Arama

Arama Sonuçları


02/06/2015 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Aile birliği mazeretinde, aile hekimi kamu personeli sayılır mı? 02/06/2015 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmede soru ve cevaplar 02/06/2015 Kanun No : 657 MaddeNo : 37,64 Disiplin cezası almamaya bağlı kademe uygulaması, 399'lu personele uygulanır mı? 02/06/2015 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 EKPSS ile atanan engelli aday memur, bir defalık yer değiştirmeden yararlanabilir mi? 02/06/2015 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Eşi özel sektörde çalışanın primleri merkezden ödeniyorsa ne olur? 02/06/2015 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Hırsızlıktan hüküm giyen, memnu hakların iadesini de alsıra, memur olabilir mi? 01/06/2015 Kanun No : 6331 MaddeNo : 399'a tabi doktor, mesai içinde iş sağlığı hizmeti verirse, ilave ödeme alır mı? 05/01/2014 Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 87 2547 sayılı kanunun 38. maddesine göre görevlendirilen öğretim üyesine genel müdürlüğün 2. görev olarak verilemeyeceği 05/01/2014 Kanun No : 2547 MaddeNo : 38 2547 sayılı kanunun 38. maddesine göre görevlendirilen öğretim üyesine genel müdürlüğün 2. görev olarak verilemeyeceği 04/01/2014 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 KİT sözleşmeli avukatlıkta geçen hizmetlerin değerlendirilmesi 05/11/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 16, 5 Aylıksız izinde avukatlık stajının yapılamayacağı 05/11/2012 Kanun No : 1136 MaddeNo : 16, 5, 3 Aylıksız izinde avukatlık stajının yapılamayacağı 22/10/2012 Kanun No : 5510 MaddeNo : 60, 3, 4 Bakmakla yükümlü olmayan yakın için izin kullanılamayacağı 22/10/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103, 104, 105, 108 Bakmakla yükümlü olmayan yakın için izin verilmeyeceği 17/10/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 126, 135 İllerde ortak kararla atanan memurların uyarma ve kınama cazasına itiraz il disiplin kurunluna yapılabileceği 15/10/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Kılık kıyafet sebebiyle disiplin cezası verilerek görevine son verilen kişinin atanması 05/10/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 125 Raporların izne çevrilmesi onay mercileri hakkında 05/10/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Sağlık kurulu raporunun bitiminde tek hekim raporu alınması 01/10/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Hastalık raporlarının izne çevrilmesi hakkında 12/09/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 43 İkinci derece uygulaması 07/09/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Mesai saatleri içinde görev mahalli dışında alınan raporlar hastalık iznine çevrilemez 24/07/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : Polis kriminal labratuvar personelinin çalışma saatlerinin belirlenmesi 24/07/2012 Kanun No : 3046 MaddeNo : 174 Polis kriminal labratuvar personelinin çalışma saatrlerinin belirlenmesi 22/07/2012 Kanun No : 765 MaddeNo : 339 Sahte evrak tanziminden 3 yıl 6 ay hapis cezası alanın memur olamayacağı 22/07/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 98 Sahte evrak tanziminden 3 yıl 6 ay hapis cezası alanın memur olamayacağı 11/07/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 74, 68, 92 Askeri personelin istifa sonrası memur atanması hakkında 11/07/2012 Kanun No : 217 MaddeNo : 2 Askeri personelin istifa sonrası memur olarak atanması 02/07/2012 Kanun No : 2547 MaddeNo : 53 Displin cezası alan aday memurun görevine son verileceği hakkında 29/06/2012 Kanun No : 5510 MaddeNo : 94 Raporu kuruma iletmeyen memurun çalışmış sayılayacağı 29/06/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Sözleşmesi yenilenmeyen astsubay memur olarak atanması 29/06/2012 Kanun No : 4678 MaddeNo : 1 Sözleşmesi yenilenmeyen astsubayın memur atanması 27/06/2012 Kanun No : 4652 MaddeNo : 25 Emekli edilen Polis akademisinde görevli akademik personelin yeniden atanması 27/06/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 92 Sağlık sebebiyle emekli olan polis akademisindeki akademik personel yeniden atanması hakkında 15/06/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 105 Doğum sonrası alınan raporların izne çevrilmesi 08/06/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 68 Avukatlık süresinin torba kadroya tanmada değerlendirilmesi 04/06/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 133 Disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talebi 24/05/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 127 Disiplin soruşturmasında zaman aşımı süresi 18/05/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 125 Refaket izniverilemsinde raporun niteliği 18/05/2012 Kanun No : 5510 MaddeNo : 4 Refaket izniverilemsinde raporun niteliği 16/05/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 20, 105 Memuriyet mahalli ve ilamet mahallinde alınan raporlar hakkında 26/04/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 6 Cezası ertelenen 399'a tabi sözleşmeli personelin görevine son verilemeyeceği 02/04/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 74 KİT sözleşmeli personelinin memur kadrosuna atanamayacağı 19/03/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 20, 105 Hafta sonu ve bayramlarda alınan raporların izne çevrilmesi 24/01/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mesleği ile ilgili doktora yapmayanlara kademe verilemeyeceği 16/01/2012 Kanun No : 632 MaddeNo : 68, 76 632 Sayılı KHK ile kadroya geçenlerin muvafakat ile nakillerinin yapılabileceği 10/01/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Mesai saatleri deşında görevmahalli haricinde alınan raporların izine çavrileceği 05/01/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Yüz kızartıcı suç sebebiyle görevine son verilen öğretmenin yeniden memur olarak atanamayacağı 05/01/2012 Kanun No : 4357 MaddeNo : 7 Yüz kızartıcı suç sebebiyle görevine son verilen öğretmenin yeniden memur olarak atanamayacağı 30/12/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 126, 134, 135 Bölge müdürünün verdiğ cezaya itiraz merci 21/12/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 57 Disiplin cezası alan aday memurun görevine son verileceği