Arama

Arama Sonuçları


05/10/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 125 Raporların izne çevrilmesi onay mercileri hakkında 05/10/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Sağlık kurulu raporunun bitiminde tek hekim raporu alınması 01/10/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Hastalık raporlarının izne çevrilmesi hakkında 07/09/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Mesai saatleri içinde görev mahalli dışında alınan raporlar hastalık iznine çevrilemez 29/06/2012 Kanun No : 5510 MaddeNo : 94 Raporu kuruma iletmeyen memurun çalışmış sayılayacağı 18/05/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 125 Refaket izniverilemsinde raporun niteliği 18/05/2012 Kanun No : 5510 MaddeNo : 4 Refaket izniverilemsinde raporun niteliği 16/05/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 20, 105 Memuriyet mahalli ve ilamet mahallinde alınan raporlar hakkında 19/03/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 20, 105 Hafta sonu ve bayramlarda alınan raporların izne çevrilmesi 10/01/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Mesai saatleri deşında görevmahalli haricinde alınan raporların izine çavrileceği 21/12/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Rapor süresi dolmadan göreve başlanılmayacağı 01/12/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Yıllık izinde rapor alan memurun ne zaman göreve başlayacağı 17/11/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 124, 125 Hastalık izinlerinin kuruma abrazlarının usule uymayanları hakkında yapılacak işlermler 03/11/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Refakat izninin 1-4 gün gibi parça parça kullanılmayacağı 11/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 108 Refakat izni uygulamasına ilişkin çeşitli konular 25/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 105 Maksimum izin süresi dolan memurun iyileştiğinde veya hastalığın devam etmesi durumunda rapor getirmesi gerektiğine dair 18/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 4/B sözleşmeli personel ve geçici personelin refakat izninden faydalanamaz 08/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Maksimum hastalık izni kullanan memurun iyileştiğine dair rapor alınması gerektiği 18/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Farklı hastalıklar için alınan raporların süresi dikkate alınarak emeklilik işlemi uygulanamaz. 19/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 106, 209 Memurlara verilecek hastalık izinlerde uyacakları usul 17/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 209, 210 Usule aykırı raporun hastalık iznine çevrilmesi 17/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 209, 210 Usule aykırı raporun hastalık iznine çevrilmesi 08/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Hastalık izin süresinin uzatılması 23/06/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 108 Aylıksız izinin sonuna doğru hastalanan memura rapor süresince hastalık izni verileceği ve rapor sonunda göreve başlayacağı 26/04/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Hastalık izinde azami süreleri hesaplanması 17/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 107 Hastalık izni tek hekimleri en fazla 20 gün rapor verecekleri 17/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 107 Hastalık izni tek hekimleri en fazla 20 gün rapor verecekleri 18/01/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Azami hastalık izin süresi 30/10/1987 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Usule aykırı raporun hastalık iznine çevrilmesi