Arama

Arama Sonuçları


02/06/2015 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Eşi özel sektörde çalışanın primleri merkezden ödeniyorsa ne olur? 16/01/2012 Kanun No : 632 MaddeNo : 68, 76 632 Sayılı KHK ile kadroya geçenlerin muvafakat ile nakillerinin yapılabileceği 11/02/2011 Kanun No : 3201 MaddeNo : 24 Nakil sınrlamsı olan polisler 11/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 POMEM polis memurnun kurumun muvafakati ile nakil olabileceği 21/05/2009 Kanun No : 5747 MaddeNo : 2 5747 sayılı Kanun uygulaması 13/04/2009 Kanun No : 2547 MaddeNo : 50 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca çalışan araştırma görevllerinin naklen veya açıktan memur kadrolarına atanabileceği 30/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 KİTlerde çalışan Sözleşmeli personelin memur kadrolarına naklen atanamıyacağı 30/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 KİTlerde çalışan Sözleşmeli personelin memur kadrolarına naklen atanamıyacağı 26/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 59, 74 İstisnai memurun muvafakat ile Akademik personel olarak nakil olabileceği 12/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74 Araştırma görevlisinin memur kadrosuna nakli 12/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74 Araştırma görevlisinin memur kadrosuna nakli 27/07/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 KPSS sonuçlarına göre yerleştirilen kişilerin nakilleri 25/05/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 9 KİT sözleşmeli personelin memur ve sözleşmeli pozisyonlara nakli 25/05/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 9 KİT sözleşmeli personelin memur ve sözleşmeli pozisyonlara nakli 24/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Şube müdürü iken emekli iken belediyede yeniden göreve başlayan kişinin müdür kadrosuna yeniden nakli 16/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 TRT'de çalışan yanlız memurların nakledilebileceği 16/06/2006 Kanun No : 2954 MaddeNo : 49, 50 TRT'de çalışan yanlız memurların nakledilebileceği 30/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Araştırma görevlisinin kadrosu ile naklen atanamayacağı 26/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Kariyer uzman yardımcılığından ayrılanların bu unvana yeniden atanmaları 21/04/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Sulama birliğinden bakanlık kadrosuna naklen atama yapılması 08/12/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Oda persorsonelinin memur olarak atanamayacağı 18/10/2005 Kanun No : 5286 MaddeNo : 1 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kalpatılmasıda işçilerin nakline ilişkin 18/07/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74 Araştırma görevlisinin nakli 18/07/2005 Kanun No : 2547 MaddeNo : 50 Araştırma görevlisinin nakli 14/06/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 399 sayılı KHK tabii sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli 08/10/2004 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 399 sayılı KHK tabii sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli 28/04/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Akp ve il planlama uzman yardımcılığı kadrolarına naklen alım 25/06/2002 Kanun No : 4460 MaddeNo : 1 Spor toto personelinin nakli 25/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Üniversite uzmanın arkeoloğ olarak nakli 12/03/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Atanacağı kadronun şartlarını taşıması 30/11/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 74 Hayvan sağlık memurluğu kadrosuna nakil 28/11/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 74, 170 Nakledilen ancak raporlu personelin aylığı 06/03/2000 Kanun No : 2547 MaddeNo : 51 Fakülte sekreterinin şube müdürü olması 08/09/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Kurumlar arası nakilde kurumların muvafakatinin şart olduğu 19/06/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74 Akademik personelin hukuk müşaviri olarak naklen atanması 19/09/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 İki yıl olumsuz sicilalan memurun başka bir kuruma nakli 12/09/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 İgdaş ta çalışanın nakil yolu ile memur olamayacağı 08/08/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Naklen atama yapılan personelin özlük hakları 24/03/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Akedemik personelin memur kadrosuna nakli 24/06/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Sözleşmeli personelin naklinde harcırah 27/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Akademik personelin memur kadrosuna nakli 09/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 74 Sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli olmayacağı 07/03/1994 Kanun No : 2495 MaddeNo : 15 Koruma ve güvenlik görevlilerin kurumlar arası nakli 07/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Koruma ve güvenlik görevlilerinin kurumlar arası nakli 13/01/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 İşçinin memur kadrosuna naklen atanamıyacağı 21/12/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74 Kariyer mesleklere aday memurun naklinin yapılabileceği 26/11/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli 19/12/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Oda personelinin 657 tabi kadrolara nakledilemeyeceği 19/12/1990 Kanun No : 5550 MaddeNo : 86 Oda personelinin 657 tabi kadrolara nakledilemeyeceği 10/07/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Sözleşmeli personelin nakli olmayacağı fakat istenmesi halinde sicillerinin gönderilmesi