Arama

Arama Sonuçları


07/07/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Sözleşmeli personelin memur kadro görevlerini yürütmesi 07/07/2008 Kanun No : 217 MaddeNo : 2 Üniversitelerin 217 sayılı KHK kapsamında olduğu 04/07/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün bağımsız işyeri sayılıp sayılamayacağı ile burada işyeri sendika temsilcisi seçilip seçilemeyeceği 04/07/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 86 Kadro karşılığı sözleşmeli personele vekalette ödenecek ücret 02/07/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 58 Hizmet değerlendirilmesi 02/07/2008 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 İş kanunua tabi personelin naklinin yapılmayacağı 02/07/2008 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 İş kanunua tabi personelin naklinin yapılmayacağı 27/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 87, 89 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri uyarınca Devlet memurlarına da, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebileceği 27/06/2008 Kanun No : 5580 MaddeNo : 1 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri uyarınca Devlet memurlarına da, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebileceği 27/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri uyarınca Devlet memurlarına da, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebileceği 27/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Aday memurununvan değişikliği sınavına katılamayacağı 27/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 59 Araştırma görevlisi kadrosunda çalışan personelin görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabileceği, Başmühendisin şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme sınavı ile atanabileceği 27/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Asli memurluğa atananların unvan değişikliği sınavına katılabileceği 27/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 59 İstisnai memurun unvan sınavına girmeden avukat kadrosuna atanacağı, 27/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 87, 89 Memurlara Özel Öğretim Kurumları Kanununu uyarınca ek ders görevi verilmesi 27/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Orman muhafaza memurunun unvan değişikliği sınavına girmesi 27/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Türkiye Kalkınma Bankası Disiplin Kurulunda kamu görevlileri sendikaları temsilcisini bulunacağı 26/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 59, 74 İstisnai memurun muvafakat ile Akademik personel olarak nakil olabileceği 26/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mali hizmer uzmanlarının 657 sayılı Kanunun 36/A11 fayalanamayacakları 26/06/2008 Kanun No : 5682 MaddeNo : 14 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda istihdamına müsaade edilen personelin aylıksız izinli sayılması, 5682 sayılı Pasaport Kanunundan faydalanacağı 19/06/2008 Kanun No : 298 MaddeNo : 7 Seçim için istifa edenlerin yurt dışı hizmet leri 18/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 108 inci maddenin birinci fıkrasına göre verilen aylıksız iznin 1 katı kadar uzatılabileceği 17/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103 İdarenin yıllık izin talebine cumartesi ve pazar günlerinin dahil edemeyeceği 16/06/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 4688 sayılı Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında göre haklı sebeplerin neler olduğu 16/06/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde istihdam edilen personelin 4688 sayılı Kanununa göre hukuki statüsü 16/06/2008 Kanun No : 233 MaddeNo : 31 Yurt içinde ve dışında geçici olarak görevlendirme 16/06/2008 Kanun No : 233 MaddeNo : 31 Yurt içinde ve dışında geçici olarak görevlendirme 13/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 146 Genel Kurulunda yönetim ve denetim kurulu üyeleri için belirlenen huzur hakları 13/06/2008 Kanun No : 4009 MaddeNo : 39 Yurt dışında uzman personel görevlendirilmesi 12/06/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 14 Üye sayılarının belirlenmesi 11/06/2008 Kanun No : 711 MaddeNo : 1 711 sayılı Kanun?a göre yürütülmekte olan Nöbetçi Memurluğu uygulaması 11/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 101 711 sayılı Kanun?a göre yürütülmekte olan Nöbetçi Memurluğu uygulaması 11/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79, 121 Aylıksız izinli personelin sicillerinin doldurulması 11/06/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 30 Tatil günlerinde fazla çalıştılanlara izin verilmesi 10/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 125 Görevde yükselme eğitimi ve sınavından sonra disiplin cezası almış olanların ataması 10/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Öğretmenin psikolog kadrosuna atanması için unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiği 10/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Öğretmenin psikolog kadrosuna atanması için unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiği 06/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 657 sayılı Kanunun 36/A-8-a maddesi hükümlerinden faydalandırılmaları gerektiği 06/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 53 Sınav iptalinin uygulanması 04/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Özelleştimeden nakledilen personelin sicillerinin 64 madde değerlendirileceği 04/06/2008 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Özelleştimeden nakledilen personelin sicillerinin 64 madde değerlendirileceği 02/06/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Hizmet bölgesi değişen yer hakkında 30/05/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 30 Üye sayılarının tespiti 28/05/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Aylıksız izin kullanılması 28/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Doktorun serbest meslek icrası 26/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103 Yıllık izin süresine son cumartesi ve pazarın dahil edilmesi 23/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 121 İnsan haklarına saygı sorusuna kaç puan verilmeli 23/05/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18, 23 İşyeri temsilcisinin görev yeri değişikliği 23/05/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Özel Güvenlik Görevlisinin kamu görevlisi sendikasına üye olması 23/05/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Özel Güvenlik Görevlisinin kamu görevlisi sendikasına üye olması