Arama

Arama Sonuçları


22/07/2012 Kanun No : 765 MaddeNo : 339 Sahte evrak tanziminden 3 yıl 6 ay hapis cezası alanın memur olamayacağı 22/07/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 98 Sahte evrak tanziminden 3 yıl 6 ay hapis cezası alanın memur olamayacağı 14/10/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 98 Askerde işlenilen firar ve izin tecavüzü sonunda alınan 10 ay hapis cezasının memuriyete engel teşkil etmediği 26/09/2011 Kanun No : 5510 MaddeNo : 106 Emekli askeri personelin memur kadrosuna atanması 20/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 53, 48, 98 1 yıldan fazla hapis cezasıalan memurun görevine son verileceği 20/07/2011 Kanun No : 5237 MaddeNo : 191 1 yıldan fazla hapis cezasıalan memurun görevine son verileceği 17/06/2011 Kanun No : 5258 MaddeNo : 3 Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan doktorların yeniden atanması 13/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Hapis cezasının tecil edilmesi 399sayılı KHK tabi sözleşmeli ve 4/B sözleşmeli çalışmanıza engel teşkil etmektedir. 06/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 48 Yasaklanmış haklarının geri verilmesi kararı alan kişinin atanması 06/06/2011 Kanun No : 5237 MaddeNo : 53 Yasaklanmış haklarının geri verilmesi kararı alan kişinin atanması 27/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 211 Aylıksız izin alan memura giyecek yardımı yapılamayacağı 18/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 92, 93 TSK disiplinsizlik sebebiyle emekli edilenlerin memur kadrolarına atanması 18/05/2011 Kanun No : 5335 MaddeNo : 30 TSK disiplinsizlik sebebiyle emekli edilenlerin memur kadrolarına atanması 26/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Azeri vatandaşlarınının diğer şartları taşımaları halinde memur olabilecekleri 18/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 93 Terörle mücadele malül olanların veya yakınlarının atanması 18/04/2011 Kanun No : 3713 MaddeNo : 1 Terörle mücadele malül olanların veya yakınlarının atanması 23/03/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 71, 74, 92 TSK istifa edenlerin memur olmaları halinde bulundukları derecede bekletilecekleri 28/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Adli para cezalarının 657 sayılı Kanunun 48-A/5 maddesi kapsamında kamu görevlerine girmeye engel bir durum teşkil etmediği 19/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 81, 83, 94 Askerlik için aylıksız izin verilen fakat askere gitmeyen kişinin müstafi olacağı 31/12/2010 Kanun No : 5335 MaddeNo : 30 Emekli uzman jandarmanın memur olarak atanması 31/12/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 93 Emekli uzman jandarmanın memur olarak atanması 28/12/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik? suçlardan mahkûm olan bir daha memur olamaz 20/12/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Kısıtlanan yasal haklarının iadesine karar verilen kişinin memurluğu 22/11/2010 Kanun No : 2547 MaddeNo : 31, 32, 33 Emekli personelin yeniden atanması 12/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Belediyelere tabip atanması usulü 23/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasın mahkum olanın memur olamayacağı 23/09/2010 Kanun No : 5237 MaddeNo : 51, 53 Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasın mahkum olanın memur olamayacağı 13/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 92, 94, 97 İstifa eden memurun süresinin başlanğıç tarihi 06/09/2010 Kanun No : 2527 MaddeNo : 3 Türk soyluların memur olarak istihdamları, çifte vatandaşların istihdamları 31/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 ?hırsızlık konusu malı bilerek kabul etmek? suçundan dolayı ağır para cezası ile mahkum olnın memur olarak atanması 19/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 62, 63 Askerlikten bakaya kalanın atanması 19/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 çeşitli suçlarda ceza alanın memur olarak atanması 28/04/2010 Kanun No : 5944 MaddeNo : 22 Meslekten men cezası alan polis memurnun memur olarak atanması 28/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Meslekten men cezası alan polisin memur olarak atanması 22/02/2010 Kanun No : 4733 MaddeNo : 4 Daire başkanlarının talepleri üzerinemüşavir kadroların atanma usulü 13/01/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 51 Sınavı yedek olarak kazanaların atanması 26/11/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Akademik personelinAdlî Tıp İhtisas Kurulları Başkanlığına atanabileceği 13/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 74, 92 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca çalışan araştırma görevllerinin naklen veya açıktan memur kadrolarına atanabileceği 13/04/2009 Kanun No : 2547 MaddeNo : 50 50/d sözleşmeli personelin meur kadrolarına atanması hakkında 13/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 93 Yaşlılık aylığı alan memurun atanması 02/07/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 58 Hizmet değerlendirilmesi 23/11/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 KKTC vatandaşının Stajyer Sanatçı olarak atanması 27/09/2007 Kanun No : 3795 MaddeNo : 2 Anadolu Ticaret Meslek Lisesi mezunlarının teknisyen unvanını kullanması 17/09/2007 Kanun No : 5216 MaddeNo : 20 Yabancı uyruklu, belediye başkan yardımcısı danışmanı olabilir mi? 17/09/2007 Kanun No : 4817 MaddeNo : 4 Yabancı uyruklu, belediye başkan yardımcısı danışmanı olabilir mi? 25/07/2007 Kanun No : 5018 MaddeNo : 2 Daha önce vakıflar bankasında müfettişlik yapan memurun belediye müfettişi atanamayacağı 01/06/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 93 Emekli memurun yeniden atanması 01/06/2007 Kanun No : 5535 MaddeNo : 30 Emekli memurun yeniden atanması 21/05/2007 Kanun No : 2547 MaddeNo : 53 5535 sayılı Kanunun 2. maddesinin uygulaması 21/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 91 Kadırılan kadroda memurların başka kadrolara atanması