygulanması 22/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Teknik eğitim fakültesi mezunlarına ödenecek ek gösterge 04/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/6sözleşmeli personelin cumhur başkanlığında görevlendirilemeyeceği 02/11/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 103 Aday devlet memuruna sağlık izni verileceği 15/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 141, 143 Görevden uzklaştırılan fakatgöreve iade edilmş personelin kesilen1/3 iade edilmesi ve terfiğinin yapılacağı 12/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 55, 56, 57, 92 Aday memur iken görevine son verilenlerin 3 yıl geçsede 92 inci madde hükmünden faydalanamıyacağı 06/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 54 Adaylıkta farklı unvanda geçen sürenin değerlendirilmesi 06/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 47, 54 Farklı unvan ve kurumda geçen adaylık süresinin adayıkta değerlendirilmesi 09/02/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 54 Hakim ve savcı adaylığını kazanan memurun nakli kurumun takdirindedir. 09/02/2009 Kanun No : 3201 MaddeNo : 24 Hakim ve savcı adaylığını kazanan memurun nakli kurumun takdirindedir. 07/11/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 57, 117, 121 1 yıl sonunda olumsuz sicil alan aday memur hakkında yapılması gereken işlemler 15/07/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 121 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün bağımsız işyeri sayılıp sayılamayacağı ile burada işyeri sendika temsilcisi seçilip seçilemeyeceği 27/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Aday memurununvan değişikliği sınavına katılamayacağı 19/11/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 55, 56, 105, 108 Hastalığı sebebiyle eğitime katılamayan memurun adaylık süresinin uzaması 18/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 58 Naklen geldiği kurumda adaylık eğitimi alan memurun adaylığının kaldırılması 09/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 55 Aday memurun TBMM geçici olarak görevlendirilmesi 09/10/2007 Kanun No : 2919 MaddeNo : 12 Aday memurun TBMM geçici olarak görevlendirilmesi 26/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 112, 121 Adaylık sicilin hangi yıl sicili kabul edileceği... 08/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 108 Atanmadan doğum yapan memura aylıksız izin 07/08/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 92, 94 Aday memurun istifa sonrası dönüşü 01/05/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 92 İki yıldan fazla 926 sayılı kanuna tabi çalışan personelin aday memur olmadığı 28/03/2003 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 Aday memurken ayrılan kişinin sözleşmeli atanması 28/03/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 54 Aday memurken ayrılan kişinin sözleşmeli atanması 16/03/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 56 Adaylık staj eğitiminde başarısızlık 14/03/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74 5472 sayılı kanun uyarınca memur olan ilgililere adaylık hükmünün uygulanmayacağı 14/03/2001 Kanun No : 4572 MaddeNo : 1 Belirtilen kanun uyarınca memur olan ilgililere adaylık hükmünün uygulanmayacağı 12/02/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa eden aday memurun geri dönmesi 25/11/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74 Kaymakamlık sınavını da kazanan aday memurun nakli 01/01/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 56, 57, 94, 97 Aday memurun devamsızlığından ne anlaşılmalıdır 26/10/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 92, 159 Adaylık hizmetlerinin değerlendirlmesi