Arama
ARAMA SONUÇLARI
22/10/2012Kanun No : 5510 MaddeNo : 60, 3, 4
Bakmakla yükümlü olmayan yakın için izin kullanılamayacağı
22/10/2012Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103, 104, 105, 108
Bakmakla yükümlü olmayan yakın için izin verilmeyeceği
18/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 104
Evlilik ve analık mazeret izinlerinin kullanılması
18/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 122, 132, 203
Sözleşmeli personelin mazeret izni kullanması
25/11/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 105
Bakmakla yükümlü olunan engelli yakın için izin verilmesi
05/11/2010Kanun No : 5902 MaddeNo : 14
5902 sayılı kanunun14. maddesi uyarınca başbakan veya yetki verdiği bakan tarafından görevlendirileceği
02/11/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 103
Aday devlet memuruna sağlık izni verileceği
02/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 104
Emme ve yutkunma güçlüğü çeken bebeği için ?Bebek annesinin bakımına muhtaçtır.? şeklinde alınacak rapor ile Devlet memuruna ücretli izin verilemeyeceği
05/08/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Eşinin 1?inci derecede öncelikli yöreye mecburi hizmetle atanan memura 657 sayılı Kanunun mezkur 72 inci maddenin (b) alt bendi kapsamında izin verilmesi
25/04/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103, 77, 78, 108
Aylıksız izin süresinin uzatılması, aylıksız izin dönüşü kullanılacak mehil müddeti, sözleşmeli sağlık personelinin yıllık izni, istifa sonrası göreve dönüşte yıllık izinin kullanılması
26/12/2005Kanun No : 7163 MaddeNo : 15
TODAİE doktora programına katılan memura izin verilmesi
29/03/2001Kanun No : 4572 MaddeNo : 1
İzinde kooperatifler birliğindeki sürelerin değerlendirilmesi