Arama

Arama Sonuçları


07/12/1999 Kanun No : 926 MaddeNo : 1 TSK'da görevli memurlar ve disiplin cezası 08/11/1999 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 08/11/1999 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 Olumsuz sicil alanlara disiplin affı nedeniyle kademe verilmeyeceği 05/11/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 135, 136 Bakanın verdiği disiplin cezasına itiraz 27/10/1999 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 27/10/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Disiplin affının uygulanması 20/10/1999 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 18/10/1999 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 28/09/1999 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 23/09/1999 Kanun No : 2547 MaddeNo : 3 Öğretim üyesinin soruşturmasının disiplin amirleri tarafından yapılabileceği 22/09/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Tekerrürden ne anlaşılması gerektiği 06/09/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 132 Disiplin cezası alanın il müdürü olması 13/07/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 93, 125 Emekli olan memurun disiplin soruşturmasının tamamlanması 07/07/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Zimmet suçu işleyen kişinin memur kadrosunda istihdam edilemeyeceği 26/04/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Bakanlık bağlı genel müdürü en üst disiplin amiri degildir 01/10/1998 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 95, 96, 125 Çekilme talebi onaylanmadan görevi bırakan onay alınmadan tekrar görev başlayan memur hakkında yapılacak işlemler 30/09/1998 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 İki defa kademe ilerlemesi cezasının uygulanması 09/08/1998 Kanun No : 657 MaddeNo : 132 Aylıktan kesme ve kademe ilermemesi cezası alanın müesese müdürü atanamayacağı 01/08/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 132 Aylıktan kesme ve kademe ilermemesi cezası alan daire başkanı görevden alınması 31/07/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 127, 128 Disiplin cezası verilmesi 24/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Görevi terk eden personele uygulanacak disiplin cezası 11/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Disiplin affı uygulaması 11/05/1994 Kanun No : 3817 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 02/05/1994 Kanun No : 3817 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 28/04/1994 Kanun No : 2495 MaddeNo : 15 Koruma güvenlik görevlisinin disiplin cezası 22/04/1994 Kanun No : 3817 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 15/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 132 Göreve atanmada aranan niteliklerin kaybedilmesi 08/02/1994 Kanun No : 3817 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 04/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 20, 209, 210, 125 İkamet mahalinin terk edilmesi 24/12/1992 Kanun No : 3817 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 19/08/1992 Kanun No : 3817 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 03/03/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 126 Memuriyetten çıkarma cezasının ilgiliye yüksek disiplin kurulunca tebliğ edilmesi 17/06/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Akademik personele verilen ceza uygulmasının memur kadrosunda devam edeceği 20/06/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 126, 134 Büyük şehir belediyelerinde yüksek disiplin kurulu 16/06/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 126, 134 İl'de kademe ilerlemesini durdurma cezası verecek makam 11/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 132 Aday memura disiplin cezası verilmesi ve uygulanması 11/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 125, 158 Aday memura disiplin cezası verilmesi ve uygulanması 11/11/1987 Kanun No : 657 MaddeNo : 120, 125 Kademe ilerlemesinin durdurulmasının uygulanması 11/11/1987 Kanun No : 657 MaddeNo : 121, 125 Olumsuz sicil ve disiplin cezasının birlikte uygulanması