Arama
ARAMA SONUÇLARI
07/12/1999Kanun No : 926 MaddeNo : 1
TSK'da görevli memurlar ve disiplin cezası
08/11/1999Kanun No : 4455 MaddeNo : 1
Disiplin affı uygulaması
08/11/1999Kanun No : 4455 MaddeNo : 1
Olumsuz sicil alanlara disiplin affı nedeniyle kademe verilmeyeceği
05/11/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 135, 136
Bakanın verdiği disiplin cezasına itiraz
27/10/1999Kanun No : 4455 MaddeNo : 1
Disiplin affı uygulaması
27/10/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Disiplin affının uygulanması
20/10/1999Kanun No : 4455 MaddeNo : 1
Disiplin affı uygulaması
18/10/1999Kanun No : 4455 MaddeNo : 1
Disiplin affı uygulaması
28/09/1999Kanun No : 4455 MaddeNo : 1
Disiplin affı uygulaması
23/09/1999Kanun No : 2547 MaddeNo : 3
Öğretim üyesinin soruşturmasının disiplin amirleri tarafından yapılabileceği
22/09/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Tekerrürden ne anlaşılması gerektiği
06/09/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 132
Disiplin cezası alanın il müdürü olması
13/07/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 93, 125
Emekli olan memurun disiplin soruşturmasının tamamlanması
07/07/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 48
Zimmet suçu işleyen kişinin memur kadrosunda istihdam edilemeyeceği
26/04/1999Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Bakanlık bağlı genel müdürü en üst disiplin amiri degildir
01/10/1998Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 95, 96, 125
Çekilme talebi onaylanmadan görevi bırakan onay alınmadan tekrar görev başlayan memur hakkında yapılacak işlemler
30/09/1998Kanun No : 657 MaddeNo : 125
İki defa kademe ilerlemesi cezasının uygulanması
09/08/1998Kanun No : 657 MaddeNo : 132
Aylıktan kesme ve kademe ilermemesi cezası alanın müesese müdürü atanamayacağı
01/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 132
Aylıktan kesme ve kademe ilermemesi cezası alan daire başkanı görevden alınması
31/07/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 127, 128
Disiplin cezası verilmesi
24/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Görevi terk eden personele uygulanacak disiplin cezası
11/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Disiplin affı uygulaması
11/05/1994Kanun No : 3817 MaddeNo : 1
Disiplin affı uygulaması
02/05/1994Kanun No : 3817 MaddeNo : 1
Disiplin affı uygulaması
28/04/1994Kanun No : 2495 MaddeNo : 15
Koruma güvenlik görevlisinin disiplin cezası
22/04/1994Kanun No : 3817 MaddeNo : 1
Disiplin affı uygulaması
15/04/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 132
Göreve atanmada aranan niteliklerin kaybedilmesi
08/02/1994Kanun No : 3817 MaddeNo : 1
Disiplin affı uygulaması
04/02/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 20, 209, 210, 125
İkamet mahalinin terk edilmesi
24/12/1992Kanun No : 3817 MaddeNo : 1
Disiplin affı uygulaması
19/08/1992Kanun No : 3817 MaddeNo : 1
Disiplin affı uygulaması
03/03/1992Kanun No : 657 MaddeNo : 126
Memuriyetten çıkarma cezasının ilgiliye yüksek disiplin kurulunca tebliğ edilmesi
17/06/1991Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Akademik personele verilen ceza uygulmasının memur kadrosunda devam edeceği
20/06/1988Kanun No : 657 MaddeNo : 126, 134
Büyük şehir belediyelerinde yüksek disiplin kurulu
16/06/1988Kanun No : 657 MaddeNo : 126, 134
İl'de kademe ilerlemesini durdurma cezası verecek makam
11/03/1988Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 132
Aday memura disiplin cezası verilmesi ve uygulanması
11/03/1988Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 125, 158
Aday memura disiplin cezası verilmesi ve uygulanması
11/11/1987Kanun No : 657 MaddeNo : 120, 125
Kademe ilerlemesinin durdurulmasının uygulanması
11/11/1987Kanun No : 657 MaddeNo : 121, 125
Olumsuz sicil ve disiplin cezasının birlikte uygulanması