Arama

Arama Sonuçları


27/06/2012 Kanun No : 4652 MaddeNo : 25 Emekli edilen Polis akademisinde görevli akademik personelin yeniden atanması 27/06/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 92 Sağlık sebebiyle emekli olan polis akademisindeki akademik personel yeniden atanması hakkında 07/06/2011 Kanun No : 2914 MaddeNo : 20 Doç. Dr. ?.?nun bu kadroya atanmadan ek gösterge, makam tazminatında yararlanmayacağı 07/06/2011 Kanun No : 2547 MaddeNo : 24, 25 öğretim üyesinin kadroya atanmadan ek gösterge ve makam tazminatından faydalanamayacağı 07/06/2011 Kanun No : 2914 MaddeNo : 5 öğretim üyesinin kadroya atanmadan ek gösterge ve makam tazminatından faydalanamayacağı 31/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Akademik personel 36/A-5 fıkrası hükmü uyarınca bir dereceden faydalanmamayacağı 19/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103 Akademik personelin yıllık izinleri 19/01/2011 Kanun No : 2914 MaddeNo : 20 Akademik personelin yıllık izinleri 31/12/2010 Kanun No : 5335 MaddeNo : 30 Emekli memurun sözleşmeli öğretim görevlisi olarak istihdam edilebileceği 22/11/2010 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Emekli olanların emekli maaşları kesilerek istihdam edilebilecekleri 04/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Akademik personel 36/A-2 bir derece alamaz 04/11/2010 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akademik personel 36/A-2 bir derece alamaz 13/04/2009 Kanun No : 2547 MaddeNo : 50 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca çalışan araştırma görevllerinin naklen veya açıktan memur kadrolarına atanabileceği 23/03/2009 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3, 4 Sigortalı hizmet sürelerinin görev aylığında değerlendirilmesi 01/05/2007 Kanun No : 5535 MaddeNo : 2 Akademik personelin memur kadrosuna atanması 30/05/2006 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Araştırma görevlisinin kadrosu ile nakle 16/03/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa etmiş akademik personelin 657 sayılı Kanunun 92 maddesinden faydalanacağına ilişkin 19/10/2005 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 8 ay Araştırma görevlisinin memur kadrosuna naklen atanamayacağı 01/07/2002 Kanun No : 2914 MaddeNo : 20 Akademik personele, 657sayılı kanunun 67'nci maddesinin uygulanması 01/02/2000 Kanun No : 2547 MaddeNo : 62 90 ve daha yukarı sicil notu alanlara bir kademe ilerlemesi uygulanması 13/10/1998 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akademik personelin görev aylığı tespitinde bir dereceden faydalanması 25/12/1996 Kanun No : 2547 MaddeNo : 38 Akademik personelden görevlendirileceklere yapılacak ödeme 24/03/1995 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akedemik personelin memur kadrosuna nakli 07/12/1994 Kanun No : 2547 MaddeNo : 50 Aday devlet memurunun akademik personel olarak atanabileceği 07/12/1994 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Aday memurun akademik kadroya atanması 12/08/1994 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akademik unvan ek göstergesinin kazanılmış hak aylığında esas alınması 12/05/1994 Kanun No : 2547 MaddeNo : 38 Akademik personelin görev aylığı tespitinde bir dereceden faydalanması 09/05/1994 Kanun No : 2547 MaddeNo : 31 Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı 09/05/1994 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı 20/04/1994 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akademik personelden görevlendirileceklere yapılacak ödeme 14/03/1994 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akademik personelin 657sayılı kanunun 97'nci maddesinde yer alan bekleme süresine tabii olmadığı 14/03/1994 Kanun No : 2547 MaddeNo : 22, 31 Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadıkları 08/02/1994 Kanun No : 2914 MaddeNo : 6 Akademik personelin intibakı 07/01/1994 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Memuriyetten istifa eden kişinin akademik kadroya atanmada bekleme süresine tabii olmadığı 03/02/1993 Kanun No : 2914 MaddeNo : 20 Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı 17/06/1991 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3, 20 Akademik personele verilen ceza uygulmasının memur kadrosunda devam edeceği 01/05/1990 Kanun No : 2547 MaddeNo : 38 Akademik personelin görevlendirilmesi 30/03/1989 Kanun No : 2547 MaddeNo : 33 Nakil olan akademik personelin görev aylığının kazanılmış hak teşkil etmeyeceği 30/03/1989 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Nakil olan akademik personelin görev aylığının kazanılmış hak teşkil etmeyeceği 15/03/1988 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akademik personele 36 maddenin A/9 fıkrasının uygulaması 15/03/1988 Kanun No : 2914 MaddeNo : 36 Yüksek lisans ve doktora yapanlara 36 ncı maddenin A/9 fıkrasının uygulaması