Arama
ARAMA SONUÇLARI
05/10/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 125
Raporların izne çevrilmesi onay mercileri hakkında
05/10/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Sağlık kurulu raporunun bitiminde tek hekim raporu alınması
01/10/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Hastalık raporlarının izne çevrilmesi hakkında
07/09/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Mesai saatleri içinde görev mahalli dışında alınan raporlar hastalık iznine çevrilemez
29/06/2012Kanun No : 5510 MaddeNo : 94
Raporu kuruma iletmeyen memurun çalışmış sayılayacağı
18/05/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 125
Refaket izniverilemsinde raporun niteliği
18/05/2012Kanun No : 5510 MaddeNo : 4
Refaket izniverilemsinde raporun niteliği
16/05/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 20, 105
Memuriyet mahalli ve ilamet mahallinde alınan raporlar hakkında
19/03/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 20, 105
Hafta sonu ve bayramlarda alınan raporların izne çevrilmesi
10/01/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Mesai saatleri deşında görevmahalli haricinde alınan raporların izine çavrileceği
21/12/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Rapor süresi dolmadan göreve başlanılmayacağı
01/12/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Yıllık izinde rapor alan memurun ne zaman göreve başlayacağı
17/11/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 124, 125
Hastalık izinlerinin kuruma abrazlarının usule uymayanları hakkında yapılacak işlermler
03/11/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Refakat izninin 1-4 gün gibi parça parça kullanılmayacağı
11/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 108
Refakat izni uygulamasına ilişkin çeşitli konular
25/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 105
Maksimum izin süresi dolan memurun iyileştiğinde veya hastalığın devam etmesi durumunda rapor getirmesi gerektiğine dair
18/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105
4/B sözleşmeli personel ve geçici personelin refakat izninden faydalanamaz
08/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Maksimum hastalık izni kullanan memurun iyileştiğine dair rapor alınması gerektiği
18/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Farklı hastalıklar için alınan raporların süresi dikkate alınarak emeklilik işlemi uygulanamaz.
19/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 106, 209
Memurlara verilecek hastalık izinlerde uyacakları usul
17/06/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 209, 210
Usule aykırı raporun hastalık iznine çevrilmesi
17/06/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 209, 210
Usule aykırı raporun hastalık iznine çevrilmesi
08/06/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Hastalık izin süresinin uzatılması
23/06/1992Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 108
Aylıksız izinin sonuna doğru hastalanan memura rapor süresince hastalık izni verileceği ve rapor sonunda göreve başlayacağı
26/04/1991Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Hastalık izinde azami süreleri hesaplanması
17/03/1988Kanun No : 657 MaddeNo : 107
Hastalık izni tek hekimleri en fazla 20 gün rapor verecekleri
17/03/1988Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 107
Hastalık izni tek hekimleri en fazla 20 gün rapor verecekleri
18/01/1988Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Azami hastalık izin süresi
30/10/1987Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Usule aykırı raporun hastalık iznine çevrilmesi