Arama

Arama Sonuçları


28/02/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselme sınavında sorulan hatalı soru için kuruma müracaat etmesi 28/02/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Yeni ihdas edilen kadrolara görevde yükselme sınavını yedek olarak kazananların atanamayacağı 27/02/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede daha alt eğitim düzeyi belirleme 12/02/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT?lerde başuzman unvanlı kadrodan, şube müdürü unvanlı kadroya atanma 12/02/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 KİT'lerde başuzman unvanlı kadrodan, şube müdürü unvanlı kadroya atanma 12/02/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Tüketici ve rekabet uzmanının hukuk müşaviri olarak atanması 05/02/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Araştırma görevlisi iken memur kadrosuna atnan ve halen bu kadroda görev yapan kişinin biyoloğ kadrosuna atanması 05/02/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Memurun yazdığı kitapta kurum ismini ve unvanını kullanabileceği 26/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 112, 121 Adaylık sicilin hangi yıl sicili kabul edileceği... 26/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Daha önce iki yıl araştırma görevlisi olarak görev yapan kişinin açıktan uzman unvanlı kadroya atanması 26/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 137, 141, 143 Görevden uzakta kalınan sürenin değerlendirilmesi ve sicil 26/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 23, 102, 103 Yıllık izin süresi sınırlaması var mı? 24/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 177 Geçici görevlendirmeye ilişkin 24/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 123 Kitlerde görevli memurlara ödül verilmesi 23/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 9 Devlet memurlarının geçici süreli görevlendirilmesi 19/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 99,101 Bekçilerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi 19/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 124, 126, 130 Disiplin amirleri hakkında 18/01/2007 Kanun No : 5525 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 16/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Hekimlerin iş yeri hekimi olarak çalıştırılması 09/01/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 101 İtfaiye personelinin vardiyalı çalıştırılması 09/01/2007 Kanun No : 5502 MaddeNo : 2 Sigorta Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınavı sonucunda, Sigorta Müfettiş 29/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Memurun teknisyen kadrosuna unvan değişikliği sınavı ile atanabileceği 28/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede klazanılmış hak 22/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 80 Yurtdışında 18 ay süreli sertifika eğitim programına katılımıyla 22/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 80 Yurtdışında 18 ay süreli sertifika eğitim programına katılımıyla 20/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Lise üzerine ön lisans öğrenimini tamamlayan memurun intibakının yapılacağı 18/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Başmühendis pozisyonunun şube müdürü unvanlı kadroyla aynı hiyerarşik kademede bulunduğu 14/12/2006 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 4688 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izinde olan personelin intibakı 14/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 4688 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izinde olan personelin intibakı 14/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede kazanılmış haklar 14/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 40, 50 Memur ve sözleşmeli personel olarak atanabilmek için aranılan yaş şartı 14/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 74 ÖSYM'ce yerleştirilen memurların kurumların muvafakati ile naklen geçebileceği 12/12/2006 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Baştabip görevini vekil veya ikinci görev olarak yürütenlerin sendika üyelikleri 11/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Hazine avukatlığı sınavına girilmesi 11/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Uzman erbaş olarak görev yapmış memurun tekniker kadrosuna sınav ile atanabileceği 11/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Uzman erbaş olarak görev yapmış memurun tekniker kadrosuna sınav ile atanabileceği 08/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Kariyer meslek sınavlarına girişte aranılan yaş sınırı 07/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Doğuma bağlı aylıksız iznin başlanğıcı 05/12/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 92 İstifa eden memurun kpss girip yeniden yerleştirlmeleri 28/11/2006 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8 Memur olarak çalışan personelin 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli pozisyonlara atanması 28/11/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 50,59 Özel kalem müdürü şef unvanlı kadrolara atanması 24/11/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosundan şube müdürü kadrosuna atama 13/11/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 KPSS ve ingilizce bilmek 07/11/2006 Kanun No : 399 MaddeNo : 6 Memuriyetten istifa eden ve sözleşmeli statüye atan kişinin sözleşme süresi 07/11/2006 Kanun No : 399 MaddeNo : 6 Memuriyetten istifa eden ve sözleşmeli statüye atan kişinin sözleşme süresi 03/11/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kazanılmış haklara ilişkin 03/11/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kazanılmış haklara ilişkin 01/11/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 92 Üniversitede uzman kadrosundan müstafi olan kişinin mühendis atanması 30/10/2006 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Savunma sekreterinin sendika üyeliği 16/10/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Müfettişin kitap yazabileceği