Arama

Arama Sonuçları


26/09/2011 Kanun No : 5335 MaddeNo : 30 Emakli askeri personelin memur kadrosuna atanması 08/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Azami süreler kadar rapor alan memurların emekli edilmesi 31/12/2010 Kanun No : 2547 MaddeNo : 31, 32, 33 Emekli memurun sözleşmeli öğretim görevlisi olarak atanabileceği 22/11/2010 Kanun No : 5335 MaddeNo : 30 Emekli olanların emekli maaşları kesilerek istihdam edilebilecekleri 12/11/2010 Kanun No : 5510 MaddeNo : 106 İstifa eden askeri personeli memur atanınca ödenecek ek gösterge 24/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 93 Emekli edilen kişinin yeniden atanması 13/01/2009 Kanun No : 5335 MaddeNo : 30 Yaşlılık aylığı alan memurun atanması 26/08/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 93, 105 Malullük aylığı alanların 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi çerçevesinde yeniden memuriyete atanabilecekleri 27/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 19, 98 Re'sen emeklilik sonucu yokluk ile butlan olan işlem sonucu yapılan ödemelerin istirdadı 08/08/1996 Kanun No : 5434 MaddeNo : 30 Emeklilik derece ve kademesinin belirlenmesi 13/06/1994 Kanun No : 5434 MaddeNo : 39 Mahkeme kararının uygulanması ve resen emeklilik 01/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 19, 187 Öğrenim denkliği değişen emeklinin intibakı 26/04/1991 Kanun No : 5434 MaddeNo : 47 Malülen emeklik süreleri 28/12/1987 Kanun No : 5434 MaddeNo : 39 7 yıl sonra emekliliğe son verilmesi 28/12/1987 Kanun No : 5434 MaddeNo : 1 7 yıl sonra yanlış emekliliğin iptal edilemeyeceği