Arama

Arama Sonuçları


28/04/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 5 ve 6. hizmet bölgelerinde hizmeti olmayanın şube müdürü olarak atanması 21/04/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Genel yönetmelik kapsamında bulunmayan kurumda elde edilen unvan kazanılmış hak teşkil etmez 12/09/2005 Kanun No : 399 MaddeNo : 1 Müdür yardımcısı kadrosuna atanma 06/09/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Fen memurunun teknisyen kadrosuna atanması 18/07/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 İcra müdürü sınavsız şube müdürü olarak atanması 08/07/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 2 yıllık yüksek okul mezunlarının müdür olabilecekleri 07/07/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kooperatif merkez birliğinde müdürlük yapan kişinin memuriyette sınav ile müdür olacağı 24/05/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Uzman yardımcısının şef kadrosuna atanması 13/05/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Başkatip, şef unvanlı kadroya atanabilir mi? 13/04/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Araştırma görevlisi olarak yapmış ve halen öğretmen olan kişinin görevde yükselme tabi olmaksızın APK uzmanı olarak atanabileceği 07/04/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Araştırma görevlisi olarak yapmış olan kişinin görevde yükselme ile müdür kadrosuna atanması 05/04/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Sınıf öğretmeninin kimyager kadrosuna atanması 05/04/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Yönetmen yardımcısının şube müdürü kadrosuna atanması 01/04/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Yardımcı hizmetlerden memur kadrosuna atanma 23/03/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Tekniker kadrosuna atanma 16/03/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Başkatip ve şef unvanlarının denkliği 21/02/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Fon saymanının şube müdürü kadrosuna sınav ile atanacağı 09/07/2004 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Görevde yükselmede hizmetlerin değerlendirilmesi 14/03/2004 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Hukuk uzmanının avukat veya hukuk müşaviri kadrosuna atanması 11/03/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Yönetici geliştirme programına katılanlara kademe verilmesi 07/01/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Nakledilen personelin daha önce ifa ettiği görevin kazanılmış hak olması 05/07/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Uzman olarak görevli parsonelin şube müdürü atanması 04/07/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Sosyal çalışmacı kadrosunda çalışanın sınavsız şube müdürü olamayacağı 24/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Araştırma kadrosunda APK uzmanı kadrosuna atanması 12/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Memurun eğitim uzmanı kadrosuna atanması 05/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kartografın teknisyen kadrosuna atanması 03/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Askerlik hizmetinin değerlendirilmesi 09/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Basın ve halkla ilişkiler müşavirinin fizikçi kadsrosuna atanması 06/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Memurun veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna atanması 30/04/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Lise mezununun şube müdürlüğü görevde yükselme sınavına katılamayacağı hk. 11/06/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kurs bitirmek suretiyle teknisyen unvanının elde edilemeyeceği 11/06/2001 Kanun No : 3795 MaddeNo : 3 Kurs bitirmek suretiyle teknisyen unvanının elde edilemeyeceği 01/06/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 İl müdürünün diğer kadrolara atanması 03/05/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Mühendisin imar müdürü olarak atanması 09/04/2001 Kanun No : 675 MaddeNo : 3 Görevde yükselme sınavında başarılı olanların atanacakları bölgeler 02/04/2001 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Eşdeger unvanlara atamada sınava gerek olmadığı 30/03/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Şube müdürü kadrosuna atanmak için yönetmelikte yer alan şartları taşımak gerekli olduğu 22/03/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Gruplar arası geçişlerin sınava tabi olduğu 14/03/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Teknisyenin tekniker kadrosuna atanması 21/02/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Araştırma görevlisinin kimyager kadrosuna atanması 14/02/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Şube müdürü unvanını ihraz eden kişinin atanması 08/02/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Yüksekokul sekreterinin şube mudürü kadrosuna atanması 31/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Tekniker kadrosuna sınavsız atanılamayacağı 26/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Daha önce çözümleyici kadrosunda görev yapan ilgilinin programcı kadrosuna atanması 19/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Basın ve hakla ilişkiler müşavirinin sınavsız atanması hakkında 19/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Basın ve halkla ilişkiler müşavirinin mühendis kadrosuna atanması 13/12/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Şube müdürü kadrosuna atanma 13/12/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Tedviren şube müdürlüğü görevini yürüten kişinin şube müdürü kadrosuna atanamayacağı hakkında 30/11/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Meclis üyeliği sona eren memur kadrosuna atanması 04/10/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Öğrenim seviyesinin 4 yıllık kabul edilmesi