Arama

Arama Sonuçları


22/10/2012 Kanun No : 5510 MaddeNo : 60, 3, 4 Bakmakla yükümlü olmayan yakın için izin kullanılamayacağı 22/10/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103, 104, 105, 108 Bakmakla yükümlü olmayan yakın için izin verilmeyeceği 18/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 104 Evlilik ve analık mazeret izinlerinin kullanılması 18/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 122, 132, 203 Sözleşmeli personelin mazeret izni kullanması 25/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 105 Bakmakla yükümlü olunan engelli yakın için izin verilmesi 05/11/2010 Kanun No : 5902 MaddeNo : 14 5902 sayılı kanunun14. maddesi uyarınca başbakan veya yetki verdiği bakan tarafından görevlendirileceği 02/11/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 103 Aday devlet memuruna sağlık izni verileceği 02/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 104 Emme ve yutkunma güçlüğü çeken bebeği için ?Bebek annesinin bakımına muhtaçtır.? şeklinde alınacak rapor ile Devlet memuruna ücretli izin verilemeyeceği 05/08/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Eşinin 1?inci derecede öncelikli yöreye mecburi hizmetle atanan memura 657 sayılı Kanunun mezkur 72 inci maddenin (b) alt bendi kapsamında izin verilmesi 25/04/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103, 77, 78, 108 Aylıksız izin süresinin uzatılması, aylıksız izin dönüşü kullanılacak mehil müddeti, sözleşmeli sağlık personelinin yıllık izni, istifa sonrası göreve dönüşte yıllık izinin kullanılması 26/12/2005 Kanun No : 7163 MaddeNo : 15 TODAİE doktora programına katılan memura izin verilmesi 29/03/2001 Kanun No : 4572 MaddeNo : 1 İzinde kooperatifler birliğindeki sürelerin değerlendirilmesi