Arama

Arama Sonuçları


09/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 926 sayılı Kanuna tabi personelin görevde yükselme sınavına girmeden atanacakları kadrolar 28/09/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 926 sayılı Kanuna tabi üstegmenin memuriyette sınavsız olarak atanabileceği kadrolar hakkında 27/09/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Sınav ile şube müdür kadrosuna atandıktan sonra yeniden mühendis kadrosuna atananın kazanılmış hakkı 25/07/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Daha önce vakıflar bankasında müfettişlik yapan memurun belediye müfettişi atanamayacağı 20/07/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede kazanılmış hak 19/06/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 2914 sayılı Kanununa tabi ?uzman?nın avukat olarak atanması 19/06/2007 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 2914 sayılı Kanununa tabi ?uzman?nın avukat olarak atanması 29/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Zabıt katibinin başka kurumun açtığı görevde yükselme sınavına katılamayacapı 28/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Basın müşavir unvanlı kadroda görev yapan personelin şube müdürü kadrosuna atanması 28/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Basın müşavir unvanlı kadroda görev yapan personelin şube müdürü kadrosuna atanması 07/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Üniversitede 2914 sayılı Kanunna tabi uzman kadrosunda çalışan kişinin mühendis kadrosuna atanması 30/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede kazanılmış haklara ilişkin 17/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Araştırma görevlisi kadrosunda görevli olan kişinin biyologolarak atanması 17/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Halen sözleşmeli istatistikçi olan daha önce araştırma görevlisi olması sebebiyle teknik uzman unvanlı kadroya sınavsız atanamayacağı 05/04/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8 Görevde yükselmede kurumda iki yıl çalışma şartının aranması 02/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Aylıksız izinde görevde yükselme eğitimi ve sınavı katılınamayacağı 15/03/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Takdir belgeleri ve bazı eğitimlerin hizmet içi eğitim olarak değerlendirilmesi 13/03/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kazanılmış haklar ve değişik unvanlar ilişkin 13/03/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kazanılmış haklar ve değişik unvanlar ilişkin 13/03/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Muhasebeci, şef ve memur unvanlı kadrolar için açılan görevde yükselme eğitimi 05/03/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede kazanılmış haklara ilişkin 28/02/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselme sınavında sorulan hatalı soru için kuruma müracaat etmesi 28/02/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Yeni ihdas edilen kadrolara görevde yükselme sınavını yedek olarak kazananların atanamayacağı 27/02/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede daha alt eğitim düzeyi belirleme 12/02/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 KİT'lerde başuzman unvanlı kadrodan, şube müdürü unvanlı kadroya atanma 12/02/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Tüketici ve rekabet uzmanının hukuk müşaviri olarak atanması 05/02/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Araştırma görevlisi iken memur kadrosuna atnan ve halen bu kadroda görev yapan kişinin biyoloğ kadrosuna atanması 26/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Daha önce iki yıl araştırma görevlisi olarak görev yapan kişinin açıktan uzman unvanlı kadroya atanması 29/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Memurun teknisyen kadrosuna unvan değişikliği sınavı ile atanabileceği 28/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede klazanılmış hak 18/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Başmühendis pozisyonunun şube müdürü unvanlı kadroyla aynı hiyerarşik kademede bulunduğu 14/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede kazanılmış haklar 11/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Hazine avukatlığı sınavına girilmesi 11/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Uzman erbaş olarak görev yapmış memurun tekniker kadrosuna sınav ile atanabileceği 11/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Uzman erbaş olarak görev yapmış memurun tekniker kadrosuna sınav ile atanabileceği 28/11/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 50,59 Özel kalem müdürü şef unvanlı kadrolara atanması 24/11/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosundan şube müdürü kadrosuna atama 03/11/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kazanılmış haklara ilişkin 03/11/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kazanılmış haklara ilişkin 01/11/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 92 Üniversitede uzman kadrosundan müstafi olan kişinin mühendis atanması 06/10/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede kazanılmış hak 11/09/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 VHKİ unvanlı kadrodan şehir plancısı unvanlı kadroya sınav ile atanabileceği 10/08/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Mühendis kadrosuna sınavla atanılacağı 03/08/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Sağlık teknisyeninin şef veya veri hazırlama kadrosuna atanması 28/07/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Memurun ayniyat saymanı kadrosuna atanması 18/07/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Araştırma görevlisinin mühendis kadrosuna atanması 13/07/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Teknisyen kadrosunda görevli personelin tekniker kadrosuna atanması 02/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Desinatörün görevde yükselme sınavı ile tekniker kadrosuna atanabileceği 22/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 APK uzmanının matematikci atanması 12/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Şube müdürünün tekniker atanması