Arama
ARAMA SONUÇLARI
04/01/2014Kanun No : 657 MaddeNo : 36
KİT sözleşmeli avukatlıkta geçen hizmetlerin değerlendirilmesi
01/07/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Normal öğrenim süresinin fazla olması halinde kademe verilmesi
22/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Polis Okulunda Mesleki temel eğitimi için kademe verilmez.
16/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 54
Sözleşmeli sürelerin adaylığın kaldırılmasında ve kazanılmış hak aylıkta değerlendirilmei
27/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Mimarın 4924 sayılı Kanuna tabi hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilemeyeceği
25/04/2011Kanun No : 933 MaddeNo : 4, 8
Birinci derceli kadroya atanma, 933 s. Kanuna tabi hizmet değerlendirilmesi
25/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Emekli olan memurn intibakı yapılmaz
25/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
657 sayılı Kanunun 36/(A) bendinin 9 uncu fıkrası uyarınca; tıpta uzmanlık belgesi alan ilgilinin bu hükümden daha evvel faydalandırılmamış olması halinde faydalanabileceği
09/12/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 68
Disiplinsizlik sebebiyle emekli edilen sonra memur olan kişinin intibakı
02/11/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İntibak, bir derece verilmesi ve harcırah
02/11/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 102, 103
Memur olmadan önceki Koruma ve güvenlik hizmeti memuriyette değerlendirilmez
27/10/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İntibakta emsalin belirlenmesi
18/10/2010Kanun No : 4359 MaddeNo : 7
4359 sayılı Kanunun Geçici 7 nci maddesi uygulaması
16/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 237
4/B sözleşmeli hizmetlerin memuriyette değerlendirileceği
30/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Aday devlet memurunun intibakı ne zaman yapılacağı
22/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Yıpranma sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirlmeyeceği
03/03/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Göreve başladığında yüksek örenim mezunun intibakının yapılamayacağı
21/10/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Özel sektörde geçen hizmetlerin değerlendirilmesi
22/05/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Önlisan üzerine lisan diploması alan ilgilinin intibakının yapılması gerektiği
12/05/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 68
Açıkta geçen sürelerin mahkeme kararı uyarınca intibak ve 68/B değerlendirileceği
23/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sigortalı hizmet sürelerinin görev aylığında değerlendirilmesi
28/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Vekil mühendislikte geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilemeyeceği
20/11/2008Kanun No : 5784 MaddeNo : 2
5784 sayılı Kanunun geçici 2 inci maddesi uyarınca hizmet değerlendirilmesi
23/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (C) bendini sonradan teknik liseyi bitirenlere uygulanamayacağı
08/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 17
Kızılay?da görev alanların bu hizmetlerinin 657 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte memur olmaları halinde değerlendirileceği
03/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İki ayrı dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe ilerlemesi verilemeyeceği
12/08/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
TODAİE yapılan ?Tezli? ve ?Tezsiz? Yüksek Lisans Programına 657 sayılı Kanununun 36/A-12-c maddesine göre kademe ilerlemesi verilmesi
26/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Mali hizmer uzmanlarının 657 sayılı Kanunun 36/A11 fayalanamayacakları
06/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 657 sayılı Kanunun 36/A-8-a maddesi hükümlerinden faydalandırılmaları gerektiği
16/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarına bir derece verilmesi
02/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sağlık meslek lisesi olarak işe girdikleri tarihten önceki yüksekokul diplomalarının intibakı
31/12/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Ast subaylıkta geçen hizmetlerin kaznılmış hak aylık derece ve kademede değerlendirilmesi
31/12/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Avukatlık stajının değerlendirlmesi ve inibakı
20/09/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 58
Manas Üniversitesindeki süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?
07/09/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Mühendislik bitiren memur 36 A-2 bendinden yararlanır mı?
13/08/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Özel sektörde geçen avukatlık hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmesi
01/08/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Diplomaya konulan şerhin intibaka etkisi
01/08/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Diplomaya konulan şerhin intibaka etkisi
28/06/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8
KPSS den sonra ögrenimi değişen adayın intibak durumu
20/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Lise üzerine ön lisans öğrenimini tamamlayan memurun intibakının yapılacağı
14/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
4688 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izinde olan personelin intibakı
09/10/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Mühendis olarak çalışılan sürenin memuriyette değerlendirilmesi
08/08/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Lise mezunlarının 1 inci dereceli kadtrolara atanamayacakları
12/07/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Bankalar yeminli murakıplarına bir derece verilmesi
27/06/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
ön lisans mezunu teknisyene 36 A/4 ten bir derece verilmesi
27/04/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Orta öğretimde fazla okunan hazırlık sınıfı için kademe verilmesi
09/01/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 48, 98
Ortaokul mezunu iken ilkokul mezunları sınavına giren memurun intibakı
27/10/2005Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Çıraklık Eğitim Mekezinden alınan kurs bitirme belgesi intibak yapılmayacağı
09/09/2005Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Diplomaya konulan şerhin intibaka etkisi
21/06/2005Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 41, 48
Üst öğrenimi gizleyen kişinin intibakının yapılamayacağı