Arama

Arama Sonuçları


04/01/2014 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 KİT sözleşmeli avukatlıkta geçen hizmetlerin değerlendirilmesi 01/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Normal öğrenim süresinin fazla olması halinde kademe verilmesi 22/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Polis Okulunda Mesleki temel eğitimi için kademe verilmez. 16/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 54 Sözleşmeli sürelerin adaylığın kaldırılmasında ve kazanılmış hak aylıkta değerlendirilmei 27/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mimarın 4924 sayılı Kanuna tabi hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilemeyeceği 25/04/2011 Kanun No : 933 MaddeNo : 4, 8 Birinci derceli kadroya atanma, 933 s. Kanuna tabi hizmet değerlendirilmesi 25/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Emekli olan memurn intibakı yapılmaz 25/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 657 sayılı Kanunun 36/(A) bendinin 9 uncu fıkrası uyarınca; tıpta uzmanlık belgesi alan ilgilinin bu hükümden daha evvel faydalandırılmamış olması halinde faydalanabileceği 09/12/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 68 Disiplinsizlik sebebiyle emekli edilen sonra memur olan kişinin intibakı 02/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İntibak, bir derece verilmesi ve harcırah 02/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 102, 103 Memur olmadan önceki Koruma ve güvenlik hizmeti memuriyette değerlendirilmez 27/10/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İntibakta emsalin belirlenmesi 18/10/2010 Kanun No : 4359 MaddeNo : 7 4359 sayılı Kanunun Geçici 7 nci maddesi uygulaması 16/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 237 4/B sözleşmeli hizmetlerin memuriyette değerlendirileceği 30/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Aday devlet memurunun intibakı ne zaman yapılacağı 22/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Yıpranma sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirlmeyeceği 03/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Göreve başladığında yüksek örenim mezunun intibakının yapılamayacağı 21/10/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Özel sektörde geçen hizmetlerin değerlendirilmesi 22/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Önlisan üzerine lisan diploması alan ilgilinin intibakının yapılması gerektiği 12/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 68 Açıkta geçen sürelerin mahkeme kararı uyarınca intibak ve 68/B değerlendirileceği 23/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sigortalı hizmet sürelerinin görev aylığında değerlendirilmesi 28/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Vekil mühendislikte geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilemeyeceği 20/11/2008 Kanun No : 5784 MaddeNo : 2 5784 sayılı Kanunun geçici 2 inci maddesi uyarınca hizmet değerlendirilmesi 23/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (C) bendini sonradan teknik liseyi bitirenlere uygulanamayacağı 08/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 17 Kızılay?da görev alanların bu hizmetlerinin 657 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte memur olmaları halinde değerlendirileceği 03/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İki ayrı dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe ilerlemesi verilemeyeceği 12/08/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 TODAİE yapılan ?Tezli? ve ?Tezsiz? Yüksek Lisans Programına 657 sayılı Kanununun 36/A-12-c maddesine göre kademe ilerlemesi verilmesi 26/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mali hizmer uzmanlarının 657 sayılı Kanunun 36/A11 fayalanamayacakları 06/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 657 sayılı Kanunun 36/A-8-a maddesi hükümlerinden faydalandırılmaları gerektiği 16/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarına bir derece verilmesi 02/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sağlık meslek lisesi olarak işe girdikleri tarihten önceki yüksekokul diplomalarının intibakı 31/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Ast subaylıkta geçen hizmetlerin kaznılmış hak aylık derece ve kademede değerlendirilmesi 31/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Avukatlık stajının değerlendirlmesi ve inibakı 20/09/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 58 Manas Üniversitesindeki süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi? 07/09/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mühendislik bitiren memur 36 A-2 bendinden yararlanır mı? 13/08/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Özel sektörde geçen avukatlık hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmesi 01/08/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Diplomaya konulan şerhin intibaka etkisi 01/08/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Diplomaya konulan şerhin intibaka etkisi 28/06/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8 KPSS den sonra ögrenimi değişen adayın intibak durumu 20/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Lise üzerine ön lisans öğrenimini tamamlayan memurun intibakının yapılacağı 14/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 4688 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izinde olan personelin intibakı 09/10/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mühendis olarak çalışılan sürenin memuriyette değerlendirilmesi 08/08/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Lise mezunlarının 1 inci dereceli kadtrolara atanamayacakları 12/07/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Bankalar yeminli murakıplarına bir derece verilmesi 27/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 ön lisans mezunu teknisyene 36 A/4 ten bir derece verilmesi 27/04/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Orta öğretimde fazla okunan hazırlık sınıfı için kademe verilmesi 09/01/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 48, 98 Ortaokul mezunu iken ilkokul mezunları sınavına giren memurun intibakı 27/10/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Çıraklık Eğitim Mekezinden alınan kurs bitirme belgesi intibak yapılmayacağı 09/09/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Diplomaya konulan şerhin intibaka etkisi 21/06/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 41, 48 Üst öğrenimi gizleyen kişinin intibakının yapılamayacağı