Arama

Arama Sonuçları


01/06/2015 Kanun No : 6331 MaddeNo : 399'a tabi doktor, mesai içinde iş sağlığı hizmeti verirse, ilave ödeme alır mı? 02/04/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 74 KİT sözleşmeli personelinin memur kadrosuna atanamayacağı 16/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 54 Sözleşmeli sürelerin adaylığın kaldırılmasında ve kazanılmış hak aylıkta değerlendirilmei 13/06/2011 Kanun No : 399 MaddeNo : 7 Hapis cezasının tecil edilmesi 399sayılı KHK tabi sözleşmeli ve 4/B sözleşmeli çalışmanıza engel teşkil etmektedir. 18/05/2011 Kanun No : 399 MaddeNo : 45 Sözleşmeli personelin disiplin cezası alması halinde sözleşmesinin feshi 11/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 94 İstifa eden memurlar sözleşmeli olarak çalışacakları zaman bekleme süresine tabi olmadıkları 03/02/2011 Kanun No : 399 MaddeNo : 9, 58 Sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun yer değiştirmeye ilişkin hükümlerinin uygulanamayacağı 03/01/2011 Kanun No : 399 MaddeNo : 15 Sözleşmeli personelin at yarışı spikerliği yapamayacağı 19/07/2010 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 6, 7, 58 İşçilerin kitlerde I-II sayılı cetvellere sınavsız atanamıyacağı 13/05/2010 Kanun No : 399 MaddeNo : 27 Askerlik sebebiyle doldurulmayan sicil nedeniyle başarı ücreti ödenmeyeceği 04/05/2010 Kanun No : 399 MaddeNo : 25 Düzenlenmeyen sicil için başarı ücreti ödenemiyeceği 20/04/2010 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 Sözleşmeli personelin emeklilik mükteseplerine ilişkin sicillerinin değerlendirilmesi 09/04/2010 Kanun No : 399 MaddeNo : 24 Muvazzaf askerlik hizmetini yapanların aylıksız izinli oldukları 29/01/2010 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Koruma ve güvenlik görevlisinin dağıtıcı olarak kurumun takdiri ile atanabileceği 09/12/2009 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 399 Sözleşmeli personelin sicillerinin doldurulması 11/06/2009 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Öğretmenlik ve okul müdür yardımcılığı yapan kişinin kitlerde atanabileceği kadrolar hakkında 22/05/2009 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Sözleşmeli posizyonunda memur olark görev yapan ilgilinin daha önce analiz uzmanı olark görev yapmassı esas alınarak mühendis pozisyonuna atanamıyacağı 22/04/2009 Kanun No : 399 MaddeNo : 32 Sözleşmeli personele ödenecek ölüm yardımı 04/02/2009 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 Sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun 25 maddesinin uygulanacağı 30/01/2009 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİTlerde çalışan Sözleşmeli personelin memur kadrolarına naklen atanamıyacağı 01/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 178 Kamu iktisadi teşebbüslerinde 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personele fazla çalışma sebebiyle 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca izin verilemeyeceğine 26/09/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 24 3Terhisinden önce 45 gün rapor alan 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personelin, 399 sayılı KHK 24 maddesinde belirtilen 1 aylık müracaat süresinin, rapor bitim tarihinden sonra başlayacağı 25/09/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8, 58 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii sözleşmeli statüde çalışan personelin bilahare aynı Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde farklı bir kuruma sınava tabi tutulmaksızın atanabileceğ 23/09/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 21 İlk defa 6 ay süreyle 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli olarak atanan ve daha önce başka kurumlarda hizmetleri bulunan personele bu hizmet sürelerinin toplamının bir yılı aşması halinde yıllık izin veril 10/09/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Kamu iktisadi teşebbüslerine hizmet alımı yolu ile personel alınmasına ilişkin 08/08/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 86 399 sayılı KHK eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin (I) sayılı cetvele 1. Hukuk Müşavirliği kadrosuna vekalet edemeyeceği 07/07/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Sözleşmeli personelin memur kadro görevlerini yürütmesi 16/06/2008 Kanun No : 233 MaddeNo : 31 Yurt içinde ve dışında geçici olarak görevlendirme 16/06/2008 Kanun No : 233 MaddeNo : 31 Yurt içinde ve dışında geçici olarak görevlendirme 11/06/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 30 Tatil günlerinde fazla çalıştılanlara izin verilmesi 23/05/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 Sözleşmeli personelin bakmakla mükellef oldukları kişilere refakat etmesi 13/05/2008 Kanun No : 5525 MaddeNo : 1 Sözleşmeli personelin disiplin affından faydalanması 24/04/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 KİT sözleşmeli çalışan personelin eş durumu kapsamında olmadığı 03/03/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 45 399 sayılı KHK 45/a mad. uyarınca sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin Kuruluşunuzda bir göreve yeniden ancak KPSS sınav sonucu ile genel hükümler çerçevesinde atanabileceği 29/01/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 25 Yazı işleri ve takip müdürü kadrosunda görev yapan personele avukatlık vekalet ücreti ödeneceği 24/01/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 28 Takvim yılı içinde kıdemi değişenlerin kıdem ücreti 26/12/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Baş mühendisin müdür kadrosuna görevde yükselme sınavı ile atanabileceği 06/12/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8, 58 Kitlerde Kapsamdışı personelin sözleşmeli pozisyonlara genel hükümlere uyularak atanabileceği 31/10/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 İstifa etmiş sözleşmeli subayın kitlere sözleşmeli atanamayacağı 31/10/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 İstifa etmiş sözleşmeli subayın kitlere sözleşmeli atanamayacağı 31/10/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Uzman unvanılı pozisyonların 399 sayılı KHK 3 maddesi (b) bendi kapsmına alınması 23/08/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 21, 27, 58 399'a tabi personelin başarı ücreti ve yıllık izni 15/08/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 21 Yıllık izin kullanılması 12/07/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 Sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri için kademe verilmesi 26/06/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8 KİT'lerdeki işçi statüsündeki personelin sözleşmeli statüye KPSS sınavıyla atanabileceği 26/06/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8, 58 Memurun 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personel olarak atanması 31/05/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 30 Sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinden faydalanamayacağı 25/05/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 9 KİT sözleşmeli personelin memur ve sözleşmeli pozisyonlara nakli 03/05/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 32 Sicil doldurulamayan sözleşmeli personelin sözleşmesinin fesh edilemeyeceği 30/04/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 9 Görevde yükselmede kazanılmış haklara ilişkin