Arama

Arama Sonuçları


12/05/2010 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Şahsa bağlı haklarda makam tazminatı ödenmesi 03/04/2009 Kanun No : 3046 MaddeNo : 22 Özelleştirmeden Araştırmacı olarak nakledilen personele nöbet hizmeti verilmesi 04/02/2009 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Araştırmacının görevlendirilmesi 02/07/2008 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 İş kanunua tabi personelin naklinin yapılmayacağı 02/07/2008 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 İş kanunua tabi personelin naklinin yapılmayacağı 04/06/2008 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Özelleştimeden nakledilen personelin sicillerinin 64 madde değerlendirileceği 02/10/2007 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Geçici personele yurtdışında eğitim için aylıksız izin verilmesi 20/07/2007 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Görevde yükselmede kazanılmış hak 29/03/2007 Kanun No : 4046 MaddeNo : 9 Nakledilen personelin hangi hizmetlerinin değerlendirileceği 19/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 99,101 Bekçilerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi 06/01/2006 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Nakledilen personelin şahsa bağlı ek göstergesi 19/10/2005 Kanun No : 233 MaddeNo : 6 KİT yönetim ve denetim kurulu üyelikleri 16/05/2005 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Özelleştirmeden nakledilen personelin hizmet intibakı 30/04/2003 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Mahkeme kararı uygulama 21/04/2003 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Özelleştirmeden nakledilen personelin nakil işleminin iptal edilmesi sonucu aylığının ödenmesi 07/01/2003 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Nakledilen personelin daha önce ifa ettiği görevin kazanılmış hak olması 24/05/2002 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Fazla alınan ücretin iadesi 14/12/2000 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Özelleştirme kapsamındaki kurum personeline yeşil pasaport verilmesi 01/11/2000 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Nakledilen personele adaylık hükümlerinin uygulanmayacağı 02/08/2000 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Mecburi hizmet yükümlülüğünün aktarılması 01/01/2000 Kanun No : 5436 MaddeNo : 14 özelleştirmeden ihdas edilen kadrolarda değişiklik yapılması 16/12/1999 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Nakledilen personelin şahsa bağlı hakları 02/11/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 62, 63 Süreler ve özlük hakları 02/11/1999 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Süreler ve özlük hakları 13/07/1999 Kanun No : 4046 MaddeNo : 9, 22 Kapsam dışı statüde geçen hizmetlerin değerlendirilmesi 30/06/1999 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Bir derece, bir kademe 12/04/1999 Kanun No : 4046 MaddeNo : 9, 22 Kapsamdışı hizmet değerlendirilmesi 13/08/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 71, 76 Özelleştirmeden nakledilenlerin sınnıf ve yer değiştirmeleri 13/08/1996 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Özelleştirmeden nakledilenlerin sınnıf ve yer değiştirmeleri 29/07/1996 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Sivas demir çelik personeli 29/07/1996 Kanun No : 5434 MaddeNo : 12 Sivas demir çelik personeli 01/07/1996 Kanun No : 4046 MaddeNo : 9, 22 Özelleştirmeden nakledilenlerin intibakı 29/05/1996 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Aday hükümleri uygulanması 29/05/1996 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Nakledilen personelin arşiv araştırması 31/01/1996 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Özeleştirmeden nakledilen personele adaylık hükümlerinin uygulanmayacağı 20/11/1995 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Merkezden kurum içinde taşraya nakil halinde tazminat ödemesi 07/08/1995 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Fark tazminata fazla çalışmanın dahil edilmeyeceği 09/03/1994 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Özeleştirmeden nakledilen personele