Arama

Arama Sonuçları


12/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede hizmet değerlendirmesi 14/03/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Çevre Bakanlığı Yönetmelik gereği sadece görev yaptığı unvanda geçen hizmet süresinin değerlendirilmesi gerektiği 10/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Müdür iken uzman olarak atanan kişinin yeniden 5 ve 6 ıncı bölge dışına atanabileceği 07/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Sınavı yedek olarak kazananların atanmalarının 2 yıllık süre ile sınırlı olduğu 26/05/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede bazı unvanlara atanma 14/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Koruma ve güvenlik görevlilerinin atanabileceği unvanlar 24/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kıdemli üsteğmen rütbesinden görevden ayrılan kişinin atanabileceği memur kadroları 19/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanma 19/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 105 Sağlık raporu nedeniyle eğitime katılamayanın sınava girebileceği 16/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 İlçe Belediyesindeki 'başkan yardımcılığı'nın 'daire başkanlığı'na eşdeğer olmadığı 29/01/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Koruma ve güvenlik görevlisinin dağıtıcı olarak kurumun takdiri ile atanabileceği 12/01/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Belediye başkan yardımcılığı yapan kişinin sınavsız şube müdürü kadrosuna atanabileceği 01/01/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmeye tabi olmayan kadrolarda bulunan kişinin başka kurumdaki mühendis kadrosuna atanabileceği 14/07/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanmada aranılan şartlar 13/07/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Öğretim görevlisinin mahalli idarelere atanabileceği kadrolar 09/07/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Yeterlik sınavını alamayan müfettiş yardımcısının atanabileceği kadrolar 09/07/2009 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Yeterlik sınavını alamayan müfettiş yardımcısının atanabileceği kadrolar 19/06/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 2000 yılından sonra ön lisans diploması alan belediye başkanının görevde yükselme ile atanabileceği kadrolar 19/06/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Memuriyetten belediye başkanı seçilen yeniden memuriyete hangi unvanda atanabileceği 11/06/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Öğretmenlik ve okul müdür yardımcılığı yapan kişinin kitlerde atanabileceği kadrolar hakkında 03/06/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Belediye başkanlığından öğretmenliğe atanan memurun "ilçe özel idare müdürü" kadrosuna atanması 22/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Sözleşmeli pozisyonunda memur olarak görev yapan ilgilinin daha önce analiz uzmanı olarak görev yapması esas alınarak mühendis pozisyonuna atanamıyacağı 14/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Avukatlık ruhsatnamesine sahip zabıta memurunun sınavsız avukat kadrosuna atanamıyacağı 12/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Uzman kadrosunda görevli olan ve daha önce sınavsız kontrolör olan kişinin sınavsız şube müdürü kadrosuna atanamıyacağı 14/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 YÖK Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği 25 inci maddesinin uygulanması 14/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 YÖK Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği 25 inci maddesinin uygulanması 17/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Muvazzaf askerlik hizmetinin hizmet süresinden değerlendirilmesi 31/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Vergi Denetmeni unvanını ihraz etmiş Şube Müdürü unvanlı kadroya ve bu kadroyla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere atanabileceği 26/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Asaleten Belediye Başkanı olarak görev yapmış olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmasının Kurumun takdirinde bulunduğu 26/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Unvan değişikliği sınavı sonuçlarının, sadece sınavı yapan Kuruma ait personelden unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için geçerli olduğu 25/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Savunma uzmanı unvanı ile şube müdürü unvanın aynı düzeyde görevler olarak değerlendirilmediği, sınav yapılmaksızın söz konusu unvana atanmanızın mümkün olmadığı 21/11/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Daimi işçi statüsünde elektrik teknisyeni olarak çalışan bilahare veri hazırlama kontrol işletmeni olan kişinin işçilik statüsündeki unvanının görevde yükselme açısından kazanılmış hak teşkil etmesi 16/11/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Memuriyetten istifa eden ve avukatlık stajını tamamlayan kişinin, herhangi bir kamu kurumunda boş bulunan avukat kadrosuna unvan değişikliği sınavı ile atanmasının mümkün bulunduğu 24/10/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Hemşire unvanlı kadrodan, mühendis unvanlı kadroya atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiği 22/08/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Belediye Başkan Yardımcısının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanabileceği 27/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 59 Araştırma görevlisi kadrosunda çalışan personelin görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabileceği, Başmühendisin şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme sınavı ile atanabileceği 27/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Asli memurluğa atananların unvan değişikliği sınavına katılabileceği 27/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Orman muhafaza memurunun unvan değişikliği sınavına girmesi 10/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 125 Görevde yükselme eğitimi ve sınavından sonra disiplin cezası almış olanların ataması 10/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Öğretmenin psikolog kadrosuna atanması için unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiği 30/04/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 İl Özel İdaresinde ayniyat saymanı unvanlı kadronun şef unvanlı kadroyla aynı düzeyde bir görev olmadığı 04/04/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3,92 Topçu Kıdemli Üsteğmen olarak istifa eden kişinin Şef ve Amir unvanlı kadrolara atanması 10/03/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 VHKİ'nin bilgisayar işletmeni unvanlı kadroya sınavsız atanması 18/01/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 108, 3 Bazı unvanlara atanma 10/01/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Sivil savunma uzmanı unvanının görevde yükselmede sınavlı ve sınavsız atanabileceği kadrolar 31/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kazanılmış hak uygulaması 28/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselme sınavına itiraz ve sınavın iptali 26/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Başmühendisin müdür kadrosuna görevde yükselme sınavı ile atanabileceği 07/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 MİT'te uzman olarak çalışmış kişinin sınavsız uzmanlığa atanması hakkında 23/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Belediyelerde A.P.K. Uzmanı kadrosunda bulunaların sınavsız Müdür kadrosuna atanamayacağı