Arama

Arama Sonuçları


05/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 KPSS ile yerleştirilenlerin yerleştirildikleri seviyelerde diplomalarını kuruma teslim etmeleri gerektiği 05/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 53 Normal KPSS ile yerleştirilen özürlünün atamasının yapılabileceği 05/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 53 Normal KPSS ile yerleştirilen özürlünün atamasının yapılabileceği 05/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 68 Özel sektörde çalışanların şube müdürü kadrolarına atanamıyacağı 04/04/2011 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Sendika il temsilcilerine sendika veya konfedarasyon toplantıları için idari izin verilebileceği 28/03/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Diğer personel Kanunları uyarınca elde edilen ek göstergeler 657 sayılı Kanuna göre kazanılmış hak olmaz 24/03/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Geçici personelin sözleşmesinin fesih edilmesi 24/03/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 99, 100, 178 Nöbet dolayısı ile fazla çalışma izni verilemeyeceği 23/03/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 71, 74, 92 İstifa sonrası memur olarak atanan askeri personelin derecesinde bekletilmesi 23/03/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 71, 74, 92 TSK istifa edenlerin memur olmaları halinde bulundukları derecede bekletilecekleri 15/03/2011 Kanun No : 217 MaddeNo : 2 BOTAŞ ın 217 sayılı KHK kapsamında yer aldığı 15/03/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 224 BOTAŞ mecburi hizmet devrinin yapılabileceği 15/03/2011 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 İller Bankası sözleşmeli personelinin kamu görevlileri sendikalarıa üye olabileceği 14/03/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Çevre Bakanlığı Yönetmelik gereği sadece görev yaptığı unvanda geçen hizmet süresinin değerlendirilmesi gerektiği 11/03/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Aday memurun intibakının yapılabileceği 10/03/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 5,6 bölgelerdeki hizmetini tamamlayanların diğer bölgelere atanabileceği 09/03/2011 Kanun No : 298 MaddeNo : 7 Seçim için istifa eden kişinin şahsa bağlı kadrosunun iptal edileceği 28/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Adli para cezalarının 657 sayılı Kanunun 48-A/5 maddesi kapsamında kamu görevlerine girmeye engel bir durum teşkil etmediği 25/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 657 sayılı Kanunun 36/(A) bendinin 9 uncu fıkrası uyarınca; tıpta uzmanlık belgesi alan ilgilinin bu hükümden daha evvel faydalandırılmamış olması halinde faydalanabileceği 25/02/2011 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Seçimlerde aday veya aday adayı olan kamu görelilerinin durumu 25/02/2011 Kanun No : 2839 MaddeNo : 18 Seçimlerde aday veya aday adayı olan kamu görelilerinin durumu 25/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli ve geçici personeli milletvekili seçimleri için istifa etmesi gerektiği 25/02/2011 Kanun No : 2839 MaddeNo : 18 Sözleşmeli ve geçici personeli milletvekili seçimleri için istifa etmesi gerektiği 18/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Farklı hastalıklar için alınan raporların süresi dikkate alınarak emeklilik işlemi uygulanamaz. 18/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü mezununlarına bir derece verileceği 15/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 108 Aylıksız izin kulanan sözleşmeli personel memur oluras aylıksız inin kalan kısmını kullanabilir 14/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Lisans okurken ön lisan diploması alanların KPSS ön lisanstan girip tercih yapabilecekleri 14/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 92, 97 Sösleşmeli personel bekleme süresine tabi olmadan memur olarak atanabileceği 14/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 92, 97 Sösleşmeli personel bekleme süresine tabi olmadan memur olarak atanabileceği 11/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 48 Hırsızlıktan mahkumiyeti olduğu tespit edilen sözleşmeli personelin görevine son verileceği 11/02/2011 Kanun No : 3201 MaddeNo : 24 Nakil sınrlamsı olan polisler 11/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 POMEM polis memurnun kurumun muvafakati ile nakil olabileceği 10/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 5289 sayılı Kanuna yayımı tarihinde sözleşmeli çalışan kişiye şimdi 2914 sayılı Kanuna göre atanması sebebiyle bie derece verilemeyeceği 10/02/2011 Kanun No : 5289 MaddeNo : 1 5289 sayılı Kanuna yayımı tarihinde sözleşmeli çalışan kişiye şimdi 2914 sayılı Kanuna göre atanması sebebiyle bie derece verilemeyeceği 10/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Geçici personel siyasi partiye üye olamaz. 10/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Müdür iken uzman olarak atanan kişinin yeniden 5 ve 6 ıncı bölge dışına atanabileceği 07/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Geriye dönük rapor alan memurlar hakkında disiplin hükümlerinin uygulanacağı 04/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 2 Akedemik personel 657 geçici 2 maddeden 1 derece verilemeyeceği 03/02/2011 Kanun No : 399 MaddeNo : 9, 58 Sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun yer değiştirmeye ilişkin hükümlerinin uygulanamayacağı 03/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun yer değiştirmeye ilişkin hükümlerinin uygulanamayacağı 02/02/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Şehit yakının 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki zorunlu hizmet süresini tamamlamadan diğer bölgelere atanabileceği 01/02/2011 Kanun No : 442 MaddeNo : 1 Muhtarların 657 sayılı Kanun uyarınca kamu görevlisi olmadığı 24/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 58, 159 Aday ken istifa eden kurumuna geri dönen memurun önceki adaylık süresinin değerlendirilip değerlencirilmeyeceği 24/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 58, 159 Başka kurumdaki adaylık süresinin değerlendirilebileceği 19/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103 Akademik personelin yıllık izinleri 19/01/2011 Kanun No : 2914 MaddeNo : 20 Akademik personelin yıllık izinleri 19/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 83 Askerlik dönüşü nezaman müracaat edileceği 19/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 81, 83, 94 Askerlik için aylıksız izin verilen fakat askere gitmeyen kişinin müstafi olacağı 19/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74 Yurtdışı dönüşünde yıllık izin kullanılması 17/01/2011 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Aylıksız izin verilmesi