Arama
ARAMA SONUÇLARI
02/06/2015Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Eşi özel sektörde çalışanın primleri merkezden ödeniyorsa ne olur?
16/01/2012Kanun No : 632 MaddeNo : 68, 76
632 Sayılı KHK ile kadroya geçenlerin muvafakat ile nakillerinin yapılabileceği
11/02/2011Kanun No : 3201 MaddeNo : 24
Nakil sınrlamsı olan polisler
11/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 74
POMEM polis memurnun kurumun muvafakati ile nakil olabileceği
21/05/2009Kanun No : 5747 MaddeNo : 2
5747 sayılı Kanun uygulaması
13/04/2009Kanun No : 2547 MaddeNo : 50
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca çalışan araştırma görevllerinin naklen veya açıktan memur kadrolarına atanabileceği
30/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 74
KİTlerde çalışan Sözleşmeli personelin memur kadrolarına naklen atanamıyacağı
30/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 74
KİTlerde çalışan Sözleşmeli personelin memur kadrolarına naklen atanamıyacağı
26/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 59, 74
İstisnai memurun muvafakat ile Akademik personel olarak nakil olabileceği
12/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74
Araştırma görevlisinin memur kadrosuna nakli
12/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74
Araştırma görevlisinin memur kadrosuna nakli
27/07/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 74
KPSS sonuçlarına göre yerleştirilen kişilerin nakilleri
25/05/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 9
KİT sözleşmeli personelin memur ve sözleşmeli pozisyonlara nakli
25/05/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 9
KİT sözleşmeli personelin memur ve sözleşmeli pozisyonlara nakli
24/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Şube müdürü iken emekli iken belediyede yeniden göreve başlayan kişinin müdür kadrosuna yeniden nakli
16/06/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 74
TRT'de çalışan yanlız memurların nakledilebileceği
16/06/2006Kanun No : 2954 MaddeNo : 49, 50
TRT'de çalışan yanlız memurların nakledilebileceği
30/05/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Araştırma görevlisinin kadrosu ile naklen atanamayacağı
26/05/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Kariyer uzman yardımcılığından ayrılanların bu unvana yeniden atanmaları
21/04/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Sulama birliğinden bakanlık kadrosuna naklen atama yapılması
08/12/2005Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Oda persorsonelinin memur olarak atanamayacağı
18/10/2005Kanun No : 5286 MaddeNo : 1
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kalpatılmasıda işçilerin nakline ilişkin
18/07/2005Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74
Araştırma görevlisinin nakli
18/07/2005Kanun No : 2547 MaddeNo : 50
Araştırma görevlisinin nakli
14/06/2005Kanun No : 657 MaddeNo : 74
399 sayılı KHK tabii sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli
08/10/2004Kanun No : 657 MaddeNo : 74
399 sayılı KHK tabii sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli
28/04/2003Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Akp ve il planlama uzman yardımcılığı kadrolarına naklen alım
25/06/2002Kanun No : 4460 MaddeNo : 1
Spor toto personelinin nakli
25/06/2002Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Üniversite uzmanın arkeoloğ olarak nakli
12/03/2001Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Atanacağı kadronun şartlarını taşıması
30/11/2000Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 74
Hayvan sağlık memurluğu kadrosuna nakil
28/11/2000Kanun No : 657 MaddeNo : 74, 170
Nakledilen ancak raporlu personelin aylığı
06/03/2000Kanun No : 2547 MaddeNo : 51
Fakülte sekreterinin şube müdürü olması
08/09/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Kurumlar arası nakilde kurumların muvafakatinin şart olduğu
19/06/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74
Akademik personelin hukuk müşaviri olarak naklen atanması
19/09/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 74
İki yıl olumsuz sicilalan memurun başka bir kuruma nakli
12/09/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 74
İgdaş ta çalışanın nakil yolu ile memur olamayacağı
08/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Naklen atama yapılan personelin özlük hakları
24/03/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Akedemik personelin memur kadrosuna nakli
24/06/1994Kanun No : 399 MaddeNo : 3
Sözleşmeli personelin naklinde harcırah
27/04/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Akademik personelin memur kadrosuna nakli
09/03/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 74
Sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli olmayacağı
07/03/1994Kanun No : 2495 MaddeNo : 15
Koruma ve güvenlik görevlilerin kurumlar arası nakli
07/03/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Koruma ve güvenlik görevlilerinin kurumlar arası nakli
13/01/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 74
İşçinin memur kadrosuna naklen atanamıyacağı
21/12/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74
Kariyer mesleklere aday memurun naklinin yapılabileceği
26/11/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli
19/12/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Oda personelinin 657 tabi kadrolara nakledilemeyeceği
19/12/1990Kanun No : 5550 MaddeNo : 86
Oda personelinin 657 tabi kadrolara nakledilemeyeceği
10/07/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Sözleşmeli personelin nakli olmayacağı fakat istenmesi halinde sicillerinin gönderilmesi