Arama

Arama Sonuçları


04/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Memurun cazğırlık faliyetini sözleşmeye taraf olması ve doğrudan ya da dolaylı olarak menfaat temin etmesinin mümkün olmadığı, 14/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Psikolog ve sosyal çalışmacı ların serbest meslek icra edemeyecekleri 07/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Memurun dizilerde belirli şartlarda figuranlık yapabileceği 31/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Kooperatif yönetim ve denetininde olmak kazanç tetirici faaliyet olmadığı 23/10/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 30 Denetimi altındaki teşebbüsten menfaat sağlama niteliğinde bir faaliyet yerine getirmemesi hükmünün uygulaması 27/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri uyarınca Devlet memurlarına da, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebileceği 28/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Doktorun serbest meslek icrası 14/05/2008 Kanun No : 5258 MaddeNo : 3 İş kanununa tabi doktorun aile hekimliği hakkında 03/08/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 99 GİH sınıfında araştırmacı kadrosunda görevli memurun serbest doktorluk yapması 03/08/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 27, 99 GİH sınıfında araştırmacı kadrosunda görevli memurun serbest doktorluk yapması 09/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Memur uzman tabibin "iş yeri hekimi" olarak çalışması 09/05/2007 Kanun No : 4857 MaddeNo : 81 Memur uzman tabibin "iş yeri hekimi" olarak çalışması 05/02/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Memurun yazdığı kitapta kurum ismini ve unvanını kullanabileceği 16/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Hekimlerin iş yeri hekimi olarak çalıştırılması 16/10/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Müfettişin kitap yazabileceği 16/10/2006 Kanun No : 5846 MaddeNo : 1 Müfettişin kitap yazıp yazamayacağı 18/04/2003 Kanun No : 2368 MaddeNo : 2 Kitlerdeki diş hekimlerinin serbest meslek icrası 05/07/1999 Kanun No : 2368 MaddeNo : 2 Kitlerde çalışan tabiplerin mesai saatleri 04/09/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Öğretmenlerin serbest avukatlık yapabilecekleri 04/09/1990 Kanun No : 1136 MaddeNo : 12 Öğretmenlerin serbest avukatlık yapabilecekleri 03/05/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Türk soylu yabancıların sebest meslek icrası 03/05/1990 Kanun No : 2527 MaddeNo : 1, 5 Türk soylu yabancıların sebest meslek icrası