Arama

Arama Sonuçları


29/06/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Sözleşmesi yenilenmeyen astsubay memur olarak atanması 26/09/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 93 Emekli askeri personelin memur kadrosuna atanması 12/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 43, 92 İstifa eden askeri personeli memur atanması 27/10/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Vekil öğeretmenlerin 92 madeden faydalanamayacağı 13/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 97 İstifada bekleme süresinin başlangıç tarihi 31/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Mahalli idareler seçimi için 2 defa istifa edenin memuriyete yeniden dönebileceği 31/08/2010 Kanun No : 2972 MaddeNo : 36 Mahalli idareler seçimi için 2 defa istifa edenin memuriyete yeniden dönebileceği 16/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Belediyeden istifa eden doktorun atanması 16/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 71 Belediyenin doktor kadrosuna atama şekli 01/06/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Uzman erbaşların memur kadrolarına atanması 24/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 93 Emekli edilen kişinin yeniden atanması 13/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 92 50/d sözleşmeli personelin meur kadrolarına atanması hakkında 05/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 62, 63, 92 657 sayılı Kanun uyarınca 1997 de yapılan memuriyet sınavını kazanan ve ataması yapılan ancak göreve başlamayan kişinin 657 sayılı Kanunun 92 maddesinden faydalanamayacağı 31/10/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 92 İstifa etmiş Uzman erbaşların, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, veznedar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi kadrolara atanmalarının mümkün olduğu 26/08/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 93, 105 Malullük aylığı alanların 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi çerçevesinde yeniden memuriyete atanabilecekleri 14/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 93 TSK?den re?sen emekliye sevk edilen kişinin, 657 sayılı Kanununun 92?nci maddesi hükmü çerçevesinde Kurumunuza açıktan atanması 08/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Öğretmen iken istifa eden memurun öğretmen veya matematikci olarak yeniden atanması 27/08/2007 Kanun No : 3201 MaddeNo : 82 Meslekten çıkarılan polis memur olabilir mi? 02/08/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 TRT çalışan sözleşmeli personeli istfa sonrası memur kadrosuna atanması 10/10/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 84, 92 İstifa eden uzman çavuş derece kademesinin belirlenmesi 16/03/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa etmiş akademik personelin memur kadrosuna atanmsı 23/02/2006 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8 İstifa etmiş memurların kitlere atanması 20/02/2006 Kanun No : 3713 MaddeNo : 1 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca göreve başlayan ve istifa eden kişinin göreve dönüşü 28/08/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa eden subayın memur olarak atanması 28/08/2003 Kanun No : 5434 MaddeNo : 104 İstifa eden subayın memur olarak atanması 19/08/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Uzman erbaşların istifa sonrası dönüşleri 11/05/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa eden aday memurun geri dönmesi 23/11/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Uzman erbaş istifa sonrası memuriyete atanmaları 31/07/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İki defadan fazla çekilmeme 25/07/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 59, 48 İstisnai memurkadrolarından istifa edenlerin bekleme süreleri 20/11/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Millet vekili seçimleri için yapılan istifanın 92 maddedeki sayıya dahil olmadığı 20/02/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa sayısının kamuni düzenlemenin yayımı tarihindekilerin sayılması 03/05/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa sınıraması yalnız 657 sayılı Kanuna tabi istifaları içermektedir. 24/03/1989 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Memuriyetten istifa eden halen sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması 06/05/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa sonrası dönüşte memuriyete giriş derece kademesi 17/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa etmiş devlet memuru idari takdir çerçevesinde geri döneceği 17/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 97 İstifa sonrası geri dönüşte idarenin takdi yetkisi 11/11/1987 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Çekilme sayılarına 243 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeden sonraki istifaları alınacağı