Arama

Arama Sonuçları


17/10/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 126, 135 İllerde ortak kararla atanan memurların uyarma ve kınama cazasına itiraz il disiplin kurunluna yapılabileceği 15/10/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Kılık kıyafet sebebiyle disiplin cezası verilerek görevine son verilen kişinin atanması 04/06/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 133 Disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talebi 24/05/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 127 Disiplin soruşturmasında zaman aşımı süresi 05/01/2012 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Yüz kızartıcı suç sebebiyle görevine son verilen öğretmenin yeniden memur olarak atanamayacağı 05/01/2012 Kanun No : 4357 MaddeNo : 7 Yüz kızartıcı suç sebebiyle görevine son verilen öğretmenin yeniden memur olarak atanamayacağı 30/12/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 126, 134, 135 Bölge müdürünün verdiğ cezaya itiraz merci 05/08/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 134 Memur dişindaki personel için memur disiplin mevzuatına yollama yapılabileceği 05/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 127, 132 İtrazın kabulu, amirlerin ceza verme yetkileri 05/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 126, 127, 132, 135 Muhtelif disiplin cezalarına ilişkin 06/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 112, 132 Disiplin cezası alanların atanamayacağı görevler ve bakanlık müşavirinin bu kapsamda olmadığı 20/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 57 Disiplin cezası alan memurun görevine son verileceği 08/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 113, 126, 128, 135 Disiplin amiri itiraza 15 gün içerisinde cevap vermeli 08/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 126, 128, 135 Disiplin zezalarına itiraz ve kurulların yetkileri 07/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Geriye dönük rapor alan memurlar hakkında disiplin hükümlerinin uygulanacağı 27/12/2010 Kanun No : 5525 MaddeNo : 1 Disiplin cezasına bağlı sözleşmesi fesh edilen personele iş sonu tazminatı ödenemez 27/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 132 Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı hakkında 657 sayılı Kanunun 132 maddesi hükmünün uygulanacağı 11/06/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personele disiplin cezası verilemeyeceği, yönetmelikle düzenleme olmayacağı, sözleşmesinin fesh edilebileceği 12/05/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Sendikal eylem sebebiyle işbırakana disiplin cezası verileceği 28/04/2010 Kanun No : 3201 MaddeNo : 82 Meslekten men cezası alan polisin memur olarak atanması 03/06/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 117 Sendikalrın disiplin kurullarında temsili 20/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64, 125 Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve 64 üncü madde uyarınca 1 kademe verilmesi hükmünün uygulanması 15/02/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Akademik personele verilen görevden çekilme cezasının cezasının memuriyette nasıl uygulanacağı 13/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 126, 135 Disiplin amirinin verdiği disiplin cezasının üst disiplin amiri tarafından düzeltilmesi 23/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 135 Tasfiye İşleri Bölge Müdürü tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına yapılacak itirazları değerlendirecek merci 04/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 124, 125, 126 İl ve ilçe teşkilatında görevli memurlar ile il idare şube başkanları ve ilçe idare şube başkanları hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahip oldukları 25/11/2008 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun kapsamında olduğu 07/07/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Disiplin kurulu üyesi sendika temsilcisi 16/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 7, 8 Disiplin kurularında görevlendirilecek sendika temsilcisi 10/05/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 44 Sözleşmeli personele kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanması 06/04/2007 Kanun No : 5525 MaddeNo : 1 ?Mesken masuniyetini ihlal ve silah çekmek? suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile tecziye edilen ???nin disiplin affı kapsamında olması 19/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 124, 126, 130 Disiplin amirleri hakkında 18/01/2007 Kanun No : 5525 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 03/08/2006 Kanun No : 5525 MaddeNo : 1 Rüşvet suçunun Disiplin affı kapsamında olmadığı 08/03/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Sözleşmesi fesh edilen ancak dava eden personelin üyeliğinin devam edeceği 07/11/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 135 Uyarma ve kınama cezalarına itiraz 30/09/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 134 Sendikaların disiplin kurullarında temsil edilmesi 04/11/2003 Kanun No : 2577 MaddeNo : 28 Görevden çıkma cezası hakkında yürütmeyi durdurma kararının uygulanması 28/08/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 98, 125 Disiplin cezasının emekli memura uygulanması 20/08/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 132 Belirli cezaları alanların belirli görevlere atanması 22/01/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 98 Disiplin cezası ile görevine son verilen memurun geri dönüşü 30/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Kınama cezasına itiraz 03/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 135, 136 Kınama cezasının kaldırılması 24/04/2001 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 Disiplin affının işçilere uygulanmayacağı 20/03/2001 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 Devamsızlık sebebiyle görevine son verilen 29/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 98, 126, 128 Memur olma niteliğini kaybetme 26/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Disiplin affı ve memur olma şartları 26/01/2001 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 Disiplin affı ve memur olma şartları 01/12/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 10, 103, 125 Memurluktan çıkarılan fakat mahkeme kararı ile geri dönen memurun yıllık izin kullanılması 07/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 232 TSK görevli memurlar ve disiplin cezası