Arama

Arama Sonuçları


02/06/2011 Kanun No : 4688 MaddeNo : 16 Sendika üyeliğinden istifanın geçerli olması ve yeni sendikaya üyeliğin kabulü 02/06/2011 Kanun No : 4688 MaddeNo : 14, 30 Sendikalı kamu görevlilerin belirlenmesi dahil olma 25/05/2011 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 657 Sayılı Kanuna tabi Kadrolu koruma güvenlik görevlilerinin sendikalara üye olamayacakları 29/04/2011 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3, 15 90 kamu görevlisi olan devlet hastahanesimde müdürün sendika üyesi olamıyacağı 04/04/2011 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Sendika il temsilcilerine sendika veya konfedarasyon toplantıları için idari izin verilebileceği 15/03/2011 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 İller Bankası sözleşmeli personelinin kamu görevlileri sendikalarıa üye olabileceği 25/02/2011 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Seçimlerde aday veya aday adayı olan kamu görelilerinin durumu 17/01/2011 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Aylıksız izin verilmesi 12/11/2010 Kanun No : 2822 MaddeNo : 9 Kaldırılan belediyelerden nakledilen işçilerin toplu sözleşmelerden faydalanması 19/07/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 23 İşyeri sendika temsilcisi 08/07/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 Promosyon komisyonuna katılacak sendika temsilcisi 11/06/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 23 TÜİK bölge müdürlüğünün iş yeri sayılması 14/05/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 14, 42 Açıktan vekil ve geçici personelin sendika üyeliği 12/05/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 14, 16 4668 sayılı Kanunun 14'üncü maddesinki "Aynı tarihli" ibaresi ne anlaşılacağı 12/05/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3, 16, 25 Üyelikten ayrılma ve aidat kesintisi 12/05/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 30 Yetkili sendika belirlenmesinde üyeliğin esas alınacağı 07/05/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3, 15, 18 Belirli unvanların sendikalara üye olmalarına ilişkin 06/05/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Yönetim Kurulu üyesinin nakil olması halinde iznin devam edeceği 13/04/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 1, 2, 3 Açıktan vekil atananların kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceklerri 05/04/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Sendika üyesi olacak sözleşmeli persoenl 23/02/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 Geçici personelin Kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri 27/01/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 14, 23, 25 Sendika birleşmelerinde işyeri temsilcisi 18/09/2009 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Bakanlık müşavirinin sendika üyesi olabileceği 04/08/2009 Kanun No : 4688 MaddeNo : 7, 18 Üyesi olduğu sendikanın başka bir subesi yönetim kurulunda görev alamayacağı 12/06/2009 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 Muvazzaf askerliğini öğretmen olarak yapanların senkika üyesi olmıyacağı 03/06/2009 Kanun No : 4688 MaddeNo : 1 Sendikalrın disiplin kurullarında temsili 20/05/2009 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 Memurken naklen öğretmen olarak atanın sendika üyesi olabileceği 16/04/2009 Kanun No : 4688 MaddeNo : 23 İşyeri sendika temsilcisine verrilen izin 15/04/2009 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Koruma ve güvenlik personelinin seendika üyesi olamıyacağı 06/11/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 4688 sayılı Kanun hükümlerine göre aylıksız izne ayrıldığı öğrenilen bir personelin yer ve görev değişiminin yapılıp yapılamayacağı 03/11/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Aylıksız izinli iken kurumunca görevine son verilen ve göreve son vermeye ilişkin işlemi dava eden bir personelin, emeklilik keseneği ve tedavi giderlerine ilişkin uygulamanın nasıl olması gerektiği 16/10/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan otuz günlük sürenin müracaat süresi olduğu 18/09/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izinli olan personelin nakli yapılması halinde aylıksız iznin kesilmesi 05/09/2008 Kanun No : 5258 MaddeNo : 3 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ile aile sağlık elemanlarının kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacağı 12/08/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 30 Banka Promosyonları ile ilgili 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 2 nci maddesinin uygulanması 08/08/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 134 Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığındaki disiplin kurullarında Sendikayı temsilen bir üyenin yer alması gerektiği 04/07/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün bağımsız işyeri sayılıp sayılamayacağı ile burada işyeri sendika temsilcisi seçilip seçilemeyeceği 27/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Türkiye Kalkınma Bankası Disiplin Kurulunda kamu görevlileri sendikaları temsilcisini bulunacağı 16/06/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 4688 sayılı Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında göre haklı sebeplerin neler olduğu 16/06/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde istihdam edilen personelin 4688 sayılı Kanununa göre hukuki statüsü 12/06/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 14 Üye sayılarının belirlenmesi 30/05/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 30 Üye sayılarının tespiti 28/05/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Aylıksız izin kullanılması 23/05/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18, 23 İşyeri temsilcisinin görev yeri değişikliği 23/05/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Özel Güvenlik Görevlisinin kamu görevlisi sendikasına üye olması 23/05/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Özel Güvenlik Görevlisinin kamu görevlisi sendikasına üye olması 05/05/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 5 Hizmet kolu belirlenmesi 24/04/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 30 Kamu Görevlileri Sendikalarının 15 Mayıs İtibariyle Üye Tespitlerinde Dikkat edilecek Hususlar 24/04/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 30 Kamu Görevlileri Sendikalarının 15 Mayıs İtibariyle Üye Tespitlerinde Dikkat edilecek Hususlar 22/04/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 4 657 sayılı Kanunun 4 /B bendine göre istihdam edilen ve personelin, aday Devlet Memuru olarak atanmaları halinde sendika üyeliklerinin devam etmeyeceği