Arama

Arama Sonuçları


28/06/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Yakınları hasta olan sözleşmeli personele aylıksız izin verilmesi 25/06/1999 Kanun No : 399 MaddeNo : 5 Daha önce mühendislik yapan müdürün ek göstergesi 15/03/1999 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT'lerde emekli eşin tedavi giderleri 26/02/1999 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 KİT'lerde aylıksız izin 01/10/1998 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT/I sayılı cetvelde çalışanların yargılanmaları 30/09/1998 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 12 KİT'lerde kısmi zamanlı sözleşme yapılamayacağı 30/09/1998 Kanun No : 5434 MaddeNo : 1 KİT'lerde kısmi zamanlı sözleşme yapılamayacağı 24/09/1998 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 58 Sözleşmeli personele aylıksız izin verilmesi 25/12/1996 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 Sözleşmeli personele yer degiştirme hükmünün uygulanmayacağı 27/11/1996 Kanun No : 399 MaddeNo : 5 I sayılı cetvele atanmada 657 sayılı kanunun hükümleri aranması 15/11/1996 Kanun No : 399 MaddeNo : 45 Görevi terk eden personelin sözleşmesinin feshi 06/09/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79 Sözleşmeli personele yurt dışı izni verilmesi 26/08/1996 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT'lerde, 30 günlük yıllık izin 16/08/1996 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 399/ II saylı cetvele tabi sözleşmeli personelinin memur kadrosuna naklinin yapılamayacağı 12/08/1996 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT'lerde, başarı ücreti 11/07/1996 Kanun No : 399 MaddeNo : 53 399'da ceza ertelemesi 13/06/1996 Kanun No : 399 MaddeNo : 15 Tabiplerin mesleklerini serbest olarak icra etmesi 06/06/1996 Kanun No : 399 MaddeNo : 32 Aylıksız izinli olan sözleşmeli personelin eşi ve çocuklarının tedavi giderleri 26/12/1995 Kanun No : 399 MaddeNo : 21 399'a tabi sözleşmeli personelin yıllık izni 26/12/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 20 Sözleşmeli personele ikamet mecburiyeti 26/12/1995 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 Sözleşmeli personele ikamet mecburiyeti 17/11/1995 Kanun No : 399 MaddeNo : 5 Başuzman kadrosuna atanan tabibin, serbest çalışması 20/09/1995 Kanun No : 399 MaddeNo : 5 Sözleşmeli personelin memur kadrolarına nakli 20/09/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Sözleşmeli personelin memur kadrolarına nakli 01/11/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 657'nin 108 nci maddesinin uygulanması 24/06/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 44, 45 Görevi terk eden personele uygulanacak disiplin cezası 16/06/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 38, 39, 40, 42 Sözleşmeli personelin sicil ve başarı ücreti 12/04/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 32 Ölüm yardımı ödeneği verilmesi 07/04/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT'lerdeki disiplin kurlu başkan yardımcılarına tazminat ödemeleri 31/03/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 34 Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri 18/03/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 29 Ayrılan sözleşmeli personelin peşin aldığı ücreti iade etmesi gerektiği 09/03/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli olmayacağı 27/01/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 29 Ücretin peşin ödenmesi, çalışılmayan sürelere ilişkin ücretin iadesi 20/01/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 32 Ölüm yardımı ödeneğinde temel ücretin alınacağı 03/01/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 58 Eşi memur, sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun 108 nci maddesine göre izin verilmesi 26/11/1993 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT'lerde sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli 24/12/1992 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT'lerde, disiplin affı uygulaması 30/11/1990 Kanun No : 2333 MaddeNo : 2 2333 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin ücret ve ek ödeme almayacağı 30/11/1990 Kanun No : 233 MaddeNo : 1 KİT'lerde 2333 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele ek ödeme 05/09/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 12 Emeklilik derecesinde 36 A/4 uygulanması 10/07/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Sözleşmeli personelin naklinin olmayacağı fakat istenmesi halinde sicillerinin gönderilmesi 31/05/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 25 399 uygulaması konusunda çeşitli mütalaa 31/05/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 25 399 uygulaması konusunda çeşitli mütalaa 23/05/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 25 399 uygulaması konusunda çeşitli mütalaa 22/05/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 12, 25 KİT'lerdeki personele ilişkin çeşitli konulardaki mütalaa 15/05/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT'lerde açıktan atama izni 14/05/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT'lerde, saklı tutulan kadrolardan atanlarla sözleşme yapılması 14/05/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KT'lerde, işçinin sözleşmeli olarak atanması 03/05/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 25 KİT'lerde ücret belirleme yetkisi 20/04/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 9 399 kapsamı hakkında ve geçici 9 un uygulanması hakkında