Arama

Arama Sonuçları


29/03/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 88 Başka unvalı kadroda görevli memura avukatlık görevi ikinci görev olarak verilmesi 08/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 87, 88 şef'e avukatlığın ikinci görev olarak verilmesi 25/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 87 87 madde kapsamı hakkında 21/06/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 88 Hukuk işleri müdürünün avukatlık görevini ikinci görev olarak yürütmesi 24/06/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 88 İkinci görev verilmesi 22/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 87 Akademisyenlerin ikinci görev verilemeyeceği 22/01/1996 Kanun No : 2547 MaddeNo : 38 Akademisyenlerin ikinci görev verilemeyeceği 08/12/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 88 Diş tabiplerine baş tabiplik ikinci görev verilmesi 18/07/1995 Kanun No : 2547 MaddeNo : 38 Akademik personelin ikinci görev ücreti 21/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 87 87 madde kapsamındaki kamu kurumları hakkında 01/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 87 Diş tabipler odasında görev almanın ikinci görev yasağı kapsamında olmadığı 30/04/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 87 Doktor'a aynı kurumdaki diğer doktorluk kadrosunun ikinci görevolarak verilemeyeceği 08/04/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 88 926 sayılı kanuna tabi personele belediyede ikinci görev verilemeyeceği 29/04/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 88 Tabiblere kanunda sayılan şartlar ile ikinci görev verileceği 11/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 88, 175 Sözleşmeli personele ikinci görev verilemeyeceği 11/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 88, 175 Sözleşmeli personele ikinci görev verilemeyeceği 29/01/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 88 Belediyede çalışan memurun aynı belediyede ikini görev verilemeyeceği 29/01/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 87, 88 İkinci görev verilmesi 01/01/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 88 İkinci görev verilmesi