Arama

Arama Sonuçları


11/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Yıllık izinlerin bir sonraki seneye aktarılamayacağı 11/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Yıllık izinlerin bir sonraki seneye aktarılamayacağı 04/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 152, 154 Geçici sürevli görevlendirilen memurun özlük hakları 26/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 8 Geçici görevlendirmenin mahiyeti 10/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 7 Aday devlet memurnun geçici süreli görevlendirilemeyeceği 26/06/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Geçici personelin mali haklarının vizesinin yapıldığı kurumca ödeneceği 16/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 7, 8 Geçici görevlendirmede süre 24/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 177 Geçici görevlendirmeye ilişkin 23/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 9 Devlet memurlarının geçici süreli görevlendirilmesi 04/08/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 9 Müsteşarlık personelinin geçici süreli görevlendirmesi 18/04/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 9 Geçici süreli görevlendirme 22/03/2006 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 Akademik personelin belediyede geçici görevlendirilmesi 12/07/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 9 Geçici süreli görevlendirme 05/01/2001 Kanun No : 647 MaddeNo : 8, 9, 86 Geçici süreli görevlendirilme hakkında 25/04/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 9 Belediyede çalışan memurun başka belediyeye geçici süreli görevlendirilmesi 01/01/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 9 Kurum içi geçici görevlendirmeye ilişkin 01/01/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 11, 45, 86, 87, 88 Kurum içi görevlendirme 01/01/2000 Kanun No : 6245 MaddeNo : 14 Kurum içi görevlendirme 27/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 9 Geçici süreli görevlendirmeye ilişkin